info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.09.30, godz. 18:18
kontakt
MARVIPOL

Komunikaty

15/09/22 17:27  brak uprawnień Marvipol Development zawarł przyrzeczoną umowę sprzedaży pakietu lokali w Unique Tower
17:15 MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.: Zawarcie umowy przeniesienia własności pakietu lokali w projekcie UNIQUE TOWER w Warszawie
31/08/22 14:34 MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.: Zawarcie umowy o generalne wykonawstwo inwestycji deweloperskiej
30/08/22 14:14  brak uprawnień Celem Marvipolu marże na poziomie ok. 20 proc.; plany emisji obligacji dostosowane do potrzeb rozwojowych
26/08/22 17:14  brak uprawnień GPW: komunikat: MARVIPOL DEVELOPMENT
25/08/22 17:57  brak uprawnień Marvipol Development zwiększył zysk netto w I półroczu do 54 mln zł
17:17 MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.: MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
17:08 MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej zawarcia przez jednostkę zależną Emitenta umowy sprzedaży nieruchomości w Gdańsku (segment Pozostałe aktywa nieruchomościowe).
24/08/22 15:56 MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.: Zatwierdzenie prospektu Spółki przez KNF
15:18  brak uprawnień KNF zatwierdziła prospekt Marvipol Development dot. emisji obligacji
18/08/22 17:23  brak uprawnień GPW: Komunikat: MARVIPOL DEVELOPMENT
15:30 MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.: Powołanie osób nadzorujących w Marvipol Development S.A.
15:27 MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. 18 sierpnia 2022 r
15:16 MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Marvipol Development S.A. 18 sierpnia 2022 r.
10/08/22 10:13 MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.: Powołanie osoby zarządzającej w Marvipol Development S.A. na nową kadencję