info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.24, godz. 18:56
kontakt
VINDEXUS

Komunikaty

12/07/19 14:01  brak uprawnień GPW: 18 lipca 2019 r. będzie ostatnim dniem notowania obligacji serii X1 (VIN0719) spółki GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A
30/06/19 22:04 VINDEXUS S.A.: Powołanie osób nadzorujących
18:34 VINDEXUS S.A.: Informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. w dniu 28 czerwca 2019 r.
17:51 VINDEXUS S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2019 roku
16:21 VINDEXUS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. w dniu 28 czerwca 2019 roku
29/06/19 19:27 VINDEXUS S.A.: Podjęcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. w dniu 28 czerwca 2019 roku o wypłacie dywidendy
17/06/19 16:13 VINDEXUS S.A.: Nabycie obligacji własnych
13/06/19 15:41 VINDEXUS S.A.: Informacja o zakupach nowych portfeli wierzytelności w okresie 1.01.2019 - 31.05.2019 r.
08:27 VINDEXUS S.A.: Informacja o spłatach z posiadanych portfeli wierzytelności do dnia 31.05.2019 roku.
12/06/19 07:33 VINDEXUS S.A.: Transakcje na akcjach spółki.
08/06/19 11:14 VINDEXUS S.A.: Transakcje na akcjach spółki.
01/06/19 18:56 VINDEXUS S.A.: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A.
18:47 VINDEXUS S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A.
30/05/19 19:45 VINDEXUS S.A.: VINDEXUS S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
09/05/19 13:39 VINDEXUS S.A.: Przedterminowy wykup obligacji serii W1 oraz części obligaci A2.