info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.20, godz. 03:54
kontakt
UNIMA

Komunikaty

15/04/21 14:12 UNIMA 2000 S.A: Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2020
09/04/21 14:48 UNIMA 2000 S.A: Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta
26/02/21 10:12 UNIMA 2000 S.A: Oświadczenie Założyciela Spółki o wyznaczeniu Członka Rady Nadzorczej
24/02/21 15:57 UNIMA 2000 S.A: Podpisanie listu intencyjnego w celu zawarcia umowy znaczącej
11/02/21 11:56 UNIMA 2000 S.A: Podpisanie znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta
05/02/21 11:19 UNIMA 2000 S.A: Podpisanie znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta
25/01/21 13:32 UNIMA 2000 S.A: Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku
27/11/20 11:02 UNIMA 2000 S.A: Akcjonariusze obecni na NWZ Spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. w dniu 26 listopada 2020 roku posiadający co najmniej 5% liczby głosów w tym WZ
11:00 UNIMA 2000 S.A: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 listopada 2020 r.
26/11/20 17:09 UNIMA 2000 S.A: UNIMA 2000 S.A formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
16/11/20 14:34 UNIMA 2000 S.A: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2020 roku
03/11/20 15:22 UNIMA 2000 S.A: Piąte wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
30/10/20 16:09  brak uprawnień UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE SA (2/2020) Opinia Rady Nadzorczej w sprawie porządku obrad i projektów uchwał na NWZA
15:49 UNIMA 2000 S.A: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
20/10/20 10:37 UNIMA 2000 S.A: Czwarte wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji