info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.13, godz. 20:51
kontakt
SELENAFM

Komunikaty

07/10/19 17:27 SELENA FM S.A.: Rezygnacja Członka Zarządu Selena FM S.A.
27/09/19 00:04 SELENA FM S.A.: SELENA FM S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
01/08/19 17:02 SELENA FM S.A.: Udzielenie gwarancji przez Emitenta
16/07/19 12:49 SELENA FM S.A.: Przedłużenie umowy kredytowej z bankiem ROSBANK przez podmiot zależny.
04/07/19 15:28 SELENA FM S.A.: Nabycie akcji w Uniflex S.p.A
24/06/19 14:54 SELENA FM S.A.: Wykonanie prawa opcji sprzedaży akcji w Uniflex S.p.A
14:52 SELENA FM S.A.: Zmiany w składzie Zarządu Selena FM S.A.
11/06/19 13:39 SELENA FM S.A.: Zawarcie umowy kredytowej przez spółkę zależną Emitenta
05/06/19 09:41  brak uprawnień DM BDM podniósł cenę docelową dla akcji Seleny do 16,5 zł, podtrzymuje "kupuj"
30/05/19 14:10 SELENA FM S.A.: Informacja uzupełniająca Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Selena FM S.A. za I kwartał 2019 roku
10:24 SELENA FM S.A.: Korekta raportu z wykazem akcjonariuszy Selena FM S.A. posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZA Spółki w dniu 27 maja 2019 r.
00:02 SELENA FM S.A.: SELENA FM S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
27/05/19 14:03  brak uprawnień Selena wypłaci 0,3 zł dywidendy na akcję za '18
13:47 SELENA FM S.A.: Wykaz akcjonariuszy Selena FM S.A. posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZA Spółki w dniu 27 maja 2019 r.
13:45 SELENA FM S.A.: Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej Selena FM S.A.