info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.13, godz. 07:33
kontakt
IQPARTNE

Komunikaty

29/10/19 17:08 IQ PARTNERS S.A.: Rozpoczęcie procesu przeglądu opcji strategicznych
18/09/19 17:49 IQ PARTNERS S.A.: IQ PARTNERS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
10/09/19 17:48 IQ PARTNERS S.A.: Informacja o dokonaniu odpisu aktualizującego
18/07/19 15:18 IQ PARTNERS S.A.: Powołanie w drodze kooptacji osoby nadzorującej
11/07/19 16:42 IQ PARTNERS S.A.: Rezygnacja osoby nadzorującej
08/07/19 22:32 IQ PARTNERS S.A.: Istotna informacja
04/07/19 15:14 IQ PARTNERS S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie
02/07/19 15:55 IQ PARTNERS S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie
24/06/19 17:30 IQ PARTNERS S.A.: Wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych za 2019 rok
18/06/19 16:27 IQ PARTNERS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ IQ Partners S.A. w dniu 18 czerwca 2019 roku
16:07 IQ PARTNERS S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 18 czerwca 2019 r.
22/05/19 16:22 IQ PARTNERS S.A.: Projekty uchwał wraz z dokumentacją na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 18 czerwca 2019 r.
16:14 IQ PARTNERS S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 18 czerwca 2019 r.
21/05/19 14:19 IQ PARTNERS S.A.: Rejestracja zmian Statutu IQ Partners S.A.
15/05/19 07:35 IQ PARTNERS S.A.: IQ PARTNERS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego