info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.03.05, godz. 23:22
kontakt
ENEA

Komunikaty

01/03/21 13:47 brak uprawnień Proponowana cena dla offshore może uniemożliwić realizację części projektów w I fazie - inwestorzy
25/02/21 19:59 brak uprawnień Enea utworzy odpis aktualizujący wartość udziałów w Enea Wytwarzanie w wysokości ok. 2.881 mln zł
19:51 ENEA: Informacja o zamiarze ujęcia w sprawozdaniach finansowych za 2020 rok jednorazowych operacji o charakterze księgowym
05/02/21 16:58 brak uprawnień Projekt dot. wsparcia odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej trafi do konsultacji w I kw. - Min. Klimatu
02/02/21 15:12 brak uprawnień Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie polityki energetycznej Polski do 2040 r.
28/01/21 13:20 ENEA: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
21/01/21 08:33 brak uprawnień DZIEŃ NA RYNKACH: Azjatyckie giełdy zwyżkują, Europa i USA też przygotowują się do pozytywnej sesji
08:27 brak uprawnień Wyniki Bogdanki lepsze od oczekiwań (opinia)
20/01/21 17:56 brak uprawnień Zysk netto Bogdanki w 2020 roku wyniósł 66,5 mln zł - wstępne dane (opis)
17:24 brak uprawnień Zysk netto Bogdanki w 2020 roku wyniósł 66,5 mln zł - wstępne wyniki
18/01/21 13:21 brak uprawnień PGE, Enea i Tauron mają list intencyjny ws. współpracy przy projektach offshore (opis)
12:11 brak uprawnień PGE, Enea i Tauron mają list intencyjny ws. współpracy przy projektach offshore
15/01/21 16:59 brak uprawnień PGE, Enea oraz Tauron chcą współpracować przy projektach offshore
12/01/21 15:35 ENEA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENEA S.A. w dniu 7 stycznia 2021 roku
08:46 ENEA: Uzupełnienie informacji nt. Członka Rady Nadzorczej ENEA S.A.