info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.19, godz. 16:52
kontakt
CORMAY

Komunikaty

18/11/19 13:44  brak uprawnień PZ Cormay zakłada wzrost sprzedaży w '20; w planach ma wzrost mocy produkcyjnych (wywiad)
14/11/19 17:29 PZ CORMAY S.A.: PZ CORMAY S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
18/09/19 12:38 PZ CORMAY S.A.: Rejestracja zmian statutu
09/09/19 15:49 PZ CORMAY S.A.: Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR
04/09/19 19:54  brak uprawnień RN PZ Cormay zgodziła się na nabycie akcji Orphee
19:11 PZ CORMAY S.A.: Zgoda Rady Nadzorczej na nabycie akcji Orphee.
23/08/19 18:43 PZ CORMAY S.A.: PZ CORMAY S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
17/07/19 12:29 PZ CORMAY S.A.: Przekazanie PARP kwoty otrzymanego dofinansowania z zastrzeżeniem żądania jego zwrotu.
27/06/19 19:48 PZ CORMAY S.A.: Przeniesienie własności nieruchomości w ramach jej sprzedaży.
19/06/19 17:07 PZ CORMAY S.A.: Powołanie członków Zarządu Spółki na kolejną kadencję
18/06/19 21:13 PZ CORMAY S.A.: Akceptacja przez PARP wniosku Spółki o odstąpienie od konieczności wdrożenia wyników prac B+R w ramach realizacji umowy o dofinansowanie (Umowa BlueBox)
14/06/19 15:45 PZ CORMAY S.A.: Powołanie do składu Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji
15:40 PZ CORMAY S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 14 czerwca 2019 r
15:32 PZ CORMAY S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14 czerwca 2019 r.
11/06/19 14:15 PZ CORMAY S.A.: Zgłoszenie kandydatur na członków Rady Nadzorczej oraz innych projektów uchwał dotyczących spraw znajdujących się w porządku obrad ZWZ zwołanego na 14.06.2019 r.