info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.28, godz. 09:25
kontakt
KRYNICKI

Komunikaty

12/01/21 19:19  brak uprawnień Generali Investments TFI ma mniej niż 5 proc. na walnym spółki Krynicki Recykling
19:10 KRYNICKI RECYKLING S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce KRYNICKI RECYKLING S.A.
11/01/21 13:59 KRYNICKI RECYKLING S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
07/01/21 12:01 KRYNICKI RECYKLING S.A.: Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zgody za wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2020
05/01/21 15:14  brak uprawnień Krynicki Recykling chce wypłacić zaliczkę na poczet dywidendy w wys. 0,15 zł na akcję (aktl.)
14:51 KRYNICKI RECYKLING S.A.: Uchwała Zarządu w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2020
14:09  brak uprawnień Krynicki Recykling utworzył kapitał rezerwowy w kwocie 2,6 mln zł w celu wypłaty dywidendy
13:56 KRYNICKI RECYKLING S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Krynicki Recykling S.A. w dniu 5 stycznia 2021 roku
13:51 KRYNICKI RECYKLING S.A.: Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 5 stycznia 2021 roku
15/12/20 20:07 KRYNICKI RECYKLING S.A.: Podpisanie aneksu nr 6 do znaczącej umowy handlowej
11/12/20 14:40  brak uprawnień Noble Securities podnosi wycenę akcji Krynicki Recykling do 15,2 zł
09/12/20 09:24 KRYNICKI RECYKLING S.A.: zmiany w Komitecie Audytu
30/11/20 18:39  brak uprawnień Krynicki Recykling chce utworzyć kapitał rezerwowy w kwocie 2,6 mln zł w celu wypłaty dywidendy
18:11 KRYNICKI RECYKLING S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał
11:37 KRYNICKI RECYKLING S.A.: Zawarcie umowy o pożyczkę korporacyjną