info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.18, godz. 21:49
kontakt
SKYLINE

Komunikaty

07/12/20 14:16 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
25/11/20 18:52 SKYLINE INVESTMENT S.A.: SKYLINE INVESTMENT S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
18:12 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Korekta skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Skyline Investment S.A. za III kwartał 2020 roku.
24/11/20 15:06 SKYLINE INVESTMENT S.A.: SKYLINE INVESTMENT S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
20/11/20 13:07 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
05/11/20 14:18 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
20/10/20 13:55 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
05/10/20 16:51 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Zawiadomienie o nabyciu znaczącego pakietu akcji Spółki publicznej.
16:35 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji w Spółce publicznej.
02/10/20 11:48 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Informacja o zmianie adresu Emitenta
30/09/20 16:48 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
29/09/20 21:22 SKYLINE INVESTMENT S.A.: SKYLINE INVESTMENT S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
14/09/20 14:16 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Zmiana terminu przekazania sprawozdania półrocznego za I półrocze 2020r.
02/09/20 14:31 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Sprostowanie omyłki pisarskiej w raporcie ESPI 21/2020 dotyczącym wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA w dniu 31 sierpnia 2020 r.
01/09/20 17:56 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Zmiany w składzie Zarządu Spółki.