info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.11.30, godz. 05:55
kontakt
FASTFINA

Komunikaty

05/11/20 19:00 FAST FINANCE S.A.: Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce
18:41 FAST FINANCE S.A.: Zawiadomienie o przekroczeniu progu 10% ogólnej liczby głosów w związku z nabyciem akcji Spółki
16/10/20 16:48 FAST FINANCE S.A.: Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce
05/10/20 21:34 FAST FINANCE S.A.: Spłata odsetek od obligacji serii M
21:32 FAST FINANCE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 września 2020 r.
30/09/20 21:00 FAST FINANCE S.A.: Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce
20:39 FAST FINANCE S.A.: Treść uchwał podjętych podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
12:35 FAST FINANCE S.A.: FAST FINANCE S.A. formularz skonsolidowanego raportu półrocznego
28/09/20 19:00 FAST FINANCE S.A.: Powołanie Zarządu Spółki
17/09/20 20:45 FAST FINANCE S.A.: Zawarcie porozumienia z obligatariuszem obligacji serii P
18:27 FAST FINANCE S.A.: Rezygnacja Prezesa Zarządu
11/09/20 16:39 FAST FINANCE S.A.: Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 30 września 2020 r. - zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariusza
03/09/20 22:22 FAST FINANCE S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki FAST FINANCE S.A. w restrukturyzacji - uzupełnienie
02/09/20 23:39 FAST FINANCE S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki FAST FINANCE S.A. w restrukturyzacji
23:34 FAST FINANCE S.A.: Zawarcie porozumienia z obligatariuszem obligacji serii S