info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.08.04, godz. 07:14
kontakt
KRYNICKI

Komunikaty

30/07/21 19:36  brak uprawnień KRYNICKI RECYKLING SA (1/2021) Krynicki Recykling Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
13/07/21 14:45  brak uprawnień Noble Securities podnosi wycenę akcji Krynickiego Recyklingu do 32,9 zł
24/06/21 06:53  brak uprawnień Krynicki Recykling chce wypłacać na dywidendę co najmniej 50 proc. jednostkowego zysku
06:30 KRYNICKI RECYKLING S.A.: Przyjęcie polityki w zakresie dywidendy
27/05/21 11:40 KRYNICKI RECYKLING S.A.: Zawarcie umów kredytowych
25/05/21 05:25 KRYNICKI RECYKLING S.A.: KRYNICKI RECYKLING S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
20/05/21 20:30 KRYNICKI RECYKLING S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Krynicki Recykling S.A. w dniu 20 maja 2021 roku
17:12  brak uprawnień Krynicki Recykling wypłaci łącznie 1,35 zł dywidendy na akcję
17:09 KRYNICKI RECYKLING S.A.: Wypłata dywidendy przez Spółkę
16:58 KRYNICKI RECYKLING S.A.: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 20 maja 2021 roku
12/05/21 13:06 KRYNICKI RECYKLING S.A.: Korekta Raportu bieżącego nr 9/2021 dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projektów uchwał.
10/05/21 20:13  brak uprawnień Noble Securities podnosi wycenę akcji Krynicki Recykling do 25,1 zł
04/05/21 18:11  brak uprawnień Krynicki Recykling szacuje, że EBITDA grupy w I kw. '21 wzrosła do 14,6 mln zł
17:44 KRYNICKI RECYKLING S.A.: przewidywana zmiana EBITDA oraz przychodów ze sprzedaży
21/04/21 13:38 KRYNICKI RECYKLING S.A.: Wyrok Sądu Apelacyjnego w Wilnie