info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.11, godz. 00:25
kontakt
ZREMBCH

Komunikaty

08/04/21 13:28 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Otrzymanie zamówienia w ramach nowego segmentu działalności.
06/04/21 13:40 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Otrzymanie zamówienia na wykonanie serii testowych kontenerów samowyładowczych do transportu materiałów sypkich ZREMOVE.
10:34 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego.
31/03/21 14:14 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Przedłużenie umowy z firmą audytorską do badania sprawozdań finansowych.
18/03/21 10:44 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Akceptacja wstępnych warunków umowy inwestycyjnej przedstawionej przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A.
05/03/21 09:34 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Otrzymanie zamówienia na wykonanie dwóch kompletów innowacyjnego urządzenia do przeładunków nabrzeże/platforma-statek.
03/03/21 13:30 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta.
01/03/21 18:43 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Korekta powiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta.
26/02/21 14:01 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w przedmiocie wykreślenia hipoteki ustanowionej na nieruchomości należącej do Emitenta.
13:14 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Informacja o transakcji na akcjach Emitenta.
02/02/21 14:52 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Otrzymanie zamówień na wykonanie kontenerów.
28/01/21 13:50 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Zawarcie umowy na instalację systemu fotowoltaicznego.
15/01/21 13:32 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku.
12/01/21 10:38 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
28/12/20 15:38 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Otrzymanie subwencji finansowej z PFR.