info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.22, godz. 12:26
kontakt
KRYNICKI

Komunikaty

21/04/21 13:38 KRYNICKI RECYKLING S.A.: Wyrok Sądu Apelacyjnego w Wilnie
20/04/21 14:04 KRYNICKI RECYKLING S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał
13:55  brak uprawnień Krynicki Recykling chce wkrótce przedstawić założenia polityki dywidendowej
13:53  brak uprawnień Krynicki Recykling chce w 2021 r. zwiększyć wolumeny produkcji i sprzedaż
05:57  brak uprawnień KRYNICKI RECYKLING SA (1/2021) Krynicki Recykling Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk
05:45 KRYNICKI RECYKLING S.A.: KRYNICKI RECYKLING S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
05:33 KRYNICKI RECYKLING S.A.: KRYNICKI RECYKLING S.A. formularz raportu rocznego
15/04/21 13:47  brak uprawnień Krynicki Recykling chce wypłacić 1,35 zł dywidendy na akcję; zysk netto w '20 szacuje na 11,6 mln zł
13:23 KRYNICKI RECYKLING S.A.: Informacja poufna dotycząca wartości osiągniętego przez Spółkę zysku netto w 2020 roku oraz rekomendacji zarządu co do proponowanej wysokości dywidendy do wypłaty akcjonariuszom za rok 2020.
17/02/21 14:51  brak uprawnień Krynicki Recykling szacuje, że EBITDA grupy w IV kw. wzrosła ponad dwukrotnie (aktl.)
11:00  brak uprawnień Krynicki Recykling szacuje, że EBITDA grupy w IV kw. wzrosła ponad dwukrotnie
10:45 KRYNICKI RECYKLING S.A.: przewidywana zmiana EBITDA
12/01/21 19:19  brak uprawnień Generali Investments TFI ma mniej niż 5 proc. na walnym spółki Krynicki Recykling
19:10 KRYNICKI RECYKLING S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce KRYNICKI RECYKLING S.A.
11/01/21 13:59 KRYNICKI RECYKLING S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku