info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.22, godz. 13:53
kontakt
HYDRAPRE

Komunikaty

01/06/21 14:45 HYDRAPRES S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydrapres S.A. oraz projekty uchwał
14:37  brak uprawnień HYDRAPRES SA (6/2021) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydrapres S.A. oraz projekty uchwał
31/05/21 18:04  brak uprawnień HYDRAPRES SA (5/2021) Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za 2020 rok
21/05/21 14:52  brak uprawnień HYDRAPRES SA (4/2021) Zmiana terminu przekazania jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok
14/05/21 15:26  brak uprawnień HYDRAPRES SA (3/2021) Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2021 roku
15/02/21 15:53  brak uprawnień HYDRAPRES SA (2/2021) Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2020 roku
14/01/21 11:06  brak uprawnień HYDRAPRES SA (1/2021) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
12/01/21 11:21 HYDRAPRES S.A.: Zmiana w zakresie znacznych pakietów akcji Hydrapres S.A.
11/01/21 15:18 HYDRAPRES S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta w trybie art. 19 MAR
07/01/21 13:42 HYDRAPRES S.A.: Zmiana w zakresie znacznych pakietów akcji Hydrapres S.A.
05/01/21 14:11 HYDRAPRES S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta w trybie art. 19 MAR
16/12/20 15:30 HYDRAPRES S.A.: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
15/12/20 14:29  brak uprawnień HYDRAPRES SA (12/2020) Odwołanie i powołanie Członka Rady Nadzorczej
14:21  brak uprawnień HYDRAPRES SA (11/2020) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
17/11/20 14:32  brak uprawnień Sprzedaż detaliczna w USA w październiku wzrosła o 0,3 proc. mdm