info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.08.01, godz. 00:32
kontakt
WIKANA

Komunikaty

30/07/21 22:01  brak uprawnień WIKANA SA (1/2021) Wikana Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
29/07/21 11:59 WIKANA: Nabycie przez spółkę zależną nieruchomości inwestycyjnej
19/07/21 15:15 WIKANA: Informacja dot. pozyskania przez spółkę zależną finansowania projektu deweloperskiego
16/07/21 16:46 WIKANA: Całkowita przedterminowa spłata przez spółkę zależną umów kredytowych
14:53  brak uprawnień Sprzedaż lokali przez deweloperów w II kwartale 2021 roku (tabela, aktl.)
09/07/21 15:38  brak uprawnień Sprzedaż lokali przez deweloperów w II kwartale 2021 roku (tabela)
08/07/21 08:35 WIKANA: Informacja o wynikach sprzedaży lokali przez spółki z Grupy Kapitałowej WIKANA w I półroczu 2021 r.
02/07/21 17:32 WIKANA: Zawarcie przez spółkę zależną istotnej umowy
30/06/21 14:39 WIKANA: Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości komercyjnej
13:37  brak uprawnień Wikana wypłaci 0,15 zł dywidendy na akcję
13:30 WIKANA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu WIKANA S.A. w dniu 30 czerwca 2021 r.
13:29 WIKANA: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie WIKANA S.A. w dniu 30 czerwca 2021 r.
13:28 WIKANA: Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za 2020 r.
02/06/21 22:12 WIKANA: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA S.A. na dzień 30 czerwca 2021 r. oraz projekty uchwał i dokumenty
29/05/21 23:57 WIKANA: WIKANA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego