info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.16, godz. 09:46
kontakt
BUMECH

Komunikaty

12/04/21 16:10 BUMECH S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu za rok obrotowy 2020
09/03/21 12:54 BUMECH S.A.: Odpowiedź na zapytania Akcjonariusza
30/01/21 14:54 BUMECH S.A.: Cesje pożyczek wynikające z transakcji nabycia udziałów w PG "Silesia" Sp. z o.o.
28/01/21 20:14  brak uprawnień Bumech zawarł przyrzeczoną umowę zakupu PG Silesia i Mining Services and Engineering
19:58 BUMECH S.A.: Zawarcie przyrzeczonej umowy zakupu udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Górnicze SILESIA Sp. z o.o. i w spółce Mining Services and Engineering sp. z o.o.
25/01/21 15:28 BUMECH S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2021
19/01/21 15:54 BUMECH S.A.: Zgoda UOKiK na zakup Przedsiębiorstwa Górniczego "Silesia" Sp. z o.o.
18/01/21 18:21 BUMECH S.A.: Rekomendacja dofinansowania przez NCBiR
17/12/20 07:35  brak uprawnień Bumech ma przedwstępną umowę kupna PG Silesia
16/12/20 21:52 BUMECH S.A.: Zawarcie umowy przedwstępnej zakupu udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Górnicze SILESIA Sp. z o.o. i w spółce Mining Services and Engineering sp. z o.o.
21:31 BUMECH S.A.: Ujawnienie opóźnionych informacji poufnych dot. procesu zmierzającego do zakupu udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Górnicze "Silesia" sp. z o.o. i w spółce Mining Services and Engineering sp. z o.o.
11/12/20 13:22 BUMECH S.A.: Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
25/11/20 10:34 BUMECH S.A.: Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
16/11/20 17:35 BUMECH S.A.: BUMECH S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
09/11/20 11:47 BUMECH S.A.: Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji