info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.02, godz. 15:07
kontakt
ARCUS

Komunikaty

05/02/20 15:48 ARCUS S.A.: Nabycie udziałów w spółce zależnej
20/01/20 14:39 ARCUS S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku oraz oświadczenie o zamiarze przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych
13/12/19 12:13 ARCUS S.A.: Informacja o przedłużeniu okresu ważności gwarancji zapłaty na rzecz Energa-Operator S.A. kwoty obejmującej roszczenia w związku ze sporem sądowym dotyczącym wykonania znaczącej umowy pomiędzy Emitentem i Energa-Operator S.A.
12/12/19 14:44 ARCUS S.A.: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Arcus SA w dniu 12.12.2019
13:27 ARCUS S.A.: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na NWZA Arcus SA
29/11/19 17:11 ARCUS S.A.: ARCUS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
22/11/19 15:27  brak uprawnień Informacja o liczbie akcji będących przedmiotem nabycia dokonanego w wyniku realizacji wezwania na sprzedaż akcji ARCUS SA
21/11/19 15:38  brak uprawnień MMR Invest nabył w wezwaniu 275.118 akcji Arcusa
15:22 ARCUS S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie
15:12 ARCUS S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie
15:05 ARCUS S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR
13/11/19 13:34 ARCUS S.A.: Treść projektów Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ARCUS S.A.
13:23 ARCUS S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARCUS S.A.
24/10/19 13:43 ARCUS S.A.: Rejestracja połączenia Emitenta ze spółką zależną
23/10/19 13:04 ARCUS S.A.: Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji