info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.16, godz. 04:11
kontakt
INTERNIT

Komunikaty

03/03/21 15:36 INTERNITY S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcjonariusza - zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu poniżej 10% głosów
12/02/21 15:46 brak uprawnień INTERNITY SA (3/2021) INTERNITY GRUPA RAPORT SKONSOLIDOWANY ZA IV KWARTAŁ 2020
15:44 brak uprawnień INTERNITY SA (2/2021) INTERNITY RAPORT ZA IV KWARTAŁ 2020
29/01/21 10:55 brak uprawnień INTERNITY SA (1/2021) Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku
30/10/20 10:47 brak uprawnień INTERNITY SA (18/2020) INTERNITY GRUPA RAPORT SKONSOLIDOWANY ZA III KWARTAŁ 2020
10:45 brak uprawnień INTERNITY SA (17/2020) INTERNITY RAPORT ZA III KWARTAŁ 2020
31/07/20 17:07 brak uprawnień INTERNITY SA (16/2020) INTERNITY GRUPA RAPORT SKONSOLIDOWANY ZA II KWARTAŁ 2020
17:06 brak uprawnień INTERNITY SA (15/2020) INTERNITY RAPORT ZA II KWARTAŁ 2020
03/07/20 11:55 INTERNITY S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających con. 5% liczby głosów na ZWZA
02/07/20 18:08 brak uprawnień INTERNITY SA (14/2020) Informacja w sprawie wypłaty dywidendy
18:05 brak uprawnień INTERNITY SA (13/2020) Uchwały podjęte na ZWZ w dniu 2 lipca 2020 roku
04/06/20 15:06 brak uprawnień INTERNITY SA (12/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 2 lipca 2020 roku
02/06/20 11:31 INTERNITY S.A.: Zawarcie aneksu do umowy kredytowej - zwiększenie finansowania
26/05/20 18:59 brak uprawnień INTERNITY SA (11/2020) INTERNITY GRUPA RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY ZA 2019 ROK
18:57 brak uprawnień INTERNITY SA (10/2020) INTERNITY RAPORT ROCZNY ZA 2019 ROK