info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.08.01, godz. 00:26
kontakt
POZBUD

Komunikaty

30/07/21 15:49  brak uprawnień POZBUD SA (1/2021) Pozbud Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
07:55 POZBUD S.A.: Otrzymanie zawiadomień dotyczących znacznych pakietów akcji Spółki
24/07/21 14:27 POZBUD S.A.: Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
09:04 POZBUD S.A.: Zmiana w składzie Zarządu Spółki
13/07/21 13:09 POZBUD S.A.: Rejestracja zmian Statutu Spółki.
07/07/21 20:46 POZBUD S.A.: Nabycie akcji przez osobę zarządzającą.
05/07/21 09:46 POZBUD S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zwiększeniu łącznego stanu posiadania.
17/06/21 17:41 POZBUD S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POZBUD S.A. oraz wykaz akcjonariuszy posiadających więcej niż 5% na Walnym Zgromadzeniu.
16/06/21 12:24  brak uprawnień Pozbud rozwija segment OZE i przemysłu kolejowego; nie rezygnuje z dotychczasowej działalności
08:54  brak uprawnień Polityka dywidendowa Pozbudu zakłada przeznaczanie na wypłatę dywidendy do 66 proc. zysku netto
08:29 POZBUD S.A.: Przyjęcie przez Zarząd polityki dywidendy.
11/06/21 23:17 POZBUD S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zwiększeniu łącznego stanu posiadania.
01/06/21 10:23  brak uprawnień Pozbud chce w '21 zwiększyć sprzedaż w segmencie stolarki otworowej o połowę
31/05/21 22:06 POZBUD S.A.: POZBUD S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
28/05/21 21:39 POZBUD S.A.: Informacja o wstępnych wybranych wynikach finansowych w związku ze sporządzanym skonsolidowanym raportem śródrocznym Grupy Kapitałowej POZBUD za I kwartał 2021 roku.