info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.22, godz. 12:16
kontakt
HYDRAPRE

Komunikaty

14/08/20 13:35  brak uprawnień HYDRAPRES SA (8/2020) Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2020 roku
02/07/20 15:34 HYDRAPRES S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta w trybie art. 19 MAR
29/06/20 12:26 HYDRAPRES S.A.: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
12:20  brak uprawnień HYDRAPRES SA (7/2020) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
03/06/20 15:35 HYDRAPRES S.A.: Informacja o transakcji na akcjach Emitenta w trybie art. 19 MAR
15:27 HYDRAPRES S.A.: Zmiana w zakresie znacznych pakietów akcji Hydrapres S.A
02/06/20 12:30 HYDRAPRES S.A.: Informacja o transakcji na akcjach Emitenta w trybie art. 19 MAR
12:23 HYDRAPRES S.A.: Zmiana w zakresie znacznych pakietów akcji Hydrapres S.A.- bezpośrednie oraz pośrednie nabycie akcji
01/06/20 15:23 HYDRAPRES S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydrapres S.A. oraz projekty uchwał
15:16  brak uprawnień HYDRAPRES SA (6/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydrapres S.A. oraz projekty uchwał
28/05/20 16:42  brak uprawnień HYDRAPRES SA (5/2020) Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za 2019 rok
21/05/20 14:35  brak uprawnień HYDRAPRES SA (4/2020) Zmiana terminu przekazania jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok
15/05/20 10:28  brak uprawnień HYDRAPRES SA (3/2020) Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2020 roku
06/05/20 16:04 HYDRAPRES S.A.: Wpływ rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa COVID-19 na działalność spółki
09/04/20 18:03 HYDRAPRES S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta w trybie art. 19 MAR