info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.05.26, godz. 11:12
kontakt
WADEX

Komunikaty

26/05/20 07:03 WADEX S.A.: WADEX S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
19/05/20 11:51 WADEX S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 18.05.2020 r.
18/05/20 14:50  brak uprawnień Wadex skupi do 5 proc. akcji własnych za max. 1,24 mln zł
14:40 WADEX S.A.: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18 maja 2020 roku
05/05/20 06:53 WADEX S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał.
28/04/20 WADEX S.A.: WADEX S.A. formularz raportu rocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
20/04/20 14:22  brak uprawnień Wadex planuje skupić do 5 proc. własnych akcji po cenie w przedziale 5-7,5 zł za sztukę
13:40 WADEX S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał.
07/04/20 07:23 WADEX S.A.: Rekomendacja Zarządu w sprawie niewypłacenia dywidendy z zysku za rok 2019
03/02/20 11:17 WADEX S.A.: Podpisanie aneksu do umowy na najem nieruchomości
14/01/20 07:15 WADEX S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych
26/11/19 06:55 WADEX S.A.: WADEX S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
15/10/19 11:17 WADEX S.A.: Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
11/10/19 10:29 WADEX S.A.: Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
12/09/19 07:33 WADEX S.A.: WADEX S.A. formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową