info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.20, godz. 13:46
kontakt
VINDEXUS

Komunikaty

15/04/21 07:19 VINDEXUS S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
30/03/21 15:41 VINDEXUS S.A.: Odstąpienie przez walne zgromadzenie od rozpatrzenia punktu porządku obrad
15:18 VINDEXUS S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29 marca 2021 roku.
12:14 VINDEXUS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. zwołanym na dzień 15 marca 2021 roku oraz kontynuowanym po przerwie w dniu 29 marca 2021 r.
11:10 VINDEXUS S.A.: Powołanie osób nadzorujących
11:02 VINDEXUS S.A.: Odwołanie członka Rady Nadzorczej
16/03/21 11:16 VINDEXUS S.A.: Projekt uchwały na NWZA zgłoszony przez akcjonariusza.
09:57 VINDEXUS S.A.: Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 15 marca 2021 roku (do ogłoszenia przerwy w obradach Z|gromadzenia).
27/01/21 18:23 VINDEXUS S.A.: Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A.
26/01/21 13:26 VINDEXUS S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A.
25/01/21 08:17 VINDEXUS S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2021.
13/01/21 12:05  brak uprawnień FRAM FIZ żąda zwołania przez Vindexus NWZ ws. buybacku oraz programu motywacyjnego
11:21 VINDEXUS S.A.: Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
30/11/20 22:21 VINDEXUS S.A.: VINDEXUS S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
04/11/20 18:46 VINDEXUS S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego