info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.26, godz. 07:20
kontakt
CORMAY

Komunikaty

23/08/19 18:43 PZ CORMAY S.A.: PZ CORMAY S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
17/07/19 12:29 PZ CORMAY S.A.: Przekazanie PARP kwoty otrzymanego dofinansowania z zastrzeżeniem żądania jego zwrotu.
27/06/19 19:48 PZ CORMAY S.A.: Przeniesienie własności nieruchomości w ramach jej sprzedaży.
19/06/19 17:07 PZ CORMAY S.A.: Powołanie członków Zarządu Spółki na kolejną kadencję
18/06/19 21:13 PZ CORMAY S.A.: Akceptacja przez PARP wniosku Spółki o odstąpienie od konieczności wdrożenia wyników prac B+R w ramach realizacji umowy o dofinansowanie (Umowa BlueBox)
14/06/19 15:45 PZ CORMAY S.A.: Powołanie do składu Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji
15:40 PZ CORMAY S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 14 czerwca 2019 r
15:32 PZ CORMAY S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14 czerwca 2019 r.
11/06/19 14:15 PZ CORMAY S.A.: Zgłoszenie kandydatur na członków Rady Nadzorczej oraz innych projektów uchwał dotyczących spraw znajdujących się w porządku obrad ZWZ zwołanego na 14.06.2019 r.
17/05/19 16:15 PZ CORMAY S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach na dzień 14 czerwca 2019 r.
15/05/19 17:13 PZ CORMAY S.A.: PZ CORMAY S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
13/05/19 20:14  brak uprawnień Orphee ma umowę sprzedaży pakietu akcji Diesse za 13,3 mln euro
19:57 PZ CORMAY S.A.: Zawarcie umowy sprzedaży akcji (share purchase agreement) dotyczącej sprzedaży całego posiadanego przez Orphee SA pakietu akcji Diesse, zamknięcie transakcji i ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej potwierdzenia kluczowych warunków transakcji
29/04/19 17:10 PZ CORMAY S.A.: Kontynuowanie negocjacji w sprawie zbycia udziałów Diesse
26/04/19 11:26 PZ CORMAY S.A.: Uzupełnienie raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego w zakresie informacji o stosowaniu ładu korporacyjnego