info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.09, godz. 17:41
kontakt
TRANSPOL

Komunikaty

27/05/20 17:11 TRANS POLONIA S.A.: TRANS POLONIA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
24/04/20 15:25 TRANS POLONIA S.A.: Nabycie akcji własnych
09/04/20 13:11 TRANS POLONIA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
08:51 TRANS POLONIA S.A.: Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym 5/2020 z dnia 8 kwietnia 2020 roku
08/04/20 20:21 TRANS POLONIA S.A.: Ustalenie warunków programu nabywania akcji własnych Emitenta
17:42  brak uprawnień Trans Polonia nie przewiduje istotnego wpływu pandemii na wyniki grupy
17:17 TRANS POLONIA S.A.: TRANS POLONIA S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
17:16 TRANS POLONIA S.A.: TRANS POLONIA S.A. formularz raportu rocznego
12:50 TRANS POLONIA S.A.: Treść podjętych uchwał na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 8 kwietnia 2020 r.
13/03/20 17:18 TRANS POLONIA S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 08.04.2020 r. wraz z projektami uchwał
02/03/20 12:27 TRANS POLONIA S.A.: Informacja o zwiększeniu stanu posiadania znacznego pakietu akcji
08/01/20 09:56 TRANS POLONIA S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku
19/11/19 17:59 TRANS POLONIA S.A.: TRANS POLONIA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
06/11/19 15:59 TRANS POLONIA S.A.: Informacja o zwiększeniu stanu posiadania znacznego pakietu akcji
23/09/19 17:15 TRANS POLONIA S.A.: TRANS POLONIA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego