info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.06, godz. 10:37
kontakt
UNIBEP

Komunikaty

03/04/20 00:57  brak uprawnień Backlog Unibepu na koniec grudnia wynosił ok. 1,9 mld zł
00:44  brak uprawnień Wyniki Unibepu w IV kw. 2019 roku vs. konsensus PAP (tabela)
02/04/20 23:50 UNIBEP S.A.: UNIBEP S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
23:43 UNIBEP S.A.: UNIBEP S.A. formularz raportu rocznego
30/03/20 16:15 UNIBEP S.A.: Aktualizacja informacji nt. zawarcia warunkowej umowy na realizację galerii handlowej w Konstancinie Jeziorna
27/03/20 21:17 UNIBEP S.A.: Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2019
23/03/20 20:35 UNIBEP S.A.: Informacja nt. możliwego wpływu epidemii koronawirusa COVID 19 na działalność Emitenta i Grupy Kapitałowej
04/03/20 15:04  brak uprawnień NN OFE zszedł poniżej 5 proc. głosów na walnym Unibepu
14:52 UNIBEP S.A.: Zawiadomienie o zmniejszeniu przez Nationale - Nederlanden OFE stanu posiadania akcji poniżej 5% ogólnej liczby głosów w UNIBEP S.A.
27/02/20 15:09  brak uprawnień Unibep skupił 1,5 mln akcji własnych po 9,2 zł za sztukę
14:59 UNIBEP S.A.: Zakończenie skupu akcji własnych - informacja o nabyciu akcji własnych Spółki
18/02/20 20:50 UNIBEP S.A.: Zawarcie przez UNIHOUSE S.A. umowy na realizację w gminie Mszczonów I etapu inwestycji hotelowej w technologii modułowej
06/02/20 18:19  brak uprawnień Unibep szacuje zysk netto w 2019 roku na około 29 mln zł, zgodnie z konsensusem
17:54 UNIBEP S.A.: Informacja w sprawie wstępnych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej UNIBEP za rok 2019
04/02/20 15:01  brak uprawnień Unibep skupi do 1,5 mln akcji własnych; cena za akcję 9,2 zł