info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.19, godz. 16:06
kontakt
SUWARY

Komunikaty

18/11/19 16:28 SUWARY: Pierwsze zawiadomienie w trybie art. 504 kodeksu spółek handlowych
14:58 SUWARY: OGŁOSZENIE ZARZĄDU SUWARY SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W PABIANICACH O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
30/10/19 15:45 SUWARY: Daty publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019/2020 trwającym od 01.10.2019 roku do 30.09.2020 roku
24/09/19 16:04 SUWARY: Uchwała Zarządu Spółki Suwary S.A. dotycząca połączenia Spółek Suwary S.A. i Suwary Development Sp. z o.o.
04/09/19 14:56 SUWARY: Podpisanie istotnej umowy
29/08/19 19:31 SUWARY: SUWARY formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
26/08/19 17:40 SUWARY: Korekta raportu bieżącego nr 18/2018 oraz 18/2018K w przedmiocie daty publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2018/2019 trwającym od 01.10.2018 roku do 30.09.2019 roku
30/07/19 12:56 SUWARY: Rezygnacja Członka Zarządu Spółki
19/07/19 13:29 SUWARY: Wznowienie notowań akcji Emitenta
18/07/19 18:23  brak uprawnień GPW: w sprawie wznowienia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki SUWARY S.A
17:54  brak uprawnień GPW wznowi obrót akcjami Suwar od 19 lipca
17/07/19 22:22 SUWARY: SUWARY formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
22:00 SUWARY: KOREKTA SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO PSr 2019
15/07/19 16:35 SUWARY: Termin publikacji raportu z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego.
02/07/19 15:42 SUWARY: Zawieszenie notowań akcji Emitenta