info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.02, godz. 10:56
kontakt
ALUMAST

Komunikaty

01/07/20 14:21 ALUMAST S.A.: Wykaz Akcjonariusz posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.06.2020
30/06/20 17:30 brak uprawnień ALUMAST SA (13/2020) Powołanie Członków Rady Nadzorczej
16:46 brak uprawnień ALUMAST SA (12/2020) Treść uchwał, które zostały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.06.2020, dokonane zmiany Statutu Spółki
26/06/20 15:59 ALUMAST S.A.: Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną SWE Sp. z o.o.
22/06/20 13:33 brak uprawnień ALUMAST SA (11/2020) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
18/06/20 08:40 brak uprawnień ALUMAST SA (10/2020) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
16/06/20 09:39 brak uprawnień ALUMAST SA (9/2020) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
04/06/20 11:12 ALUMAST S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
11:00 brak uprawnień ALUMAST SA (8/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
15/05/20 13:34 brak uprawnień ALUMAST SA (7/2020) Raport kwartalny za I kwartał 2020 roku
07:19 brak uprawnień ALUMAST SA (6/2020) Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Alumast S.A. za 2019 rok
07:12 brak uprawnień ALUMAST SA (5/2020) Jednostkowy raport roczny Alumast S.A. za 2019 rok
11/05/20 16:46 ALUMAST S.A.: Otrzymanie subwencji finansowej
27/04/20 20:54 brak uprawnień ALUMAST SA (4/2020) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 rok
17/02/20 15:17 brak uprawnień ALUMAST SA (3/2020) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej