info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.05.10, godz. 10:08
kontakt
SELENAFM

Komunikaty

07/05/21 16:02 SELENA FM S.A.: Rekomendacja Rady Nadzorczej Selena FM SA w sprawie podziału zysku za 2020 rok oraz skupu akcji własnych
30/04/21 13:04  brak uprawnień Selena FM planuje skup do 3 mln akcji własnych; proponowana cena to 11-25 zł za akcję
12:51 SELENA FM S.A.: Rekomendacja Zarządu Selena FM S.A. w sprawie podziału zysku za 2020 rok oraz skupu akcji własnych
12:49 SELENA FM S.A.: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM S.A. zwołane na dzień 27 maja 2021 roku
12:47 SELENA FM S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Selena FM S.A. na dzień 27 maja 2021 roku
23/04/21 08:56 SELENA FM S.A.: Informacja uzupełniająca Sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2020, Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2020, Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2020 oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2020.
08:22  brak uprawnień Selena planuje w '21 przeznaczyć na inwestycje 35,8 mln zł
00:07 SELENA FM S.A.: SELENA FM S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
00:05 SELENA FM S.A.: SELENA FM S.A. formularz raportu rocznego
22/04/21 17:15 SELENA FM S.A.: Zmiany w składzie Zarządu Selena FM S.A..
19/04/21 14:56 SELENA FM S.A.: Rezygnacja Członka Zarządu Selena FM S.A.
09/04/21 14:45 SELENA FM S.A.: Zawarcie aneksu do umowy linii na gwarancje i akredytywy dla spółek zagranicznych z Grupy Kapitałowej Selena.
16/02/21 17:40  brak uprawnień Jacek Michalak zastąpi od 1 marca Krzysztofa Domareckiego na stanowisku prezesa Seleny
17:30 SELENA FM S.A.: Zmiany w składzie Zarządu Selena FM S.A.
17:27 SELENA FM S.A.: Rezygnacja Członka Zarządu (Prezesa) Selena FM S.A.