info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.31, godz. 20:14
kontakt
KRYNICKI

Komunikaty

21/10/20 13:43 KRYNICKI RECYKLING S.A.: Apelacje wniesione od Wyroku Sądu Okręgowego w Wilnie
05/10/20 14:42 KRYNICKI RECYKLING S.A.: Zawarcie aneksu do umowy kredytowej
22/09/20 10:02 KRYNICKI RECYKLING S.A.: Podpisanie aneksu do umowy o pełnienie funkcji animatora
16/09/20 13:47  brak uprawnień Celem KREC na najbliższe kwartały dostosowanie produkcji do zamówień pod względem kolorystyki
04:25 KRYNICKI RECYKLING S.A.: KRYNICKI RECYKLING S.A. formularz skonsolidowanego raportu półrocznego
02/09/20 16:08 KRYNICKI RECYKLING S.A.: przewidywana zmiana EBITDA
31/08/20 19:10  brak uprawnień Noble Securities wycenia akcję Krynicki Recykling na 11,8 zł
13/08/20 12:49 KRYNICKI RECYKLING S.A.: Nieprawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Wilnie w sprawie z powództwa BUAB "Lithuanian glass recycling"
11:08 KRYNICKI RECYKLING S.A.: Zawarcie umów kredytowych
22/07/20 08:53  brak uprawnień Krynicki Recykling wypłaci 0,20 zł dywidendy na akcję
21/07/20 17:07 KRYNICKI RECYKLING S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Krynicki Recykling S.A. w dniu 21 lipca 2020 roku
16:55 KRYNICKI RECYKLING S.A.: Wypłata dywidendy przez Spółkę
16:45 KRYNICKI RECYKLING S.A.: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 21 lipca 2020 roku
24/06/20 16:06 KRYNICKI RECYKLING S.A.: Zgłoszenie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2019
12:04 KRYNICKI RECYKLING S.A.: Wybór biegłego rewidenta