info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.29, godz. 11:15
kontakt
FASTFINA

Komunikaty

09/07/21 19:11 FAST FINANCE S.A.: Rezygnacja Członka Zarządu Spółki
01/07/21 15:40 FAST FINANCE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2021 r.
14:55 FAST FINANCE S.A.: Informacje o osobach nadzorujących - informacje uzupełniające dotyczące raportu bieżącego nr 16/2021 z dnia 30.06.2021 r.
30/06/21 23:24 FAST FINANCE S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2021 roku
02:24 FAST FINANCE S.A.: Ocena biegłego rewidenta w zakresie sprawozdania o wynagrodzeniach
10/06/21 20:29 FAST FINANCE S.A.: Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
09/06/21 14:26 FAST FINANCE S.A.: Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
03/06/21 10:12 FAST FINANCE S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji
01:42 FAST FINANCE S.A.: FAST FINANCE S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
01:23 FAST FINANCE S.A.: Korekta skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2020
01:15 FAST FINANCE S.A.: FAST FINANCE S.A. formularz raportu rocznego
00:44 FAST FINANCE S.A.: Korekta raportu rocznego za rok 2020
02/06/21 15:24  brak uprawnień GPW: w sprawie wznowienia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki FAST FINANCE S.A. W RESTRUKTURYZACJI
31/05/21 23:10 FAST FINANCE S.A.: FAST FINANCE S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
22:02 FAST FINANCE S.A.: FAST FINANCE S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego