info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.06, godz. 21:30
kontakt
HURTIMEX

Komunikaty

05/08/20 14:01 HURTIMEX S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hurtimex S.A.
13:47 brak uprawnień HURTIMEX SA (10/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hurtimex S.A.
31/07/20 15:35 brak uprawnień HURTIMEX SA (9/2020) Raport roczny za 2019 r - Hurtimex S.A.
13/07/20 20:09 brak uprawnień HURTIMEX SA (8/2020) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 r.
15/06/20 16:44 brak uprawnień HURTIMEX SA (7/2020) Raport okresowy za I kwartał 2020 r - Hurtimex SA
27/05/20 09:18 brak uprawnień HURTIMEX SA (6/2020) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 r.
12/05/20 14:51 brak uprawnień HURTIMEX SA (5/2020) Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2020 r.
24/03/20 17:27 brak uprawnień HURTIMEX SA (4/2020) Istotna informacja mogąca mieć wpływ na wycenę akcji ? sytuacja nadzwyczajna - Hurtimex SA
14/02/20 15:24 brak uprawnień HURTIMEX SA (3/2020) Raport okresowy IV kwartał 2019 - Hurtimex S.A.
08/01/20 08:46 brak uprawnień HURTIMEX SA (2/2020) Dokonanie wyboru Biegłego Rewidenta na badanie sprawozdania finansowego
08:44 brak uprawnień HURTIMEX SA (1/2020) Daty przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
14/11/19 15:05 brak uprawnień HURTIMEX SA (10/2019) Raport okresowy III kwartał 2019 - Hurtimex SA
14/08/19 13:35 brak uprawnień HURTIMEX SA (9/2019) Raport okresowy II kwartał 2019 r - Hurtimex S.A.
08/08/19 19:50 brak uprawnień GPW: utrzymanie w mocy Uchwały Nr 569/2019 Zarządu Giełdy z dnia 21 czerwca 2019 r.
28/06/19 20:55 HURTIMEX S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających conajmniej 5% głosów na ZWZA Hurtimex SA w dniu 28 06 2019.