info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.31, godz. 20:33
kontakt
ATREM

Komunikaty

28/10/20 12:17 ATREM S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Atrem S.A. w dniu 28 października 2020 r.
ATREM S.A.: Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28.10.2020 r.
21/10/20 22:02  brak uprawnień Gaz-System wybrał wykonawców lądowej części Baltic Pipe w Polsce
16/10/20 09:11  brak uprawnień Atrem chce poprawić rentowność, nie wyklucza odnotowania zysku na koniec 2020 r. (wywiad)
12/10/20 12:59 ATREM S.A.: Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
08/10/20 16:23 ATREM S.A.: Otrzymanie informacji o wyborze oferty Konsorcjum z udziałem Atrem S.A. przez spółkę Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz System S.A. na wykonanie robót budowlanych dla inwestycji w zakresie rozbudowy Tłoczni Gazu w Odolanowie.
02/10/20 14:07 ATREM S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Atrem S.A. na dzień 28 października 2020 r.
29/09/20 13:19  brak uprawnień Atrem chce sprzedać zorganizowaną część przedsiębiorstwa na rzecz Apator Elkomtech
13:00 ATREM S.A.: Zawarcie umowy przedwstępnej sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa tj. działu informatyki
14/09/20 14:25 ATREM S.A.: Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
27/08/20 20:59 ATREM S.A.: ATREM S.A. formularz raportu półrocznego
18/08/20 12:44  brak uprawnień NN OFE zszedł poniżej 5 proc. na walnym Atremu
12:35 ATREM S.A.: Ujawnienie stanu posiadania akcji przez znaczącego Akcjonariusza
11/08/20  brak uprawnień Quercus TFI zszedł poniżej 5 proc. na walnym Atremu
11/08/20 12:22 ATREM S.A.: Ujawnienie stanu posiadania akcji przez znaczącego Akcjonariusza