info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.23, godz. 10:41
kontakt
K2INTERN

Komunikaty

07/08/19 17:07 K2 INTERNET S.A.: Wybrane nieaudytowane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za I półrocze 2019 r. Komentarz Zarządu dotyczący wyników.
29/07/19 15:22 K2 INTERNET S.A.: Nabycie akcji własnych K2 Internet S.A.
15:19 K2 INTERNET S.A.: Powiadomienie o transakcjach na akcjach K2 Internet S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.
17/07/19 14:43 K2 INTERNET S.A.: Zawarcie umowy z PGE Polską Grupą Energetyczną S.A.
03/07/19 16:11 K2 INTERNET S.A.: Zawarcie Aneksu do Umowy o Kredyt w Rachunku Bieżącym oraz Aneksu do Umowy Poręczenia.
21/06/19 11:11 K2 INTERNET S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZ K2 Internet S.A.
18/06/19 16:32 K2 INTERNET S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji K2 Internet S.A.
14:17  brak uprawnień K2 Internet wypłaci 0,50 zł dywidendy na akcję
14:09 K2 INTERNET S.A.: Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "K2 Internet" S.A. o wypłacie dywidendy.
14:07 K2 INTERNET S.A.: Zmiany w Radzie Nadzorczej K2 Internet S.A.
14:05 K2 INTERNET S.A.: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu K2 Internet S.A. w dniu 18 czerwca 2019 roku.
28/05/19 15:06 K2 INTERNET S.A.: Zmiana porządku obrad ZWZ K2 Internet S.A. w dniu 18 czerwca 2019 r., o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 13/2019 z dnia 22 maja 2019 r.
23/05/19 18:15 K2 INTERNET S.A.: K2 INTERNET S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
22/05/19 13:55 K2 INTERNET S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet S.A. na dzień 18 czerwca 2019 r.
12:37  brak uprawnień K2 INTERNET SA (1/2019) K2 Internet Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk