info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.01.25, godz. 15:42
kontakt
FASTFINA

Komunikaty

15/01/20 10:52 FAST FINANCE S.A.: Publikacja jednostkowego sprawozdania finansowego Fast Finance S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Fast Finance S.A.
19/12/19 19:43 FAST FINANCE S.A.: Zawarcie porozumienia z obligatariuszami prywatnych niepublicznych obligacji serii R i S
19:40 FAST FINANCE S.A.: Trzecie posiedzenie Rady Wierzycieli
29/11/19 22:06 FAST FINANCE S.A.: Powzięcie wiadomości o zwołaniu trzeciego posiedzenia Rady Wierzycieli
17:59 FAST FINANCE S.A.: FAST FINANCE S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
28/11/19 15:44 FAST FINANCE S.A.: Korekta raportu ESPI nr 54/2019 z dnia 27 listopada 2019 r.
27/11/19 18:28 FAST FINANCE S.A.: Przekazanie kolejnej transzy środków na rzecz Administratora Zastawu obligacji serii M
18:22 FAST FINANCE S.A.: Rezygnacja prokurenta
18:17 FAST FINANCE S.A.: Rezygnacja prokurenta
20/11/19 16:15 FAST FINANCE S.A.: Wybór podmiotu uprawnionego do badania rocznego i przeglądu półrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta
18/11/19 16:32 FAST FINANCE S.A.: Rozwiązanie porozumień zawartych z obligatariuszami prywatnych niepublicznych obligacji serii R i S zawartych 15 października 2019 roku
15/11/19 15:53 FAST FINANCE S.A.: Powzięcie wiadomości o zwołaniu drugiego posiedzenia Rady Wierzycieli
15:49 FAST FINANCE S.A.: Otrzymanie pisma od Administratora Zastawu
07/11/19 12:52 FAST FINANCE S.A.: Zawarcie umlowy o usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji płacowo-kadrowej
31/10/19 17:06 FAST FINANCE S.A.: Uchylenie Zarządu własnego, odwołanie Nadzorcy Sądowego i powołanie Zarządcy