info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.25, godz. 18:26
kontakt
PGSSOFT

Komunikaty

15/10/20 09:57  brak uprawnień Trigon DM obniżył cenę docelową dla PGS Software do 13,6 zł
09:00 PGS SOFTWARE S.A.: Drugie wezwanie akcjonariuszy PGS Software S.A. do złożenia dokumentów akcji
08/10/20 07:32 PGS SOFTWARE S.A.: Wstępna informacja o przychodach osiągniętych w III kwartale 2020 roku
30/09/20 19:50 PGS SOFTWARE S.A.: PGS SOFTWARE S.A. formularz raportu półrocznego
09:08 PGS SOFTWARE S.A.: Pierwsze wezwanie akcjonariuszy PGS Software SA do złożenia dokumentów akcji
04/09/20 09:11 PGS SOFTWARE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ PGS SOFTWARE S.A. w dniu 31.08.2020r.
31/08/20 14:02 PGS SOFTWARE S.A.: Powołanie osób zarządzających "PGS SOFTWARE" S.A.
12:46 PGS SOFTWARE S.A.: Powołanie Członków Rady Nadzorczej "PGS SOFTWARE" S.A.
12:38 PGS SOFTWARE S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS Software S.A. w dniu 31.08.2020r.
12:19  brak uprawnień PGS Software wypłaci 0,5 zł dywidendy na akcję
12:10 PGS SOFTWARE S.A.: Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PGS SOFTWARE" S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2019
03/08/20 12:43 PGS SOFTWARE S.A.: Projekty uchwał na ZWZ
08:40 PGS SOFTWARE S.A.: Ogłoszenie Zarządu PGS SOFTWARE Spółka Akcyjna o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 31 sierpnia 2020 roku
23/07/20 08:38  brak uprawnień PGS Software chce wypłacić 0,5 zł dywidendy na akcję
08:30 PGS SOFTWARE S.A.: Rekomendacja Zarządu "PGS SOFTWARE" S.A. dotycząca wypłaty dywidendy