info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.05, godz. 18:04
kontakt
ERG

Komunikaty

26/03/20 17:16 ERG: ERG formularz skonsolidowanego raportu rocznego
17:14 ERG: ERG formularz raportu rocznego
24/03/20 14:23 ERG: ERG S.A. Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZ w dniu 20 marca 2020 r.
20/03/20 12:14  brak uprawnień ERG planuje skupić ok. 69 tys. akcji własnych za max. 1,65 mln zł
12:04 ERG: ERG S.A. Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ERG S.A. w dniu 20 marca 2020
09/03/20 16:10 ERG: ERG S.A. Odstąpienie od realizacji projektu "Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji poliolefinowej folii moletowanej o właściwościach antyadhezyjnych, powstałej w wyniku własnych prac B+R" objętego dofinansowaniem w ramach RPO WSL 2014-2020, Działanie 3.2 "Innowacje w MŚP
27/02/20 15:52 ERG: ERG S.A. Projekt uchwały zgłoszonej przez Akcjonariusza w ramach porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 20 marca 2020 r.
26/02/20 17:18 ERG: ERG S.A. Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów spółki ERG Spółka Akcyjna
17:16 ERG: ERG S.A. Informacja o transakcji dokonanej przez osobę pełniąca obowiązki zarządcze ERG Spółka Akcyjna
17:13 ERG: ERG S.A. Zejście poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów spółki ERG Spółka Akcyjna
17:09 ERG: ERG S.A. Informacja o transakcji dokonanej przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze ERG Spółka Akcyjna
21/02/20 15:47 ERG: ERG S.A. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 marca 2020 r.
29/01/20 15:54 ERG: ERG S.A. Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
08/01/20 16:36 ERG: ERG S.A. Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
13/12/19 15:17 ERG: ERG S.A. Otrzymanie wyroku z NSA ws. ujęcia w kosztach podatkowych straty na sprzedaży przedawnionych wierzytelności