info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.27, godz. 07:58
kontakt
ZREMBCH

Komunikaty

26/07/21 12:37 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Otrzymanie zamówień na wykonanie kontenerów.
14/07/21 13:46 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Otrzymanie zamówień na wykonanie zbiorników na paliwo.
09/07/21 13:18 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Otrzymanie zamówień na wykonanie kontenerów.
22/06/21 12:39 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Informacja o Akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. w dniu 21 czerwca 2021r.
21/06/21 23:10 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Odwołanie i powołanie członka Rady Nadzorczej Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A.
23:08 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. w dniu 21.06.2021 r. oraz informacja o zgłoszonych sprzeciwach akcjonariusza.
25/05/21 18:52 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Zakład Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A.
24/05/21 08:44 ZREMB-CHOJNICE S.A.: ZREMB-CHOJNICE S.A. formularz raportu kwartalnego
19/05/21 14:36 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Szacunkowe wybrane dane finansowe za I kwartał 2021 roku.
30/04/21 09:04 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Otrzymanie zamówień na wykonanie kontenerów.
29/04/21 15:04 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Podpisanie umowy inwestycyjnej z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A.
23/04/21 17:11 ZREMB-CHOJNICE S.A.: ZREMB-CHOJNICE S.A. formularz raportu rocznego
22/04/21 14:01 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Informacje o intencji udzielenia zamówienia przez NORWEGIAN DEFENCE MATERIEL AGENCY ("NDMA") na wykonanie i dostawę mostów taktycznych (Invitation to Tender "P 2584-Tactical Element Bridge 100822 ) dla konsorcjum pod nazwą "ZREMB GROUP".
20/04/21 12:28 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Otrzymanie zamówienia w ramach nowego segmentu działalności w zakresie wykonania próbnej serii poziomych zabezpieczeń ochrony balistycznej dla mobilnych baz wojskowych.
15/04/21 13:23 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Szacunkowe wybrane jednostkowe dane finansowe ZREMB-CHOJNICE S.A. za 2020 rok