info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.01, godz. 16:54
kontakt
SKYLINE

Komunikaty

20/02/20 16:27 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Komunikat Zarządu Skyline Investment S.A .
19/02/20 13:42 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Sprzedaż akcji Spółki Zależnej Emitenta
18/02/20 17:20 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 20 lutego 2020 roku
28/01/20 10:53 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
24/01/20 11:58 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w tytule RB 1/2020 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skyline Investment S.A. na dzień 20 lutego 2020
23/01/20 14:14 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 20 lutego 2020 r.
22/11/19 15:08 SKYLINE INVESTMENT S.A.: SKYLINE INVESTMENT S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
04/10/19 16:13 SKYLINE INVESTMENT S.A.: SKYLINE INVESTMENT S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
14:39 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Korekta śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Skyline Investment S.A.
20/09/19 16:05 SKYLINE INVESTMENT S.A.: SKYLINE INVESTMENT S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
06/08/19 16:32 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Zawiadomienie w sprawie zmiany posiadanego udziału w Spółce.
16:20 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji spółki publicznej.
15:59 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Zawiadomienie o nabyciu znaczącego pakietu akcji.
15:49 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Zawiadomienie o transakcji wykonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.
04/07/19 16:49 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA w dniu 4 lipca 2019 r