info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.03.28, godz. 15:35
kontakt
SUWARY

Komunikaty

26/03/20 14:49 SUWARY: Dwustronne podpisanie istotnej umowy
18/03/20 15:49 SUWARY: Bieżąca informacje dotycząca aktualnego wpływu epidemii koronawirusa na działalność spółki.
16/03/20 13:44  brak uprawnień Suwary zwiększają moce produkcyjne w zw. z dostawami środków dezynfekujących
13:32 SUWARY: Informacje dotyczące aktualnego wpływu epidemii koronawirusa na działalność spółki.
12/03/20 13:57 SUWARY: Jednostronne podpisanie istotnej umowy
05/03/20 16:20 SUWARY: OGŁOSZENIE ZARZĄDU SUWARY SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W PABIANICACH O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
15:33 SUWARY: Anulowanie ogłoszenia Zarządu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
04/03/20 15:35 SUWARY: OGŁOSZENIE ZARZĄDU SUWARY SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W PABIANICACH O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
28/02/20 07:44 SUWARY: SUWARY formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
20/02/20 22:13 SUWARY: Korekta Skonsolidowanego Sprawozdania Zarządu za rok 2018/2019 o uzupełnienie oświadczeń i wyjaśnienia.
18/02/20 11:11 SUWARY: Rejestracja połączenia Emitenta ze spółką zależną Suwary Development Sp. z o.o.
10/02/20 15:12 SUWARY: Wznowienie notowań Emitenta
11:36  brak uprawnień GPW: w sprawie wznowienia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki SUWARY S.A
07/02/20 19:02 SUWARY: SUWARY formularz skonsolidowanego raportu rocznego
18:44 SUWARY: SUWARY formularz raportu rocznego