info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.02.25, godz. 06:59
kontakt
CHEMOSER

Komunikaty

31/01/20 17:32 CHEMOSERVIS-DWORY S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
28/01/20 23:14 CHEMOSERVIS-DWORY S.A.: Zmiana terminu publikacji zaległych raportów okresowych Emitenta
23/12/19 19:39  brak uprawnień GPW: zawieszenie obrotu akcjami spółki CHEMOSERVIS-DWORY S.A. W UPADŁOŚCI
17:51  brak uprawnień GPW zawiesza obrót akcjami 12 spółek z rynku głównego
28/11/19 19:28 CHEMOSERVIS-DWORY S.A.: Zmiana terminu publikacji zaległych raportów okresowych Emitenta
30/10/19 18:26  brak uprawnień GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
29/10/19 21:08 CHEMOSERVIS-DWORY S.A.: Stwierdzenie przez Sąd prawomocności postanowienia o ogłoszeniu upadłości Emitenta
27/08/19 09:50 CHEMOSERVIS-DWORY S.A.: Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok
09:45 CHEMOSERVIS-DWORY S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu za pierwszy kwartał 2018
14/08/19 17:13 CHEMOSERVIS-DWORY S.A.: Uchylenie się od skutków oświadczenia
15/07/19 15:20  brak uprawnień GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki CHEMOSERVIS-DWORY S.A. W UPADŁOŚCI
11/07/19 18:33  brak uprawnień Sąd ogłosił upadłość Chemoservisu-Dwory
18:16 CHEMOSERVIS-DWORY S.A.: Otrzymanie postanowienia o ogłoszeniu upadłości Emitenta
28/06/19 09:07 CHEMOSERVIS-DWORY S.A.: Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok
09:04 CHEMOSERVIS-DWORY S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu za pierwszy kwartał 2018