info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.05.18, godz. 07:33
kontakt
PRAGMAIN

Komunikaty

04/05/21 18:40  brak uprawnień GPW: Komunikat - PRAGMA INKASO
30/04/21 23:43 PRAGMA INKASO S.A.: PRAGMA INKASO S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
23:41 PRAGMA INKASO S.A.: PRAGMA INKASO S.A. formularz raportu rocznego
16/04/21 17:01 PRAGMA INKASO S.A.: Nabycie i umorzenie wszystkich obligacji serii G
06/04/21 18:56  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst obligacjami na okaziciela serii G spółki PRAGMA INKASO S.A.
13:02  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst obligacjami na okaziciela serii G spółki PRAGMA INKASO SA
01/04/21 19:36 PRAGMA INKASO S.A.: Wcześniejszy całościowy wykup obligacji serii G
31/03/21 16:34 PRAGMA INKASO S.A.: Stan zastawu zabezpieczającego obligacje serii G - informacja w sprawie stanu niedoboru
22/03/21 15:09 PRAGMA INKASO S.A.: Powierzenie funkcji Prezesa Zarządu Michałowi Kolmasiakowi
19/03/21 14:36 PRAGMA INKASO S.A.: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19 marca 2021 roku
26/02/21 12:58 PRAGMA INKASO S.A.: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
19/02/21 15:56 PRAGMA INKASO S.A.: Tytuł: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
10/02/21 11:09 PRAGMA INKASO S.A.: Całkowita spłata zobowiązań gwarancyjnych wobec Inwestorów Bonus 2 oraz Bonus 3
10:54 PRAGMA INKASO S.A.: Zmiana terminu przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
09/02/21 16:07 PRAGMA INKASO S.A.: Zmiana w składzie Zarządu Pragma Inkaso S.A.