info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.22, godz. 12:40
kontakt
ATREM

Komunikaty

20/03/21 00:03 ATREM S.A.: ATREM S.A.
18/03/21 08:28 ATREM S.A.: Złożenie przeciwko Spółce pozwu o zapłatę kary umownej
25/02/21 14:11 ATREM S.A.: Zawarcie umowy kredytu z bankiem
24/02/21 21:07 ATREM S.A.: Zawarcie aneksu do umowy ramowej na limit gwarancji banku oraz aneksu do umowy kredytu.
19/02/21 18:01 ATREM S.A.: Podjęcie decyzji o zawiązaniu rezerwy na potencjalną stratę
21/01/21 22:53 ATREM S.A.: Informacja o terminach przekazywania raportów okresowych w 2021 r.
28/12/20 22:27 ATREM S.A.: Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
22/12/20 20:18 ATREM S.A.: Zarejestrowanie zmian Statutu Spółki
08/12/20 12:32 ATREM S.A.: Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
01/12/20 09:07  brak uprawnień Konsorcjum z PJP Makrum i Atrem ma umowę z Gaz-System na 326,7 mln zł netto
08:50 ATREM S.A.: Zawarcie umowy ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz System S.A. na wykonanie robót budowlanych dla inwestycji w zakresie rozbudowy Tłoczni Gazu w Odolanowie oraz ujawnienie informacji o otrzymaniu wiadomości o wyborze oferty Konsorcjum z udziałem Atrem S.A. przez spółkę Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz System S.A. na wykonanie robót budowlanych dla inwestycji w zakresie rozbudowy Tłoczni Gazu w Odolanowie.
17/11/20 12:05  brak uprawnień Sąd Arbitrażowy przy KIG unieważnił wybór oferty konsorcjum Atremu na budowę tłoczni gazu Odolanów (aktl.)
11:57 ATREM S.A.: Informacja o wyroku Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie stwierdzającego nieważność czynności wyboru przez spółkę Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz System S.A. najkorzystniejszej oferty Konsorcjum z udziałem Atrem S.A. na wykonanie robót budowlanych dla inwestycji w zakresie rozbudowy Tłoczni Gazu w Odolanowie.
08:26  brak uprawnień Sąd Arbitrażowy przy KIG unieważnił wybór oferty konsorcjum Atremu na budowę tłoczni gazu Odolanów
13/11/20 19:45 ATREM S.A.: ATREM S.A. formularz raportu kwartalnego