info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.06, godz. 20:47
kontakt
MIRBUD

Komunikaty

03/08/20 11:35 MIRBUD S.A.: Podpisanie umowy na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S1 Kosztowy - Bielsko-Biała, odcinek III Dankowice - we?zeł "Suchy Potok" (z we?złem).
29/07/20 17:07 MIRBUD S.A.: Wycofanie z obrotu na GPW akcji spółki zależnej
17:02 MIRBUD S.A.: Nabycie akcji spółki zależnej
21/07/20 10:43 MIRBUD S.A.: Podpisanie umowy z podwykonawcą na dostarczenie ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych na budowę autostrady A1
02/07/20 08:31 MIRBUD S.A.: Podjęcie uchwały o rozwiązaniu i likwidacji spółki zależnej EXPO MAZURY S.A.
01/07/20 14:45 MIRBUD S.A.: Podpisanie umowy z podwykonawcą na zaprojektowanie i wykonanie instalacji BHS w terminalu lotniska w Radomiu
30/06/20 19:02 MIRBUD S.A.: Informacja o wypłacie dywidendy za rok 2019
18:10  brak uprawnień Mirbud wypłaci 0,02 zł dywidendy na akcję za '19
18:00 MIRBUD S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MIRBUD S.A. odbytym w dniu 30 czerwca 2020 roku
17:55 MIRBUD S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A. w dniu 30 czerwca 2020 roku
22/06/20 08:56  brak uprawnień Oferta Mirbudu i PBDiM Kobylarnia wybrana w przetargu na budowę odcinka S1 Dankowice - węzeł Suchy Potok
08:35 MIRBUD S.A.: Informacja o wyborze oferty konsorcjum firm Emitenta i spółki zależnej Emitenta na budowę drogi S1 Kosztowy - Bielsko-Biała, odcinek III
10/06/20 14:01 MIRBUD S.A.: Rozpoczęcie następnego etapu reorganizacji Grupy Kapitałowej MIRBUD
04/06/20 14:50 MIRBUD S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 34/2020
03/06/20 14:40 MIRBUD S.A.: Podpisanie umowy z podwykonawcą na produkcję i dostarczenie betonu towarowego do budowy drogi ekspresowej S1 (obejście Węgierskiej Górki)