info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.09.23, godz. 02:30
kontakt
PRAGMAIN

Komunikaty

23/08/21 19:56 NPL NOVA S.A.: Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR
19:37 NPL NOVA S.A.: Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR
18/08/21 13:59 NPL NOVA S.A.: Informacja na temat wypłaty dywidendy
13:55  brak uprawnień NPL Nova wypłaci 1,77 zł dywidendy na akcję
13:47 NPL NOVA S.A.: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NPL Nova S.A. w dniu 18 sierpnia 2021 r.
12/08/21 20:48 NPL NOVA S.A.: Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR
30/07/21 15:07  brak uprawnień NPL NOVA SA (1/2021) Pragma Inkaso Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
27/07/21 12:12  brak uprawnień Zarząd NPL Nova rekomenduje, aby spółka wypłaciła 1,77 zł dywidendy na akcję
11:54 NPL NOVA S.A.: Rekomendacja Zarządu NPL NOVA S.A. w sprawie wypłaty dywidendy
23/07/21 12:18 NPL NOVA S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
11:49 NPL NOVA S.A.: Podjęcie przez Zarząd decyzji o zakończeniu skupu akcji własnych Spółki z dniem 23 lipca 2021 r.
15/07/21 19:50 PRAGMA INKASO S.A.: Zmiana brzmienia firmy z Pragma Inkaso S.A. na NPL NOVA S.A.
05/07/21 10:16 PRAGMA INKASO S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
01/07/21 09:53 PRAGMA INKASO S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
30/06/21 17:27 PRAGMA INKASO S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2021 roku