info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.22, godz. 15:10
kontakt
WADEX

Komunikaty

13/08/19 09:18 WADEX S.A.: Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze - korekta powiadomienia
30/07/19 12:28 WADEX S.A.: Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
17/06/19 13:28 WADEX S.A.: Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
05/06/19 09:54 WADEX S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 04.06.2019 r.
04/06/19 14:01 WADEX S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 4 czerwca 2019 roku
28/05/19 06:56 WADEX S.A.: WADEX S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
30/04/19 07:31 WADEX S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał.
26/04/19 17:13 WADEX S.A.: WADEX S.A. formularz raportu rocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
14:00 WADEX S.A.: Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku za rok 2018
01/04/19 20:46 WADEX S.A.: Rekomendacja Zarządu w sprawie niewypłacenia dywidendy z zysku za rok 2018
07/01/19 10:03 WADEX S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych.
13/12/18 09:43 WADEX S.A.: Przedłużenie umowy na najem nieruchomości
04/12/18 15:38 WADEX S.A.: Powołanie Członka Zarządu
27/11/18 07:04 WADEX S.A.: WADEX S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
04/09/18 07:07 WADEX S.A.: WADEX S.A. formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową