info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.22, godz. 13:32
kontakt
RUCHCHO

Komunikaty

15/02/21 20:59  brak uprawnień RUCH CHORZÓW SA (2/2021) Raport okresowy za IV kwartał 2020 roku (II kwartał roku rozrachunkowego 2020/2021)
30/01/21 21:34  brak uprawnień RUCH CHORZÓW SA (1/2021) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
08/01/21 17:35 RUCH CHORZÓW S.A.: Korekta raportu ESPI 2/2021 - Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w ZWZA oraz mieli co najmniej 5% głosów
07/01/21 20:11 RUCH CHORZÓW S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz mieli co najmniej 5% głosów
01/01/21 17:11 RUCH CHORZÓW S.A.: Przyznanie subwencji finansowej od Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. z/s w Warszawie
30/12/20 22:07 RUCH CHORZÓW S.A.: Spłata pożyczki udzielonej przez podmiot niepubliczny
21:30  brak uprawnień RUCH CHORZÓW SA (18/2020) Informacja o zmianach osobowych w Radzie Nadzorczej spółki Ruch Chorzów Spółka Akcyjna z/s w Chorzowie
20:27  brak uprawnień RUCH CHORZÓW SA (17/2020) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ?RUCH? Chorzów S.A. z/s w Chorzowie podjęte 30.12.2020 roku
22/12/20 22:02 RUCH CHORZÓW S.A.: Odmowa rejestracji przez Sąd kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii "Y"
21:53  brak uprawnień RUCH CHORZÓW SA (16/2020) Odmowa rejestracji przez Sąd kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii "Y"
03/12/20 23:35  brak uprawnień RUCH CHORZÓW SA (15/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.12.2020 r.
23:34 RUCH CHORZÓW S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.12.2020 r.
30/11/20 20:44  brak uprawnień RUCH CHORZÓW SA (14/2020) Raport roczny za rok obrotowy trwający od 01.07.2019 roku do 30.06.2020 roku
18/11/20 20:39 RUCH CHORZÓW S.A.: Zawarcie istotnej umowy
13/11/20 19:19  brak uprawnień RUCH CHORZÓW SA (13/2020) Raport okresowy za III kwartał 2020 roku (I kwartał roku rozrachunkowego 2020/2021)