info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.02, godz. 21:15
kontakt
ZREMBCH

Komunikaty

26/06/20 11:58 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Otrzymanie zamówień z branży offshore.
25/06/20 14:21 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Informacja o Akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. w dniu 25 czerwca 2020r.
14:14 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. w dniu 25.06.2020r.
18/06/20 16:00 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Otrzymanie zamówień na wykonie kontenerów.
16/06/20 14:41 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Otrzymanie zamówień na wykonie kontenerów.
29/05/20 13:08 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Zakład Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A.
27/05/20 12:24 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Zawarcie z PARP umowy o dofinansowanie projektu w ramach programu "Operacyjny Inteligentny Rozwój"
25/05/20 17:10 ZREMB-CHOJNICE S.A.: ZREMB-CHOJNICE S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
21/05/20 10:34 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Zawarcie z PARP umowy o dofinansowanie projektu w ramach programu "Operacyjny Inteligentny Rozwój"
19/05/20 08:57 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Szacunkowe wybrane jednostkowe i skonsolidowane dane finansowe ZBM "ZREMB-CHOJNICE"S.A. za I kwartał 2020 roku.
08/05/20 17:12 ZREMB-CHOJNICE S.A.: ZREMB-CHOJNICE S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
17:10 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2019 roku.
28/04/20 17:16 ZREMB-CHOJNICE S.A.: ZREMB-CHOJNICE S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
17:10 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Korekta skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok.
23/04/20 21:55 ZREMB-CHOJNICE S.A.: ZREMB-CHOJNICE S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego