info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.29, godz. 19:53
kontakt
TRAKCJA

Komunikaty

26/07/21 18:33 TRAKCJA S.A.: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Trakcja S.A.
18:32 TRAKCJA S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR
21/07/21 20:51 TRAKCJA S.A.: Wstępne szacunkowe wyniki finansowe Spółki Trakcja S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2021 roku
05/07/21 10:58  brak uprawnień Trakcja wybuduje trasę tramwajową w Bydgoszczy za 124,9 mln zł
10:43 TRAKCJA S.A.: Informacja o zawarciu umowy
29/06/21 17:11 TRAKCJA S.A.: Informacja o powołaniu Członków Zarządu
14:57 TRAKCJA S.A.: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - Znaczący akcjonariusze
14:55 TRAKCJA S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
24/06/21 18:11 TRAKCJA S.A.: Wejście w życie dokumentacji dotyczącej finansowania długoterminowego
23/06/21 22:35  brak uprawnień Trakcja rozpoczyna przegląd opcji strategicznych
22:27 TRAKCJA S.A.: Przegląd opcji strategicznych dla Grupy Trakcja S.A.
17/06/21 15:51  brak uprawnień Trakcja zawarła umowy finansowania, które zakładają m.in. dokapitalizowanie przez PKP PLK
15:28 TRAKCJA S.A.: Zawarcie szeregu umów dotyczących finansowania długoterminowego oraz podanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej
07/06/21 14:53 TRAKCJA S.A.: Zmiana miejsca odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trakcja S.A.
02/06/21 13:09  brak uprawnień Konsorcjum Polimeksu Mostostal i Trakcji podpisało umowę o wartości 403,2 mln zł brutto