info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.11, godz. 23:09
kontakt
AZOTY

Komunikaty

30/06/20 15:46 GRUPA AZOTY SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Azoty S.A. w dniu 29 czerwca 2020 roku.
07:14  brak uprawnień WZ Grupy Azoty zdecydowało o przeznaczeniu zysku za '19 na kapitał zapasowy
29/06/20 22:37 GRUPA AZOTY SA: Powołanie Członków Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty S.A. na XI kadencję
21:21 GRUPA AZOTY SA: Uchwały będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty S.A. w dniu 29 czerwca 2020 roku
26/06/20 17:08 GRUPA AZOTY SA: Odpowiedzi na pytania akcjonariusza
24/06/20 17:56 GRUPA AZOTY SA: Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty S.A.
23/06/20 13:25  brak uprawnień ZA Puławy wypłacą 5,45 zł dywidendy na akcję za '19
16/06/20 10:22  brak uprawnień Grupa Azoty skupia się na kluczowych inwestycjach, inne projekty na dalszym planie - prezes (wywiad)
04/06/20 08:09  brak uprawnień Erste Group obniżyło rekomendację dla Grupy Azoty do "akumuluj"
07:37  brak uprawnień Rada nadzorcza Lotosu zgodziła się na zaangażowanie 500 mln zł w GA Polyolefins
02/06/20 19:02 GRUPA AZOTY SA: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty S.A. zwołane na dzień 29 czerwca 2020 roku
18:57 GRUPA AZOTY SA: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty S.A. na dzień 29 czerwca 2020 roku
01/06/20 07:20  brak uprawnień Polyolefins ma umowy kredytów na pozykanie finansowania projektu Polimery Police
31/05/20 23:10 GRUPA AZOTY SA: Podpisanie dokumentacji transakcyjnej dotyczącej warunków inwestycji equity oraz finansowania projektu Polimery Police z Grupą Lotos S.A., Hyundai Engineering Co., Ltd i Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation
22:44 GRUPA AZOTY SA: Podpisanie umowy kredytów na finansowanie projektu Polimery Police z konsorcjum polskich i międzynarodowych instytucji finansowych