info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.09.24, godz. 07:00
kontakt
SUNTECH

Komunikaty

15/09/20 09:57 brak uprawnień SUNTECH SA (14/2020) Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji
09:51 SUNTECH S.A.: Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji
28/08/20 11:14 brak uprawnień SUNTECH SA (13/2020) Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Suntech S.A. w dniu 26.08.2020 roku
11:09 SUNTECH S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Suntech S.A. w dniu 26.08.2020 roku
27/08/20 13:48 brak uprawnień SUNTECH SA (12/2020) Informacja o podjętych uchwałach na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 26 sierpnia 2020 roku.
14/08/20 13:07 brak uprawnień SUNTECH SA (11/2020) Jednostkowy i skonsolidowany raport za II kwartał 2020 roku
27/07/20 20:44 SUNTECH S.A.: Korekta numeracji raportu dotyczącego ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Suntech S.A. na dzień 26.08.2020 r.
09:16 SUNTECH S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Suntech S.A. na dzień 26.08.2020 r.
08:40 brak uprawnień SUNTECH SA (10/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Suntech S.A. na dzień 26.08.2020 r.
14/07/20 16:20 brak uprawnień SUNTECH SA (9/2020) Skonsolidowany raport roczny za 2019 rok
16:14 brak uprawnień SUNTECH SA (8/2020) Jednostkowy raport roczny za 2019 rok
26/06/20 15:20 brak uprawnień SUNTECH SA (7/2020) Zmiana daty publikacji raportu rocznego za 2019 rok
17/06/20 15:30 brak uprawnień SUNTECH SA (6/2020) Zmiana daty publikacji raportu rocznego za 2019 rok
08/06/20 13:00 brak uprawnień SUNTECH SA (5/2020) Jednostkowy i skonsolidowany raport za I kwartał 2020 roku
12/05/20 11:48 brak uprawnień SUNTECH SA (4/2020) Zmiana dat publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2020 r. oraz raportu rocznego za 2019 rok