info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.23, godz. 03:12
kontakt
PGSSOFT

Komunikaty

16/07/19 16:55  brak uprawnień Trigon DM obniżył cenę docelową dla PGS Software do 19,6 zł
12/07/19 08:01 PGS SOFTWARE S.A.: Wstępna informacja o przychodach osiągniętych w II kwartale 2019 roku
18/06/19 11:53  brak uprawnień PGS Software kupił 171.231 akcji własnych za łącznie 1,63 mln zł
11:30 PGS SOFTWARE S.A.: Informacja poufna-nabycie akcji własnych
17/06/19 12:07 PGS SOFTWARE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ PGS SOFTWARE S.A. w dniu 13.06.2019r.
13/06/19 13:08 PGS SOFTWARE S.A.: Decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGS SOFTWARE S.A. o wypłacie dywidendy
12:21  brak uprawnień ZWZ PGS Software zdecydowało, że dywidenda na akcję z zysku za '18 wyniesie 0,14 zł
12:06 PGS SOFTWARE S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS Software S.A. w dniu 13.06.2019r.
11/06/19 12:22 PGS SOFTWARE S.A.: Informacja poufna
06/06/19 13:04  brak uprawnień East Value Research podniósł cenę docelową akcji PGS Software do 15,6 zł
03/06/19 09:16  brak uprawnień Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji spółki PGS SOFTWARE SA
08:18  brak uprawnień PGS Software zaprasza do sprzedaży do 1.157.894 akcji
07:55 PGS SOFTWARE S.A.: Informacja poufna - ogłoszenie rozpoczęcia skupu akcji własnych Emitenta
21/05/19 08:15 PGS SOFTWARE S.A.: PGS SOFTWARE S.A. formularz raportu kwartalnego
17/05/19 14:39 PGS SOFTWARE S.A.: Projekty uchwał na ZWZ