info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.05.18, godz. 10:34
kontakt
FASTFINA

Komunikaty

05/05/21 13:55  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki FAST FINANCE S.A. W RESTRUKTURYZACJI
09:29  brak uprawnień KNF żąda zawieszenia obrotu akcjami 10 spółek, w tym Sfinks Polska
28/04/21 23:17 FAST FINANCE S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
07/04/21 22:01 FAST FINANCE S.A.: Przekazanie kolejnej transzy środków na rzecz Administratora Zastawu obligacji serii M
17/02/21 21:27 FAST FINANCE S.A.: Zawarcie aneksu do porozumienia z obligatariuszami obligacji serii L, P, R i S dotyczącego bieżącego finansowania Emitenta oraz finansowania realizacji układu w ramach postępowania restrukturyzacyjnego
31/01/21 22:10 FAST FINANCE S.A.: Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 r.
22:03 FAST FINANCE S.A.: FAST FINANCE S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
21:29 FAST FINANCE S.A.: FAST FINANCE S.A. formularz raportu rocznego
21:00 FAST FINANCE S.A.: Korekta skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2019
20:51 FAST FINANCE S.A.: Korekta raportu rocznego za rok 2019
19:49 FAST FINANCE S.A.: FAST FINANCE S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
19:30 FAST FINANCE S.A.: FAST FINANCE S.A. formularz raportu rocznego
19:12 FAST FINANCE S.A.: Korekta skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2018
19:09 FAST FINANCE S.A.: Korekta raportu rocznego za rok 2018
31/12/20 15:17 FAST FINANCE S.A.: Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce