info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.06.04, godz. 15:37
kontakt
INTELIWI

Komunikaty

03/06/20 18:01 INTELIWISE S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTELIWISE S.A.
29/05/20 19:06  brak uprawnień INTELIWISE SA (8/2020) Raport roczny jednostkowy i skonsolidowany za 2019 rok
15/05/20 10:01  brak uprawnień INTELIWISE SA (7/2020) Raport okresowy za I Q 2020 r. Inteliwise Spółka Akcyjna
14/05/20 08:31 INTELIWISE S.A.: Zawarcie znaczącej umowy
31/03/20 09:11 INTELIWISE S.A.: Zawarcie znaczącej umowy
29/03/20 18:50  brak uprawnień INTELIWISE SA (6/2020) Wybór Biegłego Rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki InteliWISE za rok obrotowy 2019 i 2020
26/02/20 21:08  brak uprawnień INTELIWISE SA (5/2020) Powołanie członka Rady Nadzorczej
18/02/20 20:37  brak uprawnień INTELIWISE SA (4/2020) Braki w sprawozdaniu finansowym za 4 kwartał 2019 roku.
14/02/20 21:18  brak uprawnień INTELIWISE SA (3/2020) Raport okresowy za IV kwartał 2019 r. InteliWise Spółka Akcyjna
18/01/20 11:27  brak uprawnień INTELIWISE SA (2/2020) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
15/01/20 21:58  brak uprawnień INTELIWISE SA (1/2020) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 roku
08/01/20 22:38 INTELIWISE S.A.: Zawiadomienie w trybie art 69 ust 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej.
31/12/19 10:13  brak uprawnień INTELIWISE SA (16/2019) Komunikat KDPW - rejestracja papierów wartościowych
10:02 INTELIWISE S.A.: Komunikat KDPW - rejestracja papierów wartościowych.
20/12/19 21:41  brak uprawnień INTELIWISE SA (15/2019) Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na rynku NewConnect akcji serii E powstałych w wyniku zamiany warrantów subskrypcyjnych serii C