info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.10, godz. 08:10
kontakt
UNIMA

Komunikaty

17/07/20 14:31 UNIMA 2000 S.A: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
12:07  brak uprawnień UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE SA (1/2020) Opinia Rady Nadzorczej w sprawie porządku obrad i projektów uchwał na WZA
28/05/20 17:06 UNIMA 2000 S.A: UNIMA 2000 S.A formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
19/05/20 13:00 UNIMA 2000 S.A: Rekomendacja Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku
13/05/20 14:04 UNIMA 2000 S.A: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku
07/05/20 11:21 UNIMA 2000 S.A: Aneks do znaczącej umowy
29/04/20 17:10 UNIMA 2000 S.A: UNIMA 2000 S.A formularz raportu rocznego
17:05 UNIMA 2000 S.A: UNIMA 2000 S.A formularz skonsolidowanego raportu rocznego
21/04/20 17:01 UNIMA 2000 S.A: Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość aktywów finansowych Emitenta
16/04/20 16:07 UNIMA 2000 S.A: Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2019
18/03/20 13:48 UNIMA 2000 S.A: Informacja o możliwym wpływie rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 na wyniki i działalność Spółki i Grupy Kapitałowej w 2020 roku
04/02/20 15:10 UNIMA 2000 S.A: Zawarcie znaczącej umowy
31/01/20 13:42 UNIMA 2000 S.A: Aneks do znaczącej umowy
28/01/20 13:12 UNIMA 2000 S.A: Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku
20/11/19 17:14 UNIMA 2000 S.A: UNIMA 2000 S.A formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego