info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.03.28, godz. 16:12
kontakt
AZOTY

Komunikaty

26/03/20 14:00 GRUPA AZOTY SA: Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok
08:58  brak uprawnień Grupa Azoty widzi pierwsze ograniczenia dostaw i zamówień z powodu pandemii
08:32 GRUPA AZOTY SA: Stanowisko Emitenta w związku z wpływem rozprzestrzeniania się koronawirusa i pandemii COVID-19 na działalność Emitenta i Grupy Kapitałowej
25/03/20 13:48  brak uprawnień Odpis obniży skonsolidowany wynik EBITDA Grupy Azoty w 2019 roku o 28,8 mln zł
13:32 GRUPA AZOTY SA: Informacja o przewidywanym wpływie na wyniki finansowe niepieniężnych zdarzeń o charakterze jednorazowym
18/03/20 13:52 GRUPA AZOTY SA: Uchwała Zarządu w sprawie nabycia akcji spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A.
05/03/20 15:01  brak uprawnień Znaczące przychody ze sprzedaży materiałów do druku 3D w ciągu dwóch lat - Azoty
02/03/20 13:03 GRUPA AZOTY SA: Odpowiedzi na pytania złożone podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 17 lutego 2020 roku
26/02/20 15:29  brak uprawnień Grupa Azoty spodziewa się, że 2020 będzie rokiem ogromnych wyzwań
13:05  brak uprawnień Grupa Azoty Chorzów prowadzi restrukturyzację, zapowiada zysk operacyjny od 2020
18/02/20 13:11 GRUPA AZOTY SA: Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej Grupa Azoty Polyolefins S.A.
11:45 GRUPA AZOTY SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Azoty S.A. w dniu 17 lutego 2020 roku
17/02/20 18:46  brak uprawnień Walne zgromadzenie Grupy Azoty wyraziło zgodę na objęcie akcji w emisji GA Polyolefins
18:13 GRUPA AZOTY SA: Uchwały będące przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty S.A. w dniu 17 lutego 2020 roku
14/02/20 23:39 GRUPA AZOTY SA: Aktualizacja dokumentu kierowanego do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty S.A. zwołanego na dzień 17 lutego 2020 roku