info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.16, godz. 04:21
kontakt
SUWARY

Komunikaty

29/03/21 14:41  brak uprawnień Suwary wypłacą 1,25 zł dywidendy na akcję
14:27 SUWARY: Wypłata dywidendy
14:25 SUWARY: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 29.03.2021 r.
14:24 SUWARY: Informacja o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. w dniu 29.03.2021 r.
08/03/21 12:48 SUWARY: Żądanie akcjonariusza dotyczące wprowadzenia do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 29 marca 2021 r. dodatkowego punktu porządku obrad i złożenie projektu uchwały.
03/03/21 17:51 SUWARY: Ogłoszenie Zarządu Suwary S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 29 marca 2021 r.
17:37  brak uprawnień Suwary chcą wypłacić 1,25 zł dywidendy na akcję
17:19 SUWARY: Opinia Rady Nadzorczej Suwary S.A. dotycząca podziału zysku za rok obrotowy zakończony 30 września 2020 r.
01/03/21 11:31  brak uprawnień Suwary chcą przeznaczać 20-50 proc. skonsolidowanych zysków na dywidendy
11:21 SUWARY: Przyjęcie Polityki Dywidendowej Suwary S.A.
26/02/21 17:45 SUWARY: SUWARY formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
02/02/21 17:06 SUWARY: Wypłata dywidendy przez spółkę zależną Kartpol Group sp. z o.o.
29/01/21 22:36 SUWARY: SUWARY formularz skonsolidowanego raportu rocznego
22:10 SUWARY: SUWARY formularz raportu rocznego
11/12/20 16:11 SUWARY: Podpisanie przez Spółkę SUWARY S.A. aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym