info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.15, godz. 12:16
kontakt
UNIMA

Komunikaty

20/09/19 17:10 UNIMA 2000 S.A: UNIMA 2000 S.A formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
18/09/19 17:40 UNIMA 2000 S.A: Odwołanie Członka Zarządu
05/09/19 12:03 UNIMA 2000 S.A: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2019 roku
22/08/19 13:51 UNIMA 2000 S.A: Aneks do znaczącej umowy
07/08/19 12:44 UNIMA 2000 S.A: Zawarcie znaczącej umowy
22/07/19 16:01 UNIMA 2000 S.A: Zawarcie znaczącej umowy
15/07/19 15:26 UNIMA 2000 S.A: Zawarcie znaczącej umowy
19/06/19 14:58 UNIMA 2000 S.A: Aneks do znaczącej umowy
18/06/19 15:11 UNIMA 2000 S.A: Akcjonariusze obecni na ZWZ Spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. w dniu 18 czerwca 2019 roku posiadający co najmniej 5% liczby głosów w tym ZWZ
15:06 UNIMA 2000 S.A: Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 18 czerwca 2019 r.
03/06/19 10:46 UNIMA 2000 S.A: Aneks do znaczącej umowy
22/05/19 14:54  brak uprawnień UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE SA (1/2019) Opinia Rady Nadzorczej w sprawie porządku obrad i projektów uchwał na WZA
13:53 UNIMA 2000 S.A: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
20/05/19 17:06 UNIMA 2000 S.A: UNIMA 2000 S.A formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
13:10 UNIMA 2000 S.A: Zawarcie znaczącej umowy