info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.02.25, godz. 03:38
kontakt
INDYKPOL

Komunikaty

30/01/20 16:23 INDYKPOL SA: Terminy przekazania raportów okresowych w 2020 roku
24/01/20 16:00 INDYKPOL SA: Złożenie wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego o udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym
16/01/20 11:30 INDYKPOL SA: Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZ Emitenta
11:13 INDYKPOL SA: Uchwały podjęte na NWZ Emitenta w dniu 16 stycznia 2020 roku
23/12/19 12:37 INDYKPOL SA: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
19/12/19 13:47 INDYKPOL SA: Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 stycznia 2020 roku
12:57 INDYKPOL SA: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 16 stycznia 2020 roku
12:20 INDYKPOL SA: Otrzymanie przez Spółkę żądania akcjonariuszy zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia w porządku obrad uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym
18/12/19 15:42 INDYKPOL SA: Otrzymanie zawiadomień w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
13:07 INDYKPOL SA: Informacja o nabyciu akcji INDYKPOL S.A. w ramach przymusowego wykupu
13/12/19 10:46  brak uprawnień GPW: zawieszenie obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki INDYKPOL SA
09:04 INDYKPOL SA: Zawieszenie obrotu akcjami INDYKPOL S.A. w związku z przekazanym zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu akcji
08:35  brak uprawnień Informacja o zamiarze nabycia akcji spółki INDYKPOL SA w drodze przymusowego wykupu
08:31 INDYKPOL SA: Ogłoszenie żądania przymusowego wykupu akcji INDYKPOL S.A.
07:40  brak uprawnień Rolmex ogłasza przymusowy wykup akcji Indykoplu po 65 zł za akcję