info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.08.04, godz. 20:55
kontakt
SELENAFM

Komunikaty

02/08/21 14:15  brak uprawnień SELENA FM SA (1/2021) - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
29/06/21 15:53 SELENA FM S.A.: Rejestracja zmian w statucie Selena FM S.A.
28/06/21 16:35 SELENA FM S.A.: Zawarcie aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego pomiędzy Selena FM S.A. a PKO Bank Polska S.A.
10/06/21 06:50  brak uprawnień Selena obserwuje rosnący popyt na swoje produkty; w '21 możliwa poprawa sprzedaży (wywiad)
28/05/21 16:47 SELENA FM S.A.: Informacja uzupełniająca Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 stycznia do 31 marca 2021 roku
00:02 SELENA FM S.A.: SELENA FM S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
27/05/21 18:24  brak uprawnień Quercus TFI zmniejszył udział w Selenie FM do 4,97 proc. głosów
18:07 SELENA FM S.A.: Otrzymanie zawiadomienia od Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
18:05 SELENA FM S.A.: Powołanie członków Zarządu Selena FM S.A. na nową kadencję
18:04 SELENA FM S.A.: Wykaz akcjonariuszy Selena FM S.A. posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA Spółki w dniu 27 maja 2021 r.
18:03 SELENA FM S.A.: Powołanie członków Rady Nadzorczej Selena FM S.A. na nową kadencję
18:02 SELENA FM S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM S.A. w dniu 27 maja 2021 r.
20/05/21 17:58 SELENA FM S.A.: Uzupełnienie raportu bieżącego dotyczącego projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM S.A. zwołane na dzień 27 maja 2021 roku
07/05/21 16:02 SELENA FM S.A.: Rekomendacja Rady Nadzorczej Selena FM SA w sprawie podziału zysku za 2020 rok oraz skupu akcji własnych
30/04/21 13:04  brak uprawnień Selena FM planuje skup do 3 mln akcji własnych; proponowana cena to 11-25 zł za akcję