info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.16, godz. 10:28
kontakt
ATONHT

Komunikaty

05/03/21 14:23 ATON-HT S.A.: Znaczne pakiety akcji - otrzymanie przez Emitenta zawiadomienie o zmianach w progach ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
15/02/21 18:51  brak uprawnień ATON-HT SA (2/2021) Raport za IV kwartał 2020 roku
09/02/21 18:20  brak uprawnień GPW: w sprawie uchylenia szczególnego oznaczenia instrumentów finansowych spółki ATON-HT S.A.
08/02/21 16:27 ATON-HT S.A.: Uprawomocnienie się postanowienia o zatwierdzeniu układu
28/01/21 11:11  brak uprawnień ATON-HT SA (1/2021) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 r. Aton-HT Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
16/11/20 18:56  brak uprawnień ATON-HT SA W RESTRUKTURYZACJI (22/2020) Raport za III kwartał 2020 roku.
29/10/20 12:26 ATON-HT S.A.: Znaczne pakiety akcji - otrzymanie przez Emitenta zawiadomienie o zmianach w progach ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
11/09/20 20:22 ATON-HT S.A.: Zatwierdzenie układu przyjętego w postępowaniu restrukturyzacyjnym
07/09/20 09:42  brak uprawnień ATON-HT SA W RESTRUKTURYZACJI (21/2020) Rezygnacja z publikacji raportów miesięcznych
14/08/20 11:52  brak uprawnień ATON-HT SA W RESTRUKTURYZACJI (20/2020) Raport za II kwartał 2020 roku.
11:49  brak uprawnień ATON-HT SA W RESTRUKTURYZACJI (19/2020) Raport miesięczny Spółki ATON-HT za lipiec 2020r.
11/08/20 19:49 ATON-HT S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ ATON-HT S.A. w restrukturyzacji w dniu 11 sierpnia 2020 roku
19:36  brak uprawnień ATON-HT SA W RESTRUKTURYZACJI (18/2020) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
19:33  brak uprawnień ATON-HT SA W RESTRUKTURYZACJI (17/2020) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
23/07/20 23:42 ATON-HT S.A.: Informacja w sprawie zatwierdzenia układu