info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.12, godz. 21:31
kontakt
SKYLINE

Komunikaty

29/06/20 22:56 SKYLINE INVESTMENT S.A.: SKYLINE INVESTMENT S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
22:40 SKYLINE INVESTMENT S.A.: SKYLINE INVESTMENT S.A. formularz raportu rocznego
19/06/20 17:56 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Zmiana terminu raportowania okresowego za 2019 rok
12/06/20 15:06 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Uzupełnienie do raportu bieżącego nr 7/2020 z dnia 20 kwietnia 2020 roku dot. zmiany terminu przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
02/06/20 16:33 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Niezaudytowane wybrane wyniki finansowe Spółki za 2019 rok
16:21 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Sprostowanie do raportu bieżącego nr 7/2020 dot zmiany terminu przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
18/05/20 23:32 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Komunikat Zarządu Skyline Investment S.A.
17/05/20 23:13 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Komunikat Zarządu Skyline Investment S.A.
20/04/20 16:24 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Zmiana terminu przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
20/02/20 16:27 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Komunikat Zarządu Skyline Investment S.A .
19/02/20 13:42 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Sprzedaż akcji Spółki Zależnej Emitenta
18/02/20 17:20 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 20 lutego 2020 roku
28/01/20 10:53 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
24/01/20 11:58 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w tytule RB 1/2020 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skyline Investment S.A. na dzień 20 lutego 2020
23/01/20 14:14 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 20 lutego 2020 r.