info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.23, godz. 11:50
kontakt
HYDRAPRE

Komunikaty

14/08/19 14:31  brak uprawnień HYDRAPRES SA (7/2019) Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2019 roku
05/07/19 14:50 HYDRAPRES S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta w trybie art. 19 MAR
04/07/19 11:52 HYDRAPRES S.A.: Informacja o transakcji na akcjach Emitenta w trybie art. 19 MAR
02/07/19 08:36 HYDRAPRES S.A.: Informacja o transakcji na akcjach Emitenta w trybie art. 19 MAR
27/06/19 13:14 HYDRAPRES S.A.: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
12:15  brak uprawnień HYDRAPRES SA (6/2019) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
25/06/19 12:48 HYDRAPRES S.A.: Informacja o transakcji na akcjach Emitenta w trybie art. 19 MAR
07/06/19 08:57 HYDRAPRES S.A.: Informacja o transakcji na akcjach Emitenta w trybie art. 19 MAR
31/05/19 16:16 HYDRAPRES S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydrapres S.A. oraz projekty uchwał
16:10  brak uprawnień HYDRAPRES SA (5/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydrapres S.A. oraz projekty uchwał
16:05  brak uprawnień HYDRAPRES SA (4/2019) Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za 2018 rok
15/05/19 15:35  brak uprawnień HYDRAPRES SA (3/2019) Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2019 roku
27/03/19 17:50 HYDRAPRES S.A.: Informacja o transakcji na akcjach Emitenta w trybie art. 19 MAR
14/02/19 15:53  brak uprawnień HYDRAPRES SA (2/2019) Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2018 roku
15/01/19 14:38  brak uprawnień HYDRAPRES SA (1/2019) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku