info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.16, godz. 04:25
kontakt
SAKANA

Komunikaty

11/01/21 22:09 SAKANA S.A.: Decyzja PFRON nakazująca zwrot dofinansowania za lata 2014-2017
21:52  brak uprawnień SAKANA SA (3/2021) Korekta_Harmonogram publikacji raportów w roku 2021
21:38  brak uprawnień SAKANA SA (2/2021) Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych jednostkowego i skonsolidowanego za rok 2020
21:33  brak uprawnień SAKANA SA (1/2021) Harmonogram publikowania raportów okresowych w roku 2021
31/12/20 11:07 SAKANA S.A.: Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
30/11/20 17:05 SAKANA S.A.: Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
16/11/20 20:16  brak uprawnień MSZ: Pierwszy dzień Ministerialnej Konferencji na rzecz wolności religii lub przekonań (komunikat)
19:55  brak uprawnień SAKANA SA (20/2020) Raport okresowy za III kwartał 2020
09/11/20 15:18 SAKANA S.A.: Decyzja PFRON nakazująca zwrot dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych
14:36 SAKANA S.A.: Informacja nt. wpływu koronawirusa na działalność grupy
13:57 SAKANA S.A.: Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
22/10/20 11:58 SAKANA S.A.: Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
15/10/20 15:25  brak uprawnień SAKANA SA (19/2020) Rejestracja przez sąd zmian Statutu Spółki oraz tekstu jednolitego Statutu
30/09/20 14:44 SAKANA S.A.: Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
11/09/20 13:28 SAKANA S.A.: Nabycie udziałów w spółce 3K FOOD Sp. o.o.