info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.24, godz. 04:18
kontakt
ALUMAST

Komunikaty

14/08/19 11:11  brak uprawnień ALUMAST SA (10/2019) Raport kwartalny za II kwartał 2019 roku
19/06/19 16:07 ALUMAST S.A.: Wykaz Akcjonariusz posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19.06.2019
15:34  brak uprawnień ALUMAST SA (9/2019) Powołanie Członka Rady Nadzorczej
15:28  brak uprawnień ALUMAST SA (8/2019) Treść uchwał, które zostały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19.06.2019
23/05/19 12:30 ALUMAST S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
12:21  brak uprawnień ALUMAST SA (7/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
15/05/19 18:24  brak uprawnień ALUMAST SA (6/2019) Raport kwartalny za I kwartał 2019 roku
18:16  brak uprawnień ALUMAST SA (5/2019) Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Alumast S.A. za 2018 rok
17:06  brak uprawnień ALUMAST SA (4/2019) Jednostkowy raport roczny Alumast S.A. za 2018 rok
14/02/19 12:51  brak uprawnień ALUMAST SA (3/2019) Raport kwartalny za IV kwartał 2018 roku
12/02/19 14:33 ALUMAST S.A.: Uzyskanie certyfikatu potwierdzającego bierne bezpieczeństwo słupów kompozytowych
20/01/19 20:05  brak uprawnień ALUMAST SA (2/2019) Rejestracja zmian Statutu Spółki
03/01/19 12:37  brak uprawnień ALUMAST SA (1/2019) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku
27/12/18 16:04 ALUMAST S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza w trybie art. 69 ustawy o ofercie
21/12/18 14:07 ALUMAST S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza w trybie art. 69 ustawy o ofercie