info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.09.24, godz. 07:02
kontakt
SELENAFM

Komunikaty

18/09/20 00:09 SELENA FM S.A.: SELENA FM S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
11/09/20 16:54 SELENA FM S.A.: Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
17/08/20 17:02 SELENA FM S.A.: Udzielenie gwarancji przez Emitenta
07/08/20 SELENA FM S.A.: Zawarcie umowy kredytowej z bankiem ROSBANK przez podmiot zależny.
17/06/20 07:33  brak uprawnień Grupa Selena zauważa rosnący negatywny wpływ pandemii na rynek materiałów budowlanych
00:04 SELENA FM S.A.: SELENA FM S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
10/06/20 16:53 SELENA FM S.A.: Wykaz akcjonariuszy Selena FM S.A. posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZA Spółki w dniu 10 czerwca 2020 r.
16:52 SELENA FM S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM S.A. w dniu 10 czerwca 2020 r.
03/06/20 14:16  brak uprawnień Grupa Selena nie wyklucza przejęć w Polsce i za granicą (wywiad)
22/05/20 18:29 SELENA FM S.A.: Zmiana terminu publikacji rozszerzonego raportu skonsolidowanego za I kwartał 2020 roku
20/05/20 11:29 SELENA FM S.A.: Rekomendacja Rady Nadzorczej Selena FM SA w sprawie podziału zysku za 2019 r.
15/05/20 16:04 SELENA FM S.A.: Informacja uzupełniająca Sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2019, Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2019, Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2019 oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2019.
16:00 SELENA FM S.A.: SELENA FM S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
15:56 SELENA FM S.A.: Korekta oczywistej omyłki pisarskiej w Skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2019 oraz w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2019 r., opublikowanych w dniu 15 maja 2020 roku
13:46 SELENA FM S.A.: Rekomendacja Zarządu Selena FM SA w sprawie podziału zysku