info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.03.31, godz. 01:07
kontakt
WIKANA

Komunikaty

26/03/20 17:29 WIKANA: Stanowisko Emitenta w związku z wpływem rozprzestrzeniania się koronawirusa i pandemii COVID-19 na działalność Emitenta i Grupy Kapitałowej WIKANA
09/03/20 16:38 WIKANA: Zawarcie przez spółkę zależną istotnej umowy
06/03/20 17:08 WIKANA: Informacja dot. pozyskania przez spółkę zależną finansowania projektu deweloperskiego
19/02/20 20:37  brak uprawnień Wikana dokona odpisów na 4,6 mln zł; obciążą wynik z działalności operacyjnej
20:09 WIKANA: Informacja o zamiarze ujęcia w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2019 odpisów aktualizujących
30/01/20 18:21 WIKANA: Nabycie akcji własnych w celu umorzenia
20/01/20 18:42 WIKANA: Informacja dotycząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA S.A., zwołanego na dzień 20 stycznia 2020 r.
16/01/20 16:59 WIKANA: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w WIKANA S.A.
14/01/20 15:37 WIKANA: Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 r.
15:11  brak uprawnień Sprzedaż lokali przez deweloperów w IV kwartale 2019 roku (tabela, aktl.)
13/01/20 07:40  brak uprawnień Wikana chce skupić do 1,26 mln akcji własnych po cenie 1,4 zł za akcję
07:25 WIKANA: Oferta zakupu akcji WIKANA S.A.
09/01/20 16:51  brak uprawnień Sprzedaż lokali przez deweloperów w IV kwartale 2019 roku (tabela)
08/01/20 12:29 WIKANA: Informacja o wynikach sprzedaży lokali przez spółki z Grupy Kapitałowej WIKANA w 2019 r.
02/01/20 12:28 WIKANA: Aneks do umowy pożyczki zawartej z akcjonariuszem