info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.22, godz. 15:47
kontakt
ATREM

Komunikaty

20/11/19 18:07 ATREM S.A.: ATREM S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
12:38 ATREM S.A.: Zawarcie przez Konsorcjum z udziałem Atrem S.A. umowy z Miastem Poznań na realizację zamówienia pt. Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. "Muzeum Enigmy w Poznaniu"
14/11/19 10:08 ATREM S.A.: Zawarcie ze spółką ENEA Operator sp. z o.o. umowy na realizację zamówienia pn. "Budowa rozdzielni sieciowej 110 kV Górka Duchowna"
12/11/19 12:55 ATREM S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2019 r.
06/11/19 14:22  brak uprawnień Oferta konsorcjum Atremu o wartości 23,8 mln zł wybrana na wykonanie Muzeum Enigmy w Poznaniu
14:11 ATREM S.A.: Otrzymanie informacji o wyborze oferty Konsorcjum z udziałem Atrem S.A. przez Miasto Poznań na realizację zamówienia pn. Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. "Muzeum Enigmy w Poznaniu".
28/10/19 14:00 ATREM S.A.: Otrzymanie informacji o wyborze oferty Atrem S.A. przez ENEA Operator sp. z o.o. na realizację zamówienia pn. "Budowy rozdzielni sieciowej 110kV Górka Duchowna"
01/10/19 09:31 ATREM S.A.: Rejestracja połączenia Emitenta ze spółką zależną Contrast Sp. z o.o.
30/09/19 08:58 ATREM S.A.: Otrzymanie informacji o zawarciu przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast sp. z o. o. ze spółką ENEA Operator sp. z o.o. umowy na realizację zamówienia pn. "Przebudowa stacji 110/15 kV Międzyrzecz (projekt + wykonawstwo)"
09/09/19 12:52 ATREM S.A.: Zmiana zawartej przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast sp. z o. o. umowy z InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group o udzielenie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych
04/09/19 23:58 ATREM S.A.: ATREM S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
12:44 ATREM S.A.: Dokonanie odpisu i zawiązanie rezerwy w związku z toczącym się sporem sądowym
12:11 ATREM S.A.: Otrzymanie informacji o zawarciu przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast sp. z o. o. ze spółką ENEA Operator sp. z o.o. umowy na realizację zamówienia pn. "Projekt i budowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Skwierzyna II wraz z budową dwutorowej linii zasilającej 110 kV oraz budową powiązań sieci SN i nn"
29/08/19 10:31 ATREM S.A.: Otrzymanie informacji o wyborze oferty spółki zależnej od Emitenta: Contrast sp. z o. o. przez ENEA Operator sp. z o.o. na realizację zamówienia pn. "Przebudowa stacji 110/15 kV Międzyrzecz (projekt + wykonawstwo)"
27/08/19 15:49 ATREM S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2019r.