info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.02.21, godz. 19:40
kontakt
POZBUD

Komunikaty

23/01/20 10:31 POZBUD T&R S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku
10/01/20 10:16 POZBUD T&R S.A.: Nabycie akcji Emitenta przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce - Prezesa Zarządu
08/01/20 15:11 POZBUD T&R S.A.: Nabycie akcji Emitenta przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce - Prezesa Zarządu
04/12/19 15:07 POZBUD T&R S.A.: Informacja Pozbud T&R S.A. dotycząca realizacji przez spółkę zależną "SPC-2" Sp. z o.o. kontraktu z PKP PLK S.A.
15/11/19 18:29 POZBUD T&R S.A.: POZBUD T&R S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
16/10/19 16:42 POZBUD T&R S.A.: Podpisanie aneksu do istotnej umowy zawartej przez spółkę zależną od POZBUD T&R S.A.
23/09/19 18:12 POZBUD T&R S.A.: Zmiany w składzie Zarządu Pozbud T&R S.A.
19/09/19 15:11 POZBUD T&R S.A.: Powołanie Prokurenta w Pozbud T&R S.A.
11:23  brak uprawnień Pekao TFI zszedł poniżej 5 proc. na walnym Pozbudu
11:11 POZBUD T&R S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji spółki Pozbud T&R S.A.
17/09/19 18:36 POZBUD T&R S.A.: Rezygnacja Prezesa Zarządu Pozbud T&R z członkostwa w Zarządzie Spółki.
04/09/19 13:23 POZBUD T&R S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 20/2019 dot. nabycia akcji Emitenta przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce - Wiceprezesa Zarządu
02/09/19 14:18 POZBUD T&R S.A.: Nabycie akcji Emitenta przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce - Wiceprezesa Zarządu
30/08/19 18:34 POZBUD T&R S.A.: POZBUD T&R S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
28/08/19 17:17 POZBUD T&R S.A.: Wstępne jednostkowe wyniki finansowe Pozbud T&R S.A. i Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za I półrocze 2019 roku.