info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.25, godz. 17:37
kontakt
UNIBEP

Komunikaty

19/10/20 14:31 UNIBEP S.A.: Zawarcie przez Konsorcjum z udziałem Unibep S.A. umowy na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi krajowej Nr 66 na odcinku przejścia przez Wysokie Mazowieckie"
14/10/20 14:59 UNIBEP S.A.: Zawarcie przez UNIHOUSE S.A. umowy na realizację w konstrukcji drewnianej inwestycji na rynku polskim
09/10/20 14:15 UNIBEP S.A.: Zawarcie przez UNIHOUSE S.A. umowy na realizację w technologii modułowej inwestycji pn. "Storgatan 66" na rynku szwedzkim
05/10/20 12:42 UNIBEP S.A.: Zawarcie przez Konsorcjum z udziałem Unibep S.A. umowy na realizację inwestycji drogowej pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski - Hajnówka"
10:29 UNIBEP S.A.: Zawarcie umowy na realizację inwestycji pn. "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bielsku Podlaskim, przebudowa pompowni głównej wraz z infrastrukturą towarzyszącą"
24/09/20 21:48 UNIBEP S.A.: Informacja nt. realizacji zobowiązania gwarancyjnego
22/09/20 19:32 UNIBEP S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną umowy podwykonawczej na wykonanie obiektów inżynieryjnych
17/09/20 17:05 UNIBEP S.A.: Zawarcie dwóch umów na realizację inwestycji drogowych na terenie województwa podlaskiego
13:12 UNIBEP S.A.: Zawarcie umowy na realizację budynku Radiowego Centrum Naukowo - Dydaktycznego w Warszawie
10/09/20 10:18 UNIBEP S.A.: Zawarcie umowy na realizację inwestycji mieszkaniowej przy ul. Kusocińskiego w Łodzi
09/09/20 14:33 UNIBEP S.A.: Aktualizacja informacji nt. zawarcia warunkowej umowy na realizację etapu 3A inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Coopera w Warszawie
04/09/20 11:25 UNIBEP S.A.: Zawarcie umowy na realizację inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Powstańców w Krakowie
03/09/20 15:25  brak uprawnień Unibep przeprowadzi analizę perspektyw segmentu budownictwa modułowego
14:54 UNIBEP S.A.: Informacja na temat decyzji o rozpoczęciu procesu analiz perspektyw działalności segmentu modułowego
02/09/20 18:40 UNIBEP S.A.: Zawarcie umowy na realizację kolejnego etapu inwestycji mieszkaniowej dotyczącej wspólnego przedsięwzięcia budowlanego w dzielnicy Ursus w Warszawie