info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.16, godz. 04:59
kontakt
AZOTY

Komunikaty

15/04/21 07:03  brak uprawnień Grupa Azoty miała w 2020 roku 355,4 mln zł zysku netto, zgodnie z szacunkami
06:38 GRUPA AZOTY SA: Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej
GRUPA AZOTY SA: GRUPA AZOTY SA
06:36 GRUPA AZOTY SA: GRUPA AZOTY SA
29/03/21 20:48 GRUPA AZOTY SA: Informacja o rezygnacji Wiceprezesa Zarządu z ubiegania się o wybór na stanowisko w następnej kadencji
27/03/21 19:46 GRUPA AZOTY SA: Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok.
26/03/21 19:17  brak uprawnień Grupa Azoty szacuje skonsolidowany zysk netto w IV kw. na 92,3 mln zł (opis)
18:38  brak uprawnień Grupa Azoty szacuje skonsolidowany zysk netto w IV kw. na 92,3 mln zł
18:15 GRUPA AZOTY SA: Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Azoty za IV kwartał 2020 roku oraz za rok 2020
24/03/21 21:24 GRUPA AZOTY SA: Informacja o przewidywanym wpływie na wyniki finansowe niepieniężnych zdarzeń o charakterze jednorazowym
22/03/21 08:57  brak uprawnień Obserwowany obecnie wzrost cen nawozów jest przejściowy - IERiGŻ, Ministerstwo Rolnictwa.
21/03/21 10:29  brak uprawnień Inwestycja Polimery Police jest na półmetku - prezes GA Polyolefins
01/03/21 08:55  brak uprawnień DM BDM obniżył ceny docelowe Grupy Azoty, Polic i Puław
25/02/21 21:52 GRUPA AZOTY SA: Spełnienie warunków do Zamknięcia Finansowego
23/02/21 14:30 GRUPA AZOTY SA: Podpisanie z Województwem Małopolskim porozumienia o współpracy w zakresie realizacji projektu zintegrowanego LIFE EKOMALOPOLSKA - "Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii"