info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.05, godz. 05:42
kontakt
SUNTECH

Komunikaty

14/02/20 13:21 brak uprawnień SUNTECH SA (3/2020) Jednostkowy i skonsolidowany raport za IV kwartał 2019 roku
28/01/20 11:26 brak uprawnień SUNTECH SA (2/2020) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
08/01/20 10:51 brak uprawnień SUNTECH SA (1/2020) Umowa w sprawie zbadania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania Spółki za 2019 rok przez Biegłego Rewidenta
27/12/19 13:28 SUNTECH S.A.: Zawarcie znaczącej umowy
14/11/19 14:09 brak uprawnień SUNTECH SA (13/2019) Jednostkowy i skonsolidowany raport za III kwartał 2019 roku
14/08/19 16:03 brak uprawnień SUNTECH SA (12/2019) Jednostkowy i skonsolidowany raport za II kwartał 2019 roku
11/07/19 15:19 SUNTECH S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Suntech S.A. w dniu 10.07.2019 roku.
15:13 brak uprawnień SUNTECH SA (11/2019) Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Suntech S.A. w dniu 10.07.2019 roku
10/07/19 16:18 brak uprawnień SUNTECH SA (10/2019) Informacja o podjętych uchwałach na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 10 lipca 2019 roku
11/06/19 15:40 SUNTECH S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Suntech S.A. na dzień 10 lipca 2019 roku
15:33 brak uprawnień SUNTECH SA (9/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Suntech S.A.na dzień 10 lipca 2019 roku
07/06/19 13:45 brak uprawnień SUNTECH SA (8/2019) Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Suntech S.A. w dniu 5.06.2019 roku
13:38 SUNTECH S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Suntech S.A. w dniu 5.06.2019 roku
06/06/19 14:05 brak uprawnień ZWZ Suntechu zdecydowało o upoważnieniu zarządu do skupu akcji własnych
13:52 brak uprawnień SUNTECH SA (7/2019) Informacja o podjętych uchwałach na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Suntech S.A. w dniu 5 czerwca 2019 r.