info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.23, godz. 20:50
kontakt
ARCUS

Komunikaty

23/10/19 13:04 ARCUS S.A.: Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji
15/10/19 15:22 ARCUS S.A.: STANOWISKO ZARZĄDU SPÓŁKI ARCUS S.A Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 15 października 2019 roku dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Arcus S.A ogłoszonego w dniu 30 września 2019 roku przez MMR Invest S.A. z siedzibą w Luksemburgu
02/10/19 15:28  brak uprawnień MMR Invest koryguje terminy zapisów w wezwaniu na Arcus
15:17  brak uprawnień Korekta wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji ARCUS S.A.
30/09/19 17:59  brak uprawnień MMR Invest wzywa do sprzedaży 2.520.000 akcji spółki Arcus po 2,34 zł/sztuka - DM BOŚ
17:53  brak uprawnień Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji ARCUS SA
27/09/19 17:11 ARCUS S.A.: ARCUS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
16/09/19 14:34 ARCUS S.A.: Zawarcie z Santander Bank Polska S.A. umów dotyczących finansowania działalności
22/08/19 14:44 ARCUS S.A.: Umowa znacząca
27/06/19 15:41 ARCUS S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Arcus SA w dniu 27.06.2019 r.
15:32 ARCUS S.A.: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA Arcus SA
30/05/19 18:53 ARCUS S.A.: ARCUS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
14:32 ARCUS S.A.: ARCUS SA Sprawozdania Rady Nadzorczej na ZWZA.
14:09 ARCUS S.A.: Treść projektów Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
13:46 ARCUS S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy