info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.15, godz. 21:09
kontakt
DREWEX

Komunikaty

24/09/20 15:54 DREWEX S.A.: korekta raportu bieżącego nr 5/2020 z dnia 27 lipca 2020
27/07/20 18:29 DREWEX S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Drewex S.A. w dniu 27 lipca 2020 r.
18:16 DREWEX S.A.: Informacja o przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 lipca 2020.
26/06/20 18:05 DREWEX S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27.07.2020 roku
23/03/20 18:08 DREWEX S.A.: Odwołanie zwyczajnego walnego zagromadzenia zwołanego na 25 marca 2020
09/03/20 17:13 DREWEX S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 1/2020 z dnia 2020-02-26
28/02/20 21:09 DREWEX S.A.: Rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 25.03.2020 roku
26/02/20 21:58 DREWEX S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25.03.2020 roku
28/10/19 22:25 DREWEX S.A.: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego obejmującego następujące okresy: za I półrocze 2019 rok,2019 rok, I półrocze 2020 rok, 2020 rok.
02/10/19 14:29  brak uprawnień GPW: zawieszenie obrotu akcjami spółki DREWEX S.A.
12:14  brak uprawnień GPW zawiesza obrót akcjami ZM Henryk Kania, Dreweksu i Everest Investments
06/06/19 08:13  brak uprawnień GPW: w sprawie wznowienia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki DREWEX S.A.
05/06/19 13:49  brak uprawnień GPW: wznowienie obrotu akcjami spółki DREWEX S.A.
09:39  brak uprawnień Od 5 czerwca obrót akcjami spółki Drewex został wznowiony
03/06/19 21:53 DREWEX S.A.: DREWEX S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową