info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.08, godz. 15:20
kontakt
TRAKCJA

Komunikaty

30/06/20 16:16 TRAKCJA PRKiI S.A.: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - Znaczący akcjonariusze
16:15 TRAKCJA PRKiI S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
08/06/20 18:52 TRAKCJA PRKiI S.A.: Wprowadzenie nowego punktu do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2020 roku wraz z projektem uchwały na wniosek Akcjonariusza
04/06/20 16:59  brak uprawnień Trakcja ma kontrakt na przebudowę ronda za 25,17 mln euro netto
16:52 TRAKCJA PRKiI S.A.: Informacja o zawarciu znaczącej umowy przez spółkę zależną AB Kauno tiltai
03/06/20 19:06 TRAKCJA PRKiI S.A.: Korekta w zakresie tytułu raportu nr 19/2020 - zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
16:40 TRAKCJA PRKiI S.A.: Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trakcja PRKiI S.A. wraz z projektami uchwał
26/05/20 19:13  brak uprawnień Portfel zamówień Trakcji na koniec marca wynosił 2,96 mld zł
18:58  brak uprawnień Wyniki Trakcji w I kw. 2020 roku vs. konsensus PAP (tabela)
18:50 TRAKCJA PRKiI S.A.: TRAKCJA PRKiI S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
11/05/20 18:33 TRAKCJA PRKiI S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69b ustawy o ofercie
09/05/20 11:12  brak uprawnień Trakcja ma kontrakt na budowę mostów za 56,7 mln zł netto
10:47 TRAKCJA PRKiI S.A.: Informacja o zawarciu umowy - w sektorze budowy mostów
08/05/20 17:37 TRAKCJA PRKiI S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69b ustawy o ofercie
16:59 TRAKCJA PRKiI S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR