info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.06, godz. 01:51
kontakt
PRAGMAIN

Komunikaty

30/03/20 11:47 PRAGMA INKASO S.A.: Stanowiska Zarządu Pragma Inkaso S.A. w sprawie wpływu epidemii koronawirusa covid-19 na działalność Spółki oraz obsługiwanych funduszy sekurytyzacyjnych
27/03/20 18:53  brak uprawnień GPW: 27 marca 2020 r. do Programu Wspierania Płynności przystąpiły spółki PRAGMA INKASO S.A. i TRITON DEVELOPMENT S.A.
26/03/20 12:35 PRAGMA INKASO S.A.: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 marca 2020 roku
23/03/20 19:21 PRAGMA INKASO S.A.: Zawarcie znaczącej umowy pożyczki
19/03/20 17:29 PRAGMA INKASO S.A.: Zawieszenie negocjacji dotyczących planowanej transakcji
11/03/20 18:47  brak uprawnień GPW: 12 marca 2020 r. będzie ostatnim dniem notowania obligacji na okaziciela serii F (PRI0320) spółki PRAGMA INKASO S.A
04/03/20 19:52 PRAGMA INKASO S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 4/2020
19:46 PRAGMA INKASO S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 3/2020
17:23 PRAGMA INKASO S.A.: Uzupełnienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia
15:16 PRAGMA INKASO S.A.: Zawarcie porozumienia z Intrum Justitia Debt Fund 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w Warszawie
15:10 PRAGMA INKASO S.A.: Ujawnienie opóźnionych informacji poufnych dotyczących zawarcia porozumienia z Intrum Justitia Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie zasad wyłączności oraz listu intencyjnego z Intrum Justitia Debt Fund 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w Warszawie.
28/02/20 15:54 PRAGMA INKASO S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
30/01/20 13:18 PRAGMA INKASO S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku.
25/11/19 17:25 PRAGMA INKASO S.A.: PRAGMA INKASO S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
04/11/19 11:53  brak uprawnień Pragma Inkaso rozpoczyna przegląd opcji strategicznych