info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.31, godz. 23:25
kontakt
MIRBUD

Komunikaty

28/07/21 11:41  brak uprawnień MIRBUD SA (1/2021) Mirbud Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
30/06/21 11:27  brak uprawnień Mirbud ma umowę z GDDKiA za 246,8 mln zł brutto
10:36 MIRBUD S.A.: Podpisanie umowy na zaprojektowanie i budowę obwodnicy miejscowości Gostyń w ciągu drogi krajowej nr 12 w Wielkopolsce
25/06/21 15:55 MIRBUD S.A.: Informacja o wyborze oferty Emitenta na budowę budynku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu
15:18 MIRBUD S.A.: Powołanie członka Rady Nadzorczej MIRBUD S.A.
24/06/21 17:49  brak uprawnień Mirbud wypłaci 0,08 zł dywidendy na akcję
17:41 MIRBUD S.A.: Informacja o wypłacie dywidendy za rok 2020
17:34 MIRBUD S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MIRBUD S.A. odbytym w dniu 24 czerwca 2021 roku
17:29 MIRBUD S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A. w dniu 24 czerwca 2021 roku
10:27  brak uprawnień Mirbud rozbuduje halę widowiskowo-sportową w Olsztynie za 195 mln zł
10:20 MIRBUD S.A.: Podpisanie umowy na przebudowę i rozbudowę hali widowiskowo- sportowej Urania w Olsztynie
21/06/21 15:47 MIRBUD S.A.: Powołanie prokurenta MIRBUD S.A.
10/06/21 10:21 MIRBUD S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 18/2021
07/06/21 14:51 MIRBUD S.A.: Podpisanie Umowy przez spółkę zależną Emitenta na budowę budynków wielorodzinnych w Żyrardowie
31/05/21 17:15 MIRBUD S.A.: Zawiadomienie o transakcji na akcjach Spółki.