info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.08.01, godz. 00:22
kontakt
SKYLINE

Komunikaty

29/07/21 13:19  brak uprawnień Skyline Investment SA (1/2021) - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
09/06/21 11:39 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
08/06/21 21:46 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Uchwały podjęte na WZA w dniu 8 czerwca 2021 r.
21:37 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA w dniu 8 czerwca 2021 r.
27/05/21 14:12 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Zawiadomienie o nabyciu znaczącego pakietu akcji
14:06 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zmniejszenie stanu posiadania
26/05/21 20:40 SKYLINE INVESTMENT S.A.: SKYLINE INVESTMENT S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
20:26 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego
25/05/21 13:34 SKYLINE INVESTMENT S.A.: SKYLINE INVESTMENT S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
21/05/21 20:40 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Zawiadomienie o zbyciu znaczącego pakietu akcji
13:51 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Zawiadomienie o nabyciu znaczącego pakietu akcji
18/05/21 16:35 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Uzupełnienie raportu bieżącego o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
12/05/21 14:05 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
30/04/21 20:04 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Korekta jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2020
27/04/21 14:56 SKYLINE INVESTMENT S.A.: SKYLINE INVESTMENT S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego