info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.06, godz. 12:20
kontakt
WIKANA

Komunikaty

14/07/20 14:08 WIKANA: Zawarcie przez spółkę zależną istotnej umowy
13:21  brak uprawnień Sprzedaż lokali przez deweloperów w II kwartale 2020 roku (tabela, aktl.)
10/07/20 15:42 WIKANA: Otrzymanie ostatecznej decyzji udzielającej pozwolenia na użytkowanie projektu deweloperskiego
09/07/20 13:17  brak uprawnień Sprzedaż lokali przez deweloperów w II kwartale 2020 roku (tabela)
07/07/20 16:11 WIKANA: Informacja o wynikach sprzedaży lokali przez spółki z Grupy Kapitałowej WIKANA w I półroczu 2020 r.
25/06/20 12:56 WIKANA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu WIKANA S.A. w dniu 25 czerwca 2020 r.
12:55 WIKANA: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie WIKANA S.A. w dniu 25 czerwca 2020 r.
19/06/20 18:28 WIKANA: Powiadomienie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze, przekazane w trybie art. 19 ust. 1 MAR
29/05/20 19:55 WIKANA: WIKANA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
18:46 WIKANA: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA S.A. na dzień 25 czerwca 2020 r. oraz projekty uchwał
18/05/20 20:02  brak uprawnień Wikana obserwuje w drugim kwartale spadek zawieranych umów
19:44 WIKANA: Uaktualnienie informacji o wpływie rozprzestrzeniania się koronawirusa i pandemii COVID-19 na działalność Emitenta i Grupy Kapitałowej WIKANA
30/04/20 19:01 WIKANA: WIKANA formularz skonsolidowanego raportu rocznego
WIKANA: WIKANA formularz raportu rocznego
10/04/20 11:27  brak uprawnień Sprzedaż lokali przez deweloperów w I kwartale 2020 roku (tabela)