info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.15, godz. 18:44
kontakt
FASTFINA

Komunikaty

20/09/19 23:54 FAST FINANCE S.A.: Otrzymanie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy zawartej z obligatariuszami prywatnych niepublicznych obligacji serii L, P, R, S i T
10/09/19 21:51 FAST FINANCE S.A.: Złożenie odpowiedzi na pozew wniesiony przez akcjonariusza i byłego Członka Zarządu
05/09/19 23:20 FAST FINANCE S.A.: Otrzymanie postanowienia i nakazu zapłaty w sprawie przeciwkobyłemu Członkowi Zarządu
00:19 FAST FINANCE S.A.: Otrzymanie pisma od Administratora Zastawu
27/08/19 22:45 FAST FINANCE S.A.: Otrzymanie pozwu od akcjonariusza i byłego Członka Zarządu
23/08/19 13:59 FAST FINANCE S.A.: Informacja Zarządu w zakresie roszczeń do akcjonariusza i byłego członka Zarządu
14/08/19 18:51 FAST FINANCE S.A.: Publikacja skonsolidowanego i jednostkowego
15:53 FAST FINANCE S.A.: Przekazanie kolejnej transzy środków na rzecz Administratora Zastawu obligacji serii M
10/08/19 22:08 FAST FINANCE S.A.: Wnioski o zawezwanie do prób ugodowych
08/08/19 23:23 FAST FINANCE S.A.: Wniosek o uchylenie zarządu własnego
19:53 FAST FINANCE S.A.: Informacja o Prezesie Zarządu Emitenta.
21/07/19 17:19 FAST FINANCE S.A.: Powołanie Prezesa Zarządu Emitenta. Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej
24/06/19 23:09 FAST FINANCE S.A.: Podpisanie listu intencyjnego
18/06/19 23:05 FAST FINANCE S.A.: Otrzymanie pisma w zakresie sprzeciwu do listy wierzytelności
12/06/19 16:07 FAST FINANCE S.A.: Otrzymanie oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia woli