info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.27, godz. 17:45
kontakt
AZOTY

Komunikaty

14/07/21 12:55 GRUPA AZOTY SA: Odpowiedzi na pytania akcjonariusza
01/07/21 13:05 GRUPA AZOTY SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Azoty S.A. w dniu 30 czerwca 2021 roku.
30/06/21 23:36 GRUPA AZOTY SA: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty S.A. w dniu 30 czerwca 2021 roku
15/06/21 16:45 GRUPA AZOTY SA: Korekta raportu bieżącego z dnia 2 czerwca 2021 roku: "Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty S.A. zwołane na dzień 30 czerwca 2021 roku"
11/06/21 16:01  brak uprawnień Grupa Azoty Puławy uruchomiła wytwórnię nawozów granulowanych
09/06/21 21:06  brak uprawnień Grupa Azoty planuje zaprzestanie kontynuowania działalności w zakresie biznesu POM do 31 VIII
20:41 GRUPA AZOTY SA: Planowane zaprzestanie kontynuowania działalności w zakresie biznesu polioksymetylenu (POM) przez Grupę Azoty S.A.
07/06/21 17:14  brak uprawnień Grupa Azoty inwestuje w zakład rafinacji pierwiastków ziem rzadkich
02/06/21 22:28 GRUPA AZOTY SA: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty S.A. zwołane na dzień 30 czerwca 2021 roku
22:25 GRUPA AZOTY SA: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty S.A. na dzień 30 czerwca 2021 roku
31/05/21 17:45 GRUPA AZOTY SA: Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020
17:31 GRUPA AZOTY SA: Podpisanie umowy faktoringowej z BNP Paribas Faktoring Sp. z o. o.
17:30 GRUPA AZOTY SA: Podpisanie umów faktoringowych z Pekao Faktoring Sp. z o. o.
26/05/21 08:11  brak uprawnień Erste podniosło rekomendacje dla Ciechu i PCC Rokita, obniżyło dla Grupy Azoty
21/05/21 10:48  brak uprawnień MF w ciągu roku przeanalizuje i podejmie decyzje co do kształtu stawek VAT w produkcji rolnej