info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.18, godz. 17:30
kontakt
FASTFINA

Komunikaty

14/08/19 18:51 FAST FINANCE S.A.: Publikacja skonsolidowanego i jednostkowego
15:53 FAST FINANCE S.A.: Przekazanie kolejnej transzy środków na rzecz Administratora Zastawu obligacji serii M
10/08/19 22:08 FAST FINANCE S.A.: Wnioski o zawezwanie do prób ugodowych
08/08/19 23:23 FAST FINANCE S.A.: Wniosek o uchylenie zarządu własnego
19:53 FAST FINANCE S.A.: Informacja o Prezesie Zarządu Emitenta.
21/07/19 17:19 FAST FINANCE S.A.: Powołanie Prezesa Zarządu Emitenta. Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej
24/06/19 23:09 FAST FINANCE S.A.: Podpisanie listu intencyjnego
18/06/19 23:05 FAST FINANCE S.A.: Otrzymanie pisma w zakresie sprzeciwu do listy wierzytelności
12/06/19 16:07 FAST FINANCE S.A.: Otrzymanie oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia woli
04/06/19 16:05 FAST FINANCE S.A.: Udzielenie prokury
30/05/19 FAST FINANCE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Fast Finance S.A.
24/05/19 21:56 FAST FINANCE S.A.: Treść uchwał podjętych podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz informacja o odstąpieniu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie od rozpatrzenia niektórych punktów planowanego porządku obrad
21:53 FAST FINANCE S.A.: Delegowanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Fast Finance S.A.
21:49 FAST FINANCE S.A.: Odwołanie Prezesa Zarządu Emitenta
08/05/19 16:57 FAST FINANCE S.A.: Rozpoczęcie przekazywania środków na rzecz Administratora Zastawu obligacji serii M