info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.23, godz. 10:54
kontakt
CHEMOSER

Komunikaty

14/08/19 17:13 CHEMOSERVIS-DWORY S.A.: Uchylenie się od skutków oświadczenia
15/07/19 15:20  brak uprawnień GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki CHEMOSERVIS-DWORY S.A. W UPADŁOŚCI
11/07/19 18:33  brak uprawnień Sąd ogłosił upadłość Chemoservisu-Dwory
18:16 CHEMOSERVIS-DWORY S.A.: Otrzymanie postanowienia o ogłoszeniu upadłości Emitenta
28/06/19 09:07 CHEMOSERVIS-DWORY S.A.: Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok
09:04 CHEMOSERVIS-DWORY S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu za pierwszy kwartał 2018
26/04/19 13:19 CHEMOSERVIS-DWORY S.A.: Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok
15/04/19 18:31 CHEMOSERVIS-DWORY S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu za pierwszy kwartał 2018
31/03/19 11:34 CHEMOSERVIS-DWORY S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu za pierwszy kwartał 2018
29/03/19 13:49 CHEMOSERVIS-DWORY S.A.: Odwołanie i powołanie członków Zarządu Emitenta
13:22 CHEMOSERVIS-DWORY S.A.: Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta - uzupełnienie
25/03/19 16:19 CHEMOSERVIS-DWORY S.A.: Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta
16:11 CHEMOSERVIS-DWORY S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ
16:01 CHEMOSERVIS-DWORY S.A.: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta
14/03/19 20:57 CHEMOSERVIS-DWORY S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych Emitenta