info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.02.19, godz. 20:50
kontakt
ZREMBCH

Komunikaty

23/01/20 13:56 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Otrzymanie kolejnych zamówień na wykonanie elementów obudów.
21/01/20 14:22 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku.
13/12/19 12:43 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Zawarcie aneksu do porozumienia dotyczącego spłaty zobowiązań i aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.
06/12/19 13:26 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Informacja o transakcji na akcjach Emitenta.
13:25 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Informacja o transakcji na akcjach Emitenta.
13:03 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.
04/12/19 18:23  brak uprawnień GPW: do Programu Wspierania Płynności przystąpiła spółka ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA
29/11/19 07:48 ZREMB-CHOJNICE S.A.: ZREMB-CHOJNICE S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
26/11/19 10:55 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Szacunkowe wybrane jednostkowe i skonsolidowane dane finansowe ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. za III kwartał 2019 roku
20/11/19 15:06 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Zmiana informacji o transakcji na akcjach Emitenta.
14:58 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Zmiana informacji o transakcji na akcjach Emitenta.
18/11/19 14:33 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Otrzymanie postanowienia w sprawie zmiany statutu Emitenta.
01/10/19 12:09 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Otrzymanie zamówienia w ramach nowego segmentu działalności.
30/09/19 19:58 ZREMB-CHOJNICE S.A.: ZREMB-CHOJNICE S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
26/09/19 11:30 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Informacja o szacowanym wpływie MSSF 16 na jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe Emitenta.