info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.19, godz. 23:56
kontakt
SAKANA

Komunikaty

15/10/20 15:25 brak uprawnień SAKANA SA (19/2020) Rejestracja przez sąd zmian Statutu Spółki oraz tekstu jednolitego Statutu
30/09/20 14:44 SAKANA S.A.: Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
11/09/20 13:28 SAKANA S.A.: Nabycie udziałów w spółce 3K FOOD Sp. o.o.
27/08/20 19:47 brak uprawnień SAKANA SA (18/2020) Zatwierdzenie przez ZWZA jednolitego tekstu Statutu
19:32 brak uprawnień SAKANA SA (17/2020) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 27.08.2020
19:13 SAKANA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 27 sierpnia 2020 r. SAKANA S.A. SAKANA S.A.
18:57 SAKANA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 27 sierpnia 2020 r. SAKANA S.A.
14/08/20 16:49 brak uprawnień SAKANA SA (16/2020) Raport okresowy za II kwartał 2020 r.
31/07/20 17:07 brak uprawnień SAKANA SA (15/2020) Uzupełnienie do Sprawozdania z działalności Emitenta do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2019 r.
16:57 brak uprawnień SAKANA SA (14/2020) Korekta raportu okresowego za I kwartał 2020
16:51 brak uprawnień SAKANA SA (13/2020) Korekta raportu okresowego za IV kwartał 2019
16:44 brak uprawnień SAKANA SA (12/2020) Korekta raportu okresowego za III kwartał 2019
16:38 brak uprawnień SAKANA SA (11/2020) Korekta raportu okresowego za II kwartał 2019
16:33 brak uprawnień SAKANA SA (10/2020) Korekta raportu okresowego za 1 kwartał 2019
28/07/20 00:13 brak uprawnień SAKANA SA (9/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SAKANA S.A. na dzień 27 sierpnia 2020 r.