info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.04, godz. 19:51
kontakt
ALUMAST

Komunikaty

17/02/20 15:17  brak uprawnień ALUMAST SA (3/2020) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
14/02/20 14:44  brak uprawnień ALUMAST SA (2/2020) Raport kwartalny za IV kwartał 2019 roku
28/01/20 14:50  brak uprawnień ALUMAST SA (1/2020) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
09/01/20 14:57 ALUMAST S.A.: Istotna informacja dot. realizacji umów na wybudowanie i uruchomienie napowietrznej sieci światłowodowej
14/11/19 14:42  brak uprawnień ALUMAST SA (14/2019) Raport kwartalny za III kwartał 2019 roku
06/11/19 13:59  brak uprawnień ALUMAST SA (13/2019) Zawarcie umowy z podmiotem uprawnionym do przeprowadzenia badania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego
15/10/19 14:44 ALUMAST S.A.: Zawiadomienie Akcjonariusza w trybie art. 69 ustawy o ofercie
30/09/19 13:41  brak uprawnień ALUMAST SA (12/2019) Powołanie prokurenta
13:33  brak uprawnień ALUMAST SA (11/2019) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
30/08/19 17:17 ALUMAST S.A.: Zawiadomienie Akcjonariusza w trybie art. 69 ustawy o ofercie
17:11 ALUMAST S.A.: Zawiadomienie Akcjonariusza w trybie art. 69 ustawy o ofercie
17:06 ALUMAST S.A.: Zawiadomienia o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR
16:58 ALUMAST S.A.: Istotne zmiany w Umowie Akcjonariuszy Alumast S.A.
16:50 ALUMAST S.A.: Zawarcie istotnej umowy dot. przeniesienia własności pakietu akcji mogącego spowodować zmianę sposobu sprawowania kontroli nad Spółką
14/08/19 11:11  brak uprawnień ALUMAST SA (10/2019) Raport kwartalny za II kwartał 2019 roku