info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.23, godz. 12:36
kontakt
TRAKCJA

Komunikaty

15/04/21 19:21  brak uprawnień Portfel zamówień Trakcji na koniec '20 wynosił 1,76 mld zł
19:00 TRAKCJA S.A.: TRAKCJA S.A. formularz raportu rocznego
18:58 TRAKCJA S.A.: TRAKCJA S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
09/04/21 18:50 TRAKCJA S.A.: Informacja o zawarciu aneksów do umowy przez spółkę zależną Torprojekt sp. z o.o.
01/04/21 19:50  brak uprawnień Odpisy obniżą wynik Trakcji za '20 o 38,74 mln zł; roczna strata netto grupy to 110 mln zł
19:09 TRAKCJA S.A.: Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o utworzeniu odpisów aktualizujących oraz wstępne szacunkowe wyniki za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 roku Spółki i Grupy.
03/03/21 20:50 TRAKCJA S.A.: Otrzymanie ceny sprzedaży za nieruchomość we Wrocławiu
17/02/21 16:51  brak uprawnień Spółka zależna Trakcji ma kontrakt na budowę mostu w Szwecji
16:39 TRAKCJA S.A.: Informacja o zawarciu znaczącej umowy przez spółkę zależną Kauno Tiltai Sverige AB
11/02/21 17:25 TRAKCJA S.A.: Informacja o zawarciu umowy
22/01/21 18:38  brak uprawnień Strata netto Trakcji w 2020 r. wyniosła 64,9 mln zł - szacunki
18:11 TRAKCJA S.A.: Wstępne szacunkowe wyniki finansowe Spółki Trakcja S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 roku
07/01/21 13:28 TRAKCJA S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku
04/01/21 16:22 TRAKCJA S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR
30/12/20 13:59 TRAKCJA S.A.: Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji