info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.09.24, godz. 05:23
kontakt
QUERCUS

Komunikaty

18/09/20 19:23 QUERCUS TFI S.A.: Nabycie udziałów - uzupełnienie informacji
11/09/20 15:18 QUERCUS TFI S.A.: Nabycie udziałów
07/09/20 17:30 QUERCUS TFI S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Quercus TFI S.A.
03/09/20 08:51 QUERCUS TFI S.A.: Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A.
31/08/20 15:49  brak uprawnień NWZ Quercus TFI zdecydowało o emisji do 5,5 mln akcji bez prawa poboru (opis)
15:33  brak uprawnień NWZ Quercus TFI zdecydowało o emisji do 5,5 mln akcji bez prawa poboru
15:15 QUERCUS TFI S.A.: Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Quercus TFI S.A.
30/08/20 15:47 QUERCUS TFI S.A.: Zgłoszenie projektu uchwały przez akcjonariusza
11/08/20 06:44 QUERCUS TFI S.A.: QUERCUS TFI S.A. formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
10/08/20 18:08  brak uprawnień Sebastian Buczek chce, by Quercus wyemitował do 5,5 mln akcji bez prawa poboru
17:52 QUERCUS TFI S.A.: Zgłoszenie przez akcjonariusza nowych punktów porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projektów uchwał
05/08/20 20:19 QUERCUS TFI S.A.: Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. wraz z projektami uchwał
04/08/20 14:53 QUERCUS TFI S.A.: Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A.
15/07/20 17:47 QUERCUS TFI S.A.: Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
14/07/20 22:00 QUERCUS TFI S.A.: Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR