info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.19, godz. 23:55
kontakt
SAKANA

Komunikaty

02/06/21 17:39  brak uprawnień SAKANA SA (8/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SAKANA S.A. na dzień 30 czerwca 2021 r.
31/05/21 13:31 SAKANA S.A.: Objęcie udziałów w spółce K6 Sp. z o.o. w organizacji
13:02 SAKANA S.A.: Sprzedaż udziałów w spółce 3K Food Sp. z o.o. pozostałym udziałowcom
12:27 SAKANA S.A.: Korekta numerów raportów ESPI opublikowanych 30.11.2020r i 31.12.2020r
11:46  brak uprawnień SAKANA SA (7/2021) Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Sakana S.A. za rok 2020
11:38  brak uprawnień SAKANA SA (6/2021) Jednostkowy raport roczny 2020
14/05/21 15:29  brak uprawnień SAKANA SA (5/2021) Raport okresowy za I kwartał 2021 roku
26/03/21 18:21 SAKANA S.A.: Decyzja PFRON nakazująca zwrot dofinansowania za lata 2014-2017
12/02/21 15:36  brak uprawnień SAKANA SA (4/2021) Raport okresowy za IV kwartał 2020 r.
11/01/21 22:09 SAKANA S.A.: Decyzja PFRON nakazująca zwrot dofinansowania za lata 2014-2017
21:52  brak uprawnień SAKANA SA (3/2021) Korekta_Harmonogram publikacji raportów w roku 2021
21:38  brak uprawnień SAKANA SA (2/2021) Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych jednostkowego i skonsolidowanego za rok 2020
21:33  brak uprawnień SAKANA SA (1/2021) Harmonogram publikowania raportów okresowych w roku 2021
31/12/20 11:07 SAKANA S.A.: Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
30/11/20 17:05 SAKANA S.A.: Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji