info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.02.20, godz. 08:04
kontakt
TRAKCJA

Komunikaty

10/02/20 16:37 TRAKCJA PRKiI S.A.: Rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w Statucie Spółki
14/01/20 12:49 TRAKCJA PRKiI S.A.: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - Znaczący akcjonariusze na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 14 stycznia 2020 roku.
12:47 TRAKCJA PRKiI S.A.: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 14 stycznia 2020 roku
10/01/20 14:51 TRAKCJA PRKiI S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku
30/12/19 21:04  brak uprawnień Spółka zależna Trakcji ma umowę z Kolejami Litewskimi o wartości 198,9 mln zł
20:45 TRAKCJA PRKiI S.A.: Informacja o zawarciu umowy przez spółkę zależną AB Kauno tiltai
26/12/19 21:35 TRAKCJA PRKiI S.A.: Oddalenie przez sąd wniosku złożonego przez spółkę Impression sp. z o.o. dotyczącego Trakcja PRKiI S.A.
20/12/19 21:44 TRAKCJA PRKiI S.A.: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Trakcja PRKiI S.A.
18/12/19 16:28 TRAKCJA PRKiI S.A.: Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trakcja PRKiI S.A. wraz z projektami uchwał
13/12/19 11:07 TRAKCJA PRKiI S.A.: Komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji serii B Spółki
12/12/19 16:03 TRAKCJA PRKiI S.A.: Wyznaczenie ostatniego dnia notowania praw do akcji serii B oraz dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii B
11/12/19 18:53  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji serii B spółki TRAKCJA PRKII S.A.
 brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia ostatniego dnia notowania na Głównym Rynku GPW praw do akcji serii B spółki TRAKCJA PRKII S.A.
16:26 TRAKCJA PRKiI S.A.: Warunkowa rejestracja akcji zwykłych na okaziciela serii B w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
16:19 TRAKCJA PRKiI S.A.: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - Znaczący akcjonariusze