info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.01.19, godz. 02:30
kontakt
ALUMAST

Komunikaty

09/01/20 14:57 ALUMAST S.A.: Istotna informacja dot. realizacji umów na wybudowanie i uruchomienie napowietrznej sieci światłowodowej
14/11/19 14:42  brak uprawnień ALUMAST SA (14/2019) Raport kwartalny za III kwartał 2019 roku
06/11/19 13:59  brak uprawnień ALUMAST SA (13/2019) Zawarcie umowy z podmiotem uprawnionym do przeprowadzenia badania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego
15/10/19 14:44 ALUMAST S.A.: Zawiadomienie Akcjonariusza w trybie art. 69 ustawy o ofercie
30/09/19 13:41  brak uprawnień ALUMAST SA (12/2019) Powołanie prokurenta
13:33  brak uprawnień ALUMAST SA (11/2019) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
30/08/19 17:17 ALUMAST S.A.: Zawiadomienie Akcjonariusza w trybie art. 69 ustawy o ofercie
17:11 ALUMAST S.A.: Zawiadomienie Akcjonariusza w trybie art. 69 ustawy o ofercie
17:06 ALUMAST S.A.: Zawiadomienia o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR
16:58 ALUMAST S.A.: Istotne zmiany w Umowie Akcjonariuszy Alumast S.A.
16:50 ALUMAST S.A.: Zawarcie istotnej umowy dot. przeniesienia własności pakietu akcji mogącego spowodować zmianę sposobu sprawowania kontroli nad Spółką
14/08/19 11:11  brak uprawnień ALUMAST SA (10/2019) Raport kwartalny za II kwartał 2019 roku
19/06/19 16:07 ALUMAST S.A.: Wykaz Akcjonariusz posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19.06.2019
15:34  brak uprawnień ALUMAST SA (9/2019) Powołanie Członka Rady Nadzorczej
15:28  brak uprawnień ALUMAST SA (8/2019) Treść uchwał, które zostały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19.06.2019