info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.08, godz. 15:43
kontakt
VERBICOM

Komunikaty

01/07/20 19:48  brak uprawnień VERBICOM SA (7/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 31 lipca 2020 r. wraz z projektami uchwał
19:42 VERBICOM S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 31 lipca 2020 r. wraz z projektami uchwał
26/06/20 19:01  brak uprawnień VERBICOM SA (6/2020) Raport roczny za 2019r.
25/05/20 20:33  brak uprawnień VERBICOM SA (5/2020) Zmiana terminu publikacji raportu za 2019 rok
13/05/20 19:03  brak uprawnień VERBICOM SA (4/2020) GRUPA VERBICOM - raport za I kwartał 2020r.
28/02/20 12:01 VERBICOM S.A.: Zawarcie umowy przyrzeczonej nabycia lokali i miejsc w hali garażowej
12/02/20 12:54  brak uprawnień VERBICOM SA (3/2020) Jednostkowy i skonsolidowany raport za IV kwartał 2019r.
05/02/20 14:41  brak uprawnień VERBICOM SA (2/2020) Podpisanie umowy z biegłym rewidentem
15/01/20 11:52 VERBICOM S.A.: Zmiana przedwstępnej umowy nabycia lokali i miejsc w hali garażowej
08/01/20 13:21  brak uprawnień VERBICOM SA (1/2020) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
02/01/20 13:54 VERBICOM S.A.: Wyniki kontroli Urzędu Celno-Skarbowego w spółce Versim S.A.
13/12/19 13:17 VERBICOM S.A.: Otrzymanie istotnego zamówienia przez spółkę zależną
13/11/19 17:41  brak uprawnień VERBICOM SA (15/2019) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny Verbicom S.A.
11/10/19 10:33 VERBICOM S.A.: Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej
10/10/19 17:46 VERBICOM S.A.: Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości oraz zawarcie umowy pożyczki