info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.08.03, godz. 04:03
kontakt
UNIMA

Komunikaty

29/07/21 15:43  brak uprawnień UNIMA 2000 SA (2/2021) UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
13/07/21 16:25 UNIMA 2000 S.A: Przyjęcie zlecenia przez spółkę zależną Emitenta
15:01 UNIMA 2000 S.A: Aneks do znaczącej umowy
09/07/21 15:17 UNIMA 2000 S.A: Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną od Emitenta
30/06/21 16:00 UNIMA 2000 S.A: Akcjonariusze obecni na ZWZ Spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. w dniu 30 czerwca 2021 roku posiadający co najmniej 5% liczby głosów w tym ZWZ
15:54 UNIMA 2000 S.A: Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2021 r.
28/06/21 14:49 UNIMA 2000 S.A: Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta
24/06/21 17:06 UNIMA 2000 S.A: Powołanie Członków Zarządu
17:02 UNIMA 2000 S.A: Delegowanie Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu
16/06/21 16:10 UNIMA 2000 S.A: Aneks do znaczącej umowy
02/06/21 14:34 UNIMA 2000 S.A: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
31/05/21 15:32  brak uprawnień UNIMA 2000 SA (1/2021) Opinia Rady Nadzorczej w sprawie porządku obrad i projektów uchwał na WZA UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE SPÓŁKA AKCYJNA
26/05/21 17:19 UNIMA 2000 S.A: Rezygnacja z funkcji Członka Zarządu
25/05/21 17:05 UNIMA 2000 S.A: UNIMA 2000 S.A formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
13/05/21 13:41 UNIMA 2000 S.A: Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2021 roku