info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.12, godz. 22:54
kontakt
PGSSOFT

Komunikaty

21/10/19 15:28 PGS SOFTWARE S.A.: Wstępne wyniki III kwartału 2019 roku
11/10/19 08:38  brak uprawnień PGS Software nie planuje wypłaty zaliczki na poczet dywidendy
08:31 PGS SOFTWARE S.A.: Informacja poufna
10/10/19 15:00  brak uprawnień PGS Software spodziewa się zmniejszenia przychodów w IV kw.; w III kw. wzrosły one o 19 proc. rdr
14:42 PGS SOFTWARE S.A.: Wstępna informacja o przychodach osiągniętych w III kwartale 2019 roku
18/09/19 10:48  brak uprawnień Trigon DM obniżył cenę docelową dla PGS Software do 17,2 zł
12/09/19 14:54 PGS SOFTWARE S.A.: Rejestracja przez Sąd zmian Statutu Spółki
10/09/19 19:30 PGS SOFTWARE S.A.: PGS SOFTWARE S.A. formularz raportu półrocznego
16/07/19 16:55  brak uprawnień Trigon DM obniżył cenę docelową dla PGS Software do 19,6 zł
12/07/19 08:01 PGS SOFTWARE S.A.: Wstępna informacja o przychodach osiągniętych w II kwartale 2019 roku
18/06/19 11:53  brak uprawnień PGS Software kupił 171.231 akcji własnych za łącznie 1,63 mln zł
11:30 PGS SOFTWARE S.A.: Informacja poufna-nabycie akcji własnych
17/06/19 12:07 PGS SOFTWARE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ PGS SOFTWARE S.A. w dniu 13.06.2019r.
13/06/19 13:08 PGS SOFTWARE S.A.: Decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGS SOFTWARE S.A. o wypłacie dywidendy
12:21  brak uprawnień ZWZ PGS Software zdecydowało, że dywidenda na akcję z zysku za '18 wyniesie 0,14 zł