info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.09.24, godz. 06:34
kontakt
ERG

Komunikaty

17/09/20 17:12 ERG: ERG formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
10/09/20 14:50  brak uprawnień ERG zdecydował o skupie do 25.623 akcji własnych po 85 zł za sztukę
14:38 ERG: ERG S.A. Podjęcie przez Zarząd i Radę Nadzorczą uchwał w sprawie uruchomienia skupu akcji własnych w drodze publicznej oferty nabycia i określenia szczegółowych warunków skupu
13/08/20 16:18  brak uprawnień Akcjonariusze ERG zdecydowali o przeznaczeniu zysku za '19 na kapitał rezerwowy pod buyback
15:59 ERG: ERG S.A. Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZ w dniu 13 sierpnia 2020 r.
15:58 ERG: ERG S.A. Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERG S.A. w dniu 13 sierpnia 2020
04/08/20 12:33 ERG: ERG S.A. Informacja o transakcji dokonanej przez osobę pełniąca obowiązki zarządcze ERG Spółka Akcyjna
30/07/20 11:19 ERG: ERG S.A. Informacja o transakcji dokonanej przez osobę pełniąca obowiązki zarządcze ERG Spółka Akcyjna
08/07/20 18:01 ERG: ERG S.A. Żądanie zgłoszone przez Akcjonariusza umieszczenia określonej sprawy w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 13 sierpnia 2020 r.
07/07/20 12:39 ERG: ERG S.A. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 13 sierpnia 2020 r.
24/06/20 16:45  brak uprawnień ERG chce przeznaczyć zysk za '19 na kapitał rezerwowy pod buyback
16:37 ERG: ERG S.A. Podjęcie przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki uchwał w sprawie podziału zysku za rok 2019
10/06/20 18:37 ERG: ERG S.A. Otrzymanie przez Emitenta subwencji finansowej z PFR
03/06/20 17:14 ERG: ERG S.A. Dokonanie wpisu w rejestrze przedsiębiorców KRS zmiany Statutu Spółki ERG S.A.
28/05/20 08:13 ERG: ERG formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego