info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.05, godz. 19:57
kontakt
VINDEXUS

Komunikaty

04/04/20 14:03 VINDEXUS S.A.: zmiana warunków emisji obligacji serii B2
13:55 VINDEXUS S.A.: przedterminowy wykup części obligacji serii A2
20/03/20 11:57 VINDEXUS S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii K i L do obrotu
19/03/20 19:44  brak uprawnień GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji serii K i L spółki GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH "VINDEXUS" SA
15/03/20 11:33 VINDEXUS S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
05/02/20 11:17 VINDEXUS S.A.: Informacja o spłatach z posiadanych portfeli wierzytelności do dnia 31 grudnia 2019 roku.
28/01/20 10:41 VINDEXUS S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku
18/12/19 13:21 VINDEXUS S.A.: Oświadczenie KDPW o rejestracji akcji serii L Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A.
22/11/19 19:02 VINDEXUS S.A.: VINDEXUS S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
20/11/19 16:43 VINDEXUS S.A.: Transakcje na akcjach spółki.
18/11/19 12:28 VINDEXUS S.A.: Zmina terminu publikacji raporti okresowego.
25/10/19 07:54 VINDEXUS S.A.: Informacja o zakupach nowych portfeli wierzytelności w okresie .01.2019 - 30.09.2019
24/10/19 14:47 VINDEXUS S.A.: Informacja o spłatach z posiadanych portfeli wierzytelności do dnia 30 września 2019 roku.
26/09/19 21:51 VINDEXUS S.A.: Oświadczenie KDPW o rejestracji akcji serii K Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A.
21/09/19 18:53 VINDEXUS S.A.: Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego