info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.31, godz. 23:43
kontakt
SUWARY

Komunikaty

30/07/21 15:10  brak uprawnień SUWARY SA (1/2021) Suwary Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
15/07/21 14:32 SUWARY: Podpisanie istotnej umowy
30/06/21 17:20 SUWARY: SUWARY formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
14/06/21 11:53 SUWARY: Otrzymanie dwustronnie podpisanej umowy
31/05/21 13:25 SUWARY: Rejestracja zmian w Statucie Suwary S.A.
07/05/21 21:27 SUWARY: Podpisanie istotnej umowy
05/05/21 12:30 SUWARY: Przystąpienie do realizacji projektu inwestycyjnego przez spółkę zależną Kartpol Group sp. z o.o.
29/03/21 14:41  brak uprawnień Suwary wypłacą 1,25 zł dywidendy na akcję
14:27 SUWARY: Wypłata dywidendy
14:25 SUWARY: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 29.03.2021 r.
14:24 SUWARY: Informacja o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. w dniu 29.03.2021 r.
08/03/21 12:48 SUWARY: Żądanie akcjonariusza dotyczące wprowadzenia do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 29 marca 2021 r. dodatkowego punktu porządku obrad i złożenie projektu uchwały.
03/03/21 17:51 SUWARY: Ogłoszenie Zarządu Suwary S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 29 marca 2021 r.
17:37  brak uprawnień Suwary chcą wypłacić 1,25 zł dywidendy na akcję
17:19 SUWARY: Opinia Rady Nadzorczej Suwary S.A. dotycząca podziału zysku za rok obrotowy zakończony 30 września 2020 r.