info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.18, godz. 02:13
kontakt
QUERCUS

Komunikaty

15/06/21 08:42 QUERCUS TFI S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Quercus TFI S.A.
09/06/21 20:27 QUERCUS TFI S.A.: Powołanie członka Rady Nadzorczej, powierzenie funkcji Wiceprezesa Zarządu
14:20  brak uprawnień Quercus TFI przeznaczy zysk za '20 na kapitał rezerwowy pod skup akcji
14:08 QUERCUS TFI S.A.: Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Quercus TFI S.A.
04/06/21 16:18 QUERCUS TFI S.A.: Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydata do Rady Nadzorczej
02/06/21 09:31 QUERCUS TFI S.A.: Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A.
27/05/21 18:24  brak uprawnień Quercus TFI zmniejszył udział w Selenie FM do 4,97 proc. głosów
17/05/21 10:34  brak uprawnień Mariusz Zaród zastępcą dyrektora inwestycyjnego w Quercus TFI
14/05/21 18:47 QUERCUS TFI S.A.: Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. wraz z projektami uchwał
17:48 QUERCUS TFI S.A.: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
06/05/21 14:28 QUERCUS TFI S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Quercus TFI S.A.
05/05/21 09:03 QUERCUS TFI S.A.: Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A.
29/04/21 15:54 QUERCUS TFI S.A.: Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Quercus TFI S.A.
22/04/21 17:07 QUERCUS TFI S.A.: Rejestracja akcji serii D
16:42 QUERCUS TFI S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D