info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.09.26, godz. 20:22
kontakt
FASTFINA

Komunikaty

17/09/20 20:45 FAST FINANCE S.A.: Zawarcie porozumienia z obligatariuszem obligacji serii P
18:27 FAST FINANCE S.A.: Rezygnacja Prezesa Zarządu
11/09/20 16:39 FAST FINANCE S.A.: Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 30 września 2020 r. - zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariusza
03/09/20 22:22 FAST FINANCE S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki FAST FINANCE S.A. w restrukturyzacji - uzupełnienie
02/09/20 23:39 FAST FINANCE S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki FAST FINANCE S.A. w restrukturyzacji
23:34 FAST FINANCE S.A.: Zawarcie porozumienia z obligatariuszem obligacji serii S
FAST FINANCE S.A.: Zawarcie porozumienia z obligatariuszami obligacji serii R
12/08/20 20:21 FAST FINANCE S.A.: Scalenie akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych
07/08/20 20:08 FAST FINANCE S.A.: Zajęcie akcji stanowiących własność akcjonariusza
15:01 FAST FINANCE S.A.: Scalenie akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych - zawieszenie obrotu akcjami
06/08/20 19:42  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia na Głównym Rynku GPW obrotu akcjami spółki FAST FINANCE SA W RESTRUKTURYZACJI
04/08/20 17:24 FAST FINANCE S.A.: Scalenie akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych - złożenie wniosków
03/08/20 15:02 FAST FINANCE S.A.: Cofnięcie sprzeciwu wierzyciela do listy wierzytelności
31/07/20 22:57 FAST FINANCE S.A.: Informacja akcjonariusza w oparciu o art. 69 ustawy o ofercie publicznej
16:58 FAST FINANCE S.A.: Cofnięcie sprzeciwu wierzyciela do listy wierzytelności