info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.23, godz. 02:04
kontakt
INDYKPOL

Komunikaty

19/08/19 17:14 INDYKPOL SA: Zawarcie transakcji forward
14/08/19 09:41  brak uprawnień Indykpol zaprasza do składania ofert sprzedaży do 80 tys. akcji własnych, po 59 zł/szt.
09:26 INDYKPOL SA: Informacja o Zaproszeniu do składania ofert sprzedaży akcji Spółki
08/08/19 15:11 INDYKPOL SA: Zawarcie transakcji forward
06/08/19 14:57 INDYKPOL SA: Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25 września 2019 roku
14:35 INDYKPOL SA: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walego Zgromadzenia w dniu 25 września 2019 roku
31/07/19 12:53 INDYKPOL SA: Zawarcie transakcji forward
25/07/19 16:41 INDYKPOL SA: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
09/07/19 13:17 INDYKPOL SA: Zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
04/07/19 16:35 INDYKPOL SA: Nabycie akcji własnych w celu umorzenia
03/07/19 11:22  brak uprawnień Redukcja w ofercie sprzedaży akcji Indykpolu wyniesie 15,8 proc.
11:01 INDYKPOL SA: Informacja o przyjęciu Ofert Sprzedaży Akcji
28/06/19 13:44 INDYKPOL SA: Zawarcie aneksu do umowy o MultiLinię
10/06/19 17:55 INDYKPOL SA: Informacja o Zaproszeniu do składania ofert sprzedaży akcji Spółki
03/06/19 13:46 INDYKPOL SA: Korekta (uzupełnienie) Raportu Rocznego oraz Raportu Skonsolidowanego za 2018r.