info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.05.29, godz. 17:47
kontakt
ORION

Komunikaty

20/05/20 15:59 ORION INVESTMENT S.A.: Otrzymanie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego zezwalającej na wycofanie wszystkich akcji Emitenta z obrotu na rynku regulowanym
13/05/20 18:05 ORION INVESTMENT S.A.: ORION INVESTMENT S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
10/04/20 15:30 ORION INVESTMENT S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej (przekroczenie progu w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki)
14:22 ORION INVESTMENT S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej (zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki)
09/04/20 20:21 ORION INVESTMENT S.A.: Powiadomienie o transakcjach na akcjach Orion Investment S.A. dokonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
20:16 ORION INVESTMENT S.A.: Powiadomienie o transakcjach na akcjach Orion Investment S.A. dokonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
08/04/20 20:02 ORION INVESTMENT S.A.: Powiadomienie o transakcjach na akcjach Orion Investment S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
10:19 ORION INVESTMENT S.A.: Powiadomienie o transakcjach na akcjach Orion Investment S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
09:44 ORION INVESTMENT S.A.: Powiadomienie o transakcjach na akcjach Orion Investment S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
25/03/20 18:18 ORION INVESTMENT S.A.: ORION INVESTMENT S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
31/01/20 08:52 ORION INVESTMENT S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020
27/01/20 15:04 ORION INVESTMENT S.A.: SKIEROWANIE DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WNIOSKU O WYRAŻENIE ZGODY NA WYCOFANIE AKCJI Z OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM
23/01/20 10:10 ORION INVESTMENT S.A.: WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% LICZBY GŁOSÓW NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY W DNIU 22 STYCZNIA 2020 ROKU
09:47 ORION INVESTMENT S.A.: INFORMACJA O NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY Z DNIA 22.01.2020 R. ORAZ O TREŚCI PODJĘTYCH UCHWAŁ
08/01/20 16:09 ORION INVESTMENT S.A.: Powiadomienie o transakcjach na akcjach Orion Investment S.A.