info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.06.02, godz. 13:16
kontakt
SAKANA

Komunikaty

01/06/20 15:31 brak uprawnień SAKANA SA (4/2020) Raport okresowy za I kwartał 2020 roku
19/05/20 12:28 SAKANA S.A.: Otrzymanie subwencji finansowej PFR przez spółkę zależną Emitenta
12/05/20 15:54 brak uprawnień SAKANA SA (3/2020) Zmiana dat publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2020 r. oraz raportu rocznego jednostkowego i skonsolidowanego za 2019 rok
27/03/20 14:44 SAKANA S.A.: Informacja nt. wpływu koronawirusa na działalność grupy SAKANA S.A.
14/02/20 11:57 brak uprawnień SAKANA SA (2/2020) Raport okresowy za IV kwartał 2019 r.
08/01/20 10:07 brak uprawnień SAKANA SA (1/2020) Korekta harmonogramu publikowania raportów okresowych w roku 2020
31/12/19 15:44 brak uprawnień SAKANA SA (31/2019) Harmonogram publikowania raportów okresowych w roku 2020
15:37 brak uprawnień SAKANA SA (30/2019) Życiorys zawodowy członka Rady Nadzorczej
25/11/19 18:43 brak uprawnień SAKANA SA (29/2019) Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych jednostkowego i skonsolidowanego za rok 2019
18:39 brak uprawnień SAKANA SA (28/2019) Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej
14/11/19 18:57 brak uprawnień SAKANA SA (27/2019) Raport okresowy za III kwartał 2019 r.
15/10/19 21:07 SAKANA S.A.: Informacja o zmianie stanu posiadania Cormostan Trading Limited
11/10/19 11:39 SAKANA S.A.: Informacja o zmianie stanu posiadania A. Adi
07/10/19 18:03 brak uprawnień SAKANA SA (26/2019) Zmiana adresu siedziby emitenta
24/09/19 15:40 brak uprawnień SAKANA SA (25/2019) Zmiana składu Rady Nadzorczej