info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.19, godz. 18:29
kontakt
MAXIPIZZ

Komunikaty

14/11/19 22:14  brak uprawnień MAXIPIZZA SA (23/2019) Raport okresowy za III kwartał 2019 r.
27/09/19 20:39  brak uprawnień MAXIPIZZA SA (22/2019) Podpisanie z biegłym rewidentem umowy na badanie sprawozdań finansowych za lata 2019, 2020 i 2021.
13/09/19 20:37  brak uprawnień MAXIPIZZA SA (21/2019) Zakończenie subskrypcji akcji serii I
12/09/19 19:11 MAXIPIZZA S.A.: Objęcie emisji akcji serii I
14/08/19 19:37  brak uprawnień MAXIPIZZA SA (20/2019) Raport okresowy za II kwartał 2019 r.
26/07/19 21:10  brak uprawnień MAXIPIZZA SA (19/2019) Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą
28/06/19 23:40 MAXIPIZZA S.A.: Wykaz osób posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZ Maxipizza S.A. w dniu 28.06.2019 r.
23:36 MAXIPIZZA S.A.: Zawarcie umowy przyrzeczenia sprzedaży lokalu usługowego w Kielcach
23:29 MAXIPIZZA S.A.: Złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach działania RPSW.02.05.00 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP.
21:10  brak uprawnień MAXIPIZZA SA (18/2019) Powołanie Zarządu Emitenta kolejnej kadencji
21:04  brak uprawnień MAXIPIZZA SA (17/2019) Uchwały podjęte przez ZWZ Emitenta w dniu 28.06.2019 r.
 brak uprawnień MAXIPIZZA SA (16/2019) Uchwały podjęte przez ZWZ Emitenta w dniu 28.06.2019 r.
01/06/19 23:27  brak uprawnień MAXIPIZZA SA (15/2019) Zawiadomienie o zwołaniu ZWZA Spółki na dzień 28.06.2019 r.
23:18 MAXIPIZZA S.A.: Zwołanie ZWZA Maxipizza S.A. na dzień 28.06.2019 r.
28/05/19 22:06  brak uprawnień MAXIPIZZA SA (14/2019) Raport roczny za rok 2018