info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.02.25, godz. 16:00
kontakt
ATREM

Komunikaty

24/02/20 17:22 ATREM S.A.: Zawarcie aneksu do umowy ramowej na limit gwarancji banku oraz aneksu do umowy kredytu
12/02/20 14:59 ATREM S.A.: Otrzymanie informacji o wyborze oferty Konsorcjum z udziałem Atrem S.A. przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. na realizację zamówienia pn. "Modernizacja ujęć infiltracyjnych PU-3 i PU-4 wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanych na terenie Zakładu Centralnego przy ul. Czerniakowskiej 124 w Warszawie na terenie Dzielnicy Mokotów"
28/01/20 11:47 ATREM S.A.: Informacja o terminach przekazywania raportów okresowych w 2020 r.
09/12/19 13:55 ATREM S.A.: Zmiana funkcji Członka Zarządu Emitenta
02/12/19 18:56 ATREM S.A.: Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu Emitenta
29/11/19 14:08 ATREM S.A.: Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie zamiaru sprzedaży Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa tj. Działu Informatyki
20/11/19 18:07 ATREM S.A.: ATREM S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
12:38 ATREM S.A.: Zawarcie przez Konsorcjum z udziałem Atrem S.A. umowy z Miastem Poznań na realizację zamówienia pt. Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. "Muzeum Enigmy w Poznaniu"
14/11/19 10:08 ATREM S.A.: Zawarcie ze spółką ENEA Operator sp. z o.o. umowy na realizację zamówienia pn. "Budowa rozdzielni sieciowej 110 kV Górka Duchowna"
12/11/19 12:55 ATREM S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2019 r.
06/11/19 14:22  brak uprawnień Oferta konsorcjum Atremu o wartości 23,8 mln zł wybrana na wykonanie Muzeum Enigmy w Poznaniu
14:11 ATREM S.A.: Otrzymanie informacji o wyborze oferty Konsorcjum z udziałem Atrem S.A. przez Miasto Poznań na realizację zamówienia pn. Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. "Muzeum Enigmy w Poznaniu".
28/10/19 14:00 ATREM S.A.: Otrzymanie informacji o wyborze oferty Atrem S.A. przez ENEA Operator sp. z o.o. na realizację zamówienia pn. "Budowy rozdzielni sieciowej 110kV Górka Duchowna"
01/10/19 09:31 ATREM S.A.: Rejestracja połączenia Emitenta ze spółką zależną Contrast Sp. z o.o.
30/09/19 08:58 ATREM S.A.: Otrzymanie informacji o zawarciu przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast sp. z o. o. ze spółką ENEA Operator sp. z o.o. umowy na realizację zamówienia pn. "Przebudowa stacji 110/15 kV Międzyrzecz (projekt + wykonawstwo)"