info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.13, godz. 19:30
kontakt
ATONHT

Komunikaty

11/08/20 19:49 ATON-HT S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ ATON-HT S.A. w restrukturyzacji w dniu 11 sierpnia 2020 roku
19:36 brak uprawnień ATON-HT SA W RESTRUKTURYZACJI (18/2020) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
19:33 brak uprawnień ATON-HT SA W RESTRUKTURYZACJI (17/2020) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
23/07/20 23:42 ATON-HT S.A.: Informacja w sprawie zatwierdzenia układu
21/07/20 11:31 ATON-HT S.A.: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na wniosek akcjonariuszy
11:25 brak uprawnień ATON-HT SA (16/2020) Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na wniosek akcjonariuszy
16/07/20 09:19 ATON-HT S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 11 sierpnia 2020 roku
09:13 brak uprawnień ATON-HT SA (15/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 11 sierpnia 2020 roku
15/07/20 16:48 brak uprawnień ATON-HT SA (14/2020) Raport roczny spółki ATON-HT S.A. w restrukturyzacji za 2019 rok
12:18 brak uprawnień ATON-HT SA (13/2020) Raport miesięczny Spółki ATON-HT za czerwiec 2020r.
28/06/20 11:42 brak uprawnień ATON-HT SA (12/2020) Korekta raportu nr 10/2020 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 r.
15/06/20 16:04 brak uprawnień ATON-HT SA (11/2020) Raport miesięczny Spółki ATON-HT za maj 2020r.
26/05/20 10:28 brak uprawnień ATON-HT SA (10/2020) Korekta raportu nr 2/2020 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 r.
15/05/20 12:29 brak uprawnień ATON-HT SA (9/2020) Raport za I kwartał 2020 roku.
11:34 brak uprawnień ATON-HT SA (8/2020) Korekta raportu okresowego 8/2019 ? Raport za I kwartał 2019 roku.