info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.22, godz. 11:10
kontakt
K2INTERN

Komunikaty

20/10/20 20:10  brak uprawnień K2 Internet chce ustanowić program motywacyjny dla zarządu
19:36 K2 INTERNET S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet S.A. na dzień 18 listopada 2020 r.
19/10/20 16:38 K2 INTERNET S.A.: Zmiana klasyfikacji sektorowej spółki K2 Internet S.A.
16/10/20 18:20  brak uprawnień GPW Benchmark: Komunikat - K2 Internet
14/10/20 15:36 K2 INTERNET S.A.: Powiadomienie o transakcji na akcjach K2 Internet S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze - Pawła Wujca.
15:05 K2 INTERNET S.A.: Przyjęcie przez Radę Nadzorczą ramowego programu motywacyjnego dla członków Zarządu K2 Internet S.A.
08/10/20 20:17 K2 INTERNET S.A.: Zawarcie Umowy z Agencją UE "FRONTEX - European Border and Coast Guard Agency".
07/10/20 18:50 K2 INTERNET S.A.: Zawiadomienie od AXA Otwarty Fundusz Emerytalny o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki K2 Internet S.A.
18:33 K2 INTERNET S.A.: Zawiadomienie od AGS 30 FIZAN UNIPESSOAL LDA o zmianie stanu posiadania akcji K2 Internet S.A.- przekroczenie progu 20% ogólnej liczby głosów w spółce.
06/10/20 08:52 K2 INTERNET S.A.: Zawiadomienie o przekroczeniu progu 10% ogólnej liczby głosów w spółce K2 Internet S.A.
05/10/20 15:54 K2 INTERNET S.A.: Powiadomienie o transakcjach na akcjach K2 Internet S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze - Pawła Wujca.
02/10/20 15:53 K2 INTERNET S.A.: Rejestracja przez Sąd umorzenia akcji i obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu K2 Internet S.A.
24/09/20 12:56 K2 INTERNET S.A.: Nabywanie akcji własnych K2 Internet S.A. w ramach programu skupu
01/09/20 22:00 K2 INTERNET S.A.: Wezwanie do zapłaty kary umownej przez spółkę zależną
28/08/20 15:38 K2 INTERNET S.A.: Zawarcie Aneksu do Umowy o Kredyt w Rachunku Bieżącym oraz Aneksu do Umowy Poręczenia.