info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.16, godz. 04:48
kontakt
SKYLINE

Komunikaty

22/03/21 11:59 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Zawarcie porozumienia w przedmiocie przejęcia długu oraz potrącenia wierzytelności.
19/02/21 14:23 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Udzielenie pożyczki przez Emitenta
29/01/21 10:50 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
26/01/21 23:23 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Sprzedaż 100% udziałów w spółce zależnej Nurtos Sp. z o.o.
23:02 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej - podpisanie listu intencyjnego
07/12/20 14:16 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
25/11/20 18:52 SKYLINE INVESTMENT S.A.: SKYLINE INVESTMENT S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
18:12 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Korekta skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Skyline Investment S.A. za III kwartał 2020 roku.
24/11/20 15:06 SKYLINE INVESTMENT S.A.: SKYLINE INVESTMENT S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
20/11/20 13:07 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
05/11/20 14:18 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
20/10/20 13:55 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
05/10/20 16:51 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Zawiadomienie o nabyciu znaczącego pakietu akcji Spółki publicznej.
16:35 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji w Spółce publicznej.
02/10/20 11:48 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Informacja o zmianie adresu Emitenta