info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.03.31, godz. 21:35
kontakt
POZBUD

Komunikaty

31/03/20 16:46 POZBUD T&R S.A.: Podpisanie przez Pozbud T&R S.A. umów kredytowych z Bankiem Ochrony Środowiska S.A.
24/03/20 15:32 POZBUD T&R S.A.: Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego Pozbud T&R S.A. oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A za 2019 rok
13/03/20 19:17 POZBUD T&R S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki POZBUD T&R S.A. na dzień 10 kwietnia 2020 roku oraz projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
19:15 POZBUD T&R S.A.: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o podjęciu negocjacji z Akcjonariuszami Spółki Agnes S.A.
12/03/20 15:02 POZBUD T&R S.A.: Informacja dot. wpływu epidemii koronowirusa na sytuację Emitenta i Grupy Kapitałowej
23/01/20 10:31 POZBUD T&R S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku
10/01/20 10:16 POZBUD T&R S.A.: Nabycie akcji Emitenta przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce - Prezesa Zarządu
08/01/20 15:11 POZBUD T&R S.A.: Nabycie akcji Emitenta przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce - Prezesa Zarządu
04/12/19 15:07 POZBUD T&R S.A.: Informacja Pozbud T&R S.A. dotycząca realizacji przez spółkę zależną "SPC-2" Sp. z o.o. kontraktu z PKP PLK S.A.
15/11/19 18:29 POZBUD T&R S.A.: POZBUD T&R S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
16/10/19 16:42 POZBUD T&R S.A.: Podpisanie aneksu do istotnej umowy zawartej przez spółkę zależną od POZBUD T&R S.A.
23/09/19 18:12 POZBUD T&R S.A.: Zmiany w składzie Zarządu Pozbud T&R S.A.
19/09/19 15:11 POZBUD T&R S.A.: Powołanie Prokurenta w Pozbud T&R S.A.
11:23  brak uprawnień Pekao TFI zszedł poniżej 5 proc. na walnym Pozbudu
11:11 POZBUD T&R S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji spółki Pozbud T&R S.A.