info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.22, godz. 08:23
kontakt
ATONHT

Komunikaty

16/11/20 18:56  brak uprawnień ATON-HT SA W RESTRUKTURYZACJI (22/2020) Raport za III kwartał 2020 roku.
29/10/20 12:26 ATON-HT S.A.: Znaczne pakiety akcji - otrzymanie przez Emitenta zawiadomienie o zmianach w progach ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
11/09/20 20:22 ATON-HT S.A.: Zatwierdzenie układu przyjętego w postępowaniu restrukturyzacyjnym
07/09/20 09:42  brak uprawnień ATON-HT SA W RESTRUKTURYZACJI (21/2020) Rezygnacja z publikacji raportów miesięcznych
14/08/20 11:52  brak uprawnień ATON-HT SA W RESTRUKTURYZACJI (20/2020) Raport za II kwartał 2020 roku.
11:49  brak uprawnień ATON-HT SA W RESTRUKTURYZACJI (19/2020) Raport miesięczny Spółki ATON-HT za lipiec 2020r.
11/08/20 19:49 ATON-HT S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ ATON-HT S.A. w restrukturyzacji w dniu 11 sierpnia 2020 roku
19:36  brak uprawnień ATON-HT SA W RESTRUKTURYZACJI (18/2020) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
19:33  brak uprawnień ATON-HT SA W RESTRUKTURYZACJI (17/2020) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
23/07/20 23:42 ATON-HT S.A.: Informacja w sprawie zatwierdzenia układu
21/07/20 11:31 ATON-HT S.A.: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na wniosek akcjonariuszy
11:25  brak uprawnień ATON-HT SA (16/2020) Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na wniosek akcjonariuszy
16/07/20 09:19 ATON-HT S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 11 sierpnia 2020 roku
09:13  brak uprawnień ATON-HT SA (15/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 11 sierpnia 2020 roku
15/07/20 16:48  brak uprawnień ATON-HT SA (14/2020) Raport roczny spółki ATON-HT S.A. w restrukturyzacji za 2019 rok