info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.01.18, godz. 20:42
kontakt
ERG

Komunikaty

08/01/20 16:36 ERG: ERG S.A. Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
13/12/19 15:17 ERG: ERG S.A. Otrzymanie wyroku z NSA ws. ujęcia w kosztach podatkowych straty na sprzedaży przedawnionych wierzytelności
06/11/19 18:44 ERG: ERG formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
24/10/19 16:26 ERG: ERG S.A. Korekta faktur obejmujących cenę energii elektrycznej
16/10/19 15:04 ERG: ERG S.A. Pozytywna ocena wniosku ERG S.A. o dofinansowanie w ramach RPO WSL 2014-2020, Działanie 3.2 "Innowacje w MŚP"
24/09/19 14:12 ERG: ERG S.A. Dokonanie wpisu w rejestrze przedsiębiorców KRS zmiany Statutu Spółki ERG S.A.
11/09/19 17:09 ERG: ERG formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
02/08/19 11:07 ERG: ERG S.A. Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
25/07/19 09:28 ERG: ERG S.A. Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZ w dniu 24 lipca 2019
24/07/19 16:07 ERG: ERG S.A. Powołanie Członków Rady Nadzorczej ERG S.A.
16:01 ERG: ERG S.A. Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ERG S.A. w dniu 24 lipca 2019 oraz informacja o wniesionych sprzeciwach do uchwały objętej porządkiem obrad.
28/06/19 13:37 ERG: ERG S.A. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 lipca 2019
26/06/19 15:19 ERG: ERG S.A. Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZ w dniu 26 czerwca 2019 r
14:48 ERG: ERG S.A. Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERG S.A. w dniu 26 czerwca 2019 r.
25/06/19 ERG: ERG S.A. Podjęcie przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2018