info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.28, godz. 22:03
kontakt
POZBUD

Komunikaty

23/10/20 23:49 POZBUD S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zwiększeniu łącznego stanu posiadania.
21/10/20 20:16 POZBUD T&R S.A.: Podjęcie negocjacji w sprawie zawarcia istotnej umowy - aktualizacja informacji
13:12 POZBUD T&R S.A.: Zmiana Statutu Spółki.
30/09/20 22:35 POZBUD T&R S.A.: Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia akcji
28/09/20 20:23 POZBUD T&R S.A.: POZBUD T&R S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
24/09/20 23:12 POZBUD T&R S.A.: Informacja o wstępnych wybranych wynikach finansowych w związku ze sporządzanym skonsolidowanym raportem półrocznym Grupy Kapitałowej POZBUD za I półrocze 2020 roku
15/09/20 18:27 POZBUD T&R S.A.: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy Kapitałowej POZBUD za I półrocze 2020 roku
28/08/20 20:33 POZBUD T&R S.A.: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy Kapitałowej POZBUD za I półrocze 2020 roku
21/08/20 13:10 POZBUD T&R S.A.: Zmiany w składzie Zarządu - uzupełnienie informacji
13:03 POZBUD T&R S.A.: Powołanie Rady Nadzorczej - uzupełnienie informacji
14/08/20 19:24 POZBUD T&R S.A.: Informacja na temat reorganizacji Grupy - aktualizacja.
18:56 POZBUD T&R S.A.: Zmiany w składzie Zarządu Spółki.
18:45 POZBUD T&R S.A.: Powołanie Rady Nadzorczej
18:39 POZBUD T&R S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki POZBUD T&R S.A. w dniu 14 sierpnia 2020 roku.
18:25 POZBUD T&R S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POZBUD T&R S.A. w dniu 14 sierpnia 2020 roku.