info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.22, godz. 11:35
kontakt
ALUMAST

Komunikaty

20/10/20 12:50 ALUMAST S.A.: Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji w spółce
12:45  brak uprawnień ALUMAST SA (18/2020) Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji w spółce
29/09/20 15:39 ALUMAST S.A.: Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji w spółce
15:33  brak uprawnień ALUMAST SA (17/2020) Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji w spółce
28/08/20 09:40  brak uprawnień ALUMAST SA (16/2020) Odpowiedzi na pytania Akcjonariusza zadane w trybie art. 428 § 6 Kodeksu Spółek Handlowych
14/08/20 09:57  brak uprawnień ALUMAST SA (15/2020) Raport kwartalny za II kwartał 2020 roku
05/08/20 11:33  brak uprawnień ALUMAST SA (14/2020) Rejestracja zmian Statutu Spółki
01/07/20 14:21 ALUMAST S.A.: Wykaz Akcjonariusz posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.06.2020
30/06/20 17:30  brak uprawnień ALUMAST SA (13/2020) Powołanie Członków Rady Nadzorczej
16:46  brak uprawnień ALUMAST SA (12/2020) Treść uchwał, które zostały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.06.2020, dokonane zmiany Statutu Spółki
26/06/20 15:59 ALUMAST S.A.: Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną SWE Sp. z o.o.
22/06/20 13:33  brak uprawnień ALUMAST SA (11/2020) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
18/06/20 08:40  brak uprawnień ALUMAST SA (10/2020) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
16/06/20 09:39  brak uprawnień ALUMAST SA (9/2020) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
04/06/20 11:12 ALUMAST S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia