info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.29, godz. 11:36
kontakt
TRAKCJA

Komunikaty

23/10/20 20:56  brak uprawnień Portfel zamówień Trakcji na koniec sierpnia wynosił 1,99 mld zł
20:04 TRAKCJA S.A.: Wstępne szacunkowe wyniki finansowe Spółki Trakcja S.A. za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2020 roku
19/10/20 14:06 TRAKCJA S.A.: Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji
08/10/20 15:09  brak uprawnień TRAKCJA SA (1/2020) Trakcja Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk
30/09/20 22:43 TRAKCJA S.A.: Zmiana w zakresie istotnej umowy finansowania
25/09/20 11:54 TRAKCJA S.A.: Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji
21/09/20 16:29 TRAKCJA S.A.: Dalsze działania Spółki podejmowane w obliczu pandemii - aktualizacja informacji o wpływie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS CoV-2 na sytuację finansową Emitenta i jego grupy kapitałowej
16/09/20 19:07  brak uprawnień Portfel zamówień Trakcji na koniec czerwca wynosił 3,2 mld zł
18:39 TRAKCJA S.A.: TRAKCJA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
05/08/20 18:37 TRAKCJA S.A.: Zmiana warunków Emisji Obligacji Serii F
29/07/20 16:08 TRAKCJA PRKiI S.A.: Nowa firma Spółki - Trakcja Spółka Akcyjna - rejestracja zmian Statutu Spółki
30/06/20 16:16 TRAKCJA PRKiI S.A.: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - Znaczący akcjonariusze
16:15 TRAKCJA PRKiI S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
08/06/20 18:52 TRAKCJA PRKiI S.A.: Wprowadzenie nowego punktu do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2020 roku wraz z projektem uchwały na wniosek Akcjonariusza
04/06/20 16:59  brak uprawnień Trakcja ma kontrakt na przebudowę ronda za 25,17 mln euro netto