info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.03.28, godz. 15:24
kontakt
MAXIPIZZ

Komunikaty

24/03/20 19:46 MAXIPIZZA S.A.: Przedłużenie umowy o kredyt obrotowy w formie linii odnawialnej
15:15  brak uprawnień MAXIPIZZA SA (4/2020) Rejestracja zmiany w Statucie Spółki przez sąd rejestrowy.
16/03/20 23:35 MAXIPIZZA S.A.: Zmiana związana z tytułem prawnym do lokalu pizzerii w Poznaniu
02:06 MAXIPIZZA S.A.: Informacje dotyczące aktualnego wpływu epidemii koronawirusa na działalność spółki Maxipizza S.A.
14/02/20 20:02  brak uprawnień MAXIPIZZA SA (3/2020) Raport okresowy za IV kwartał 2019 r.
06/02/20 21:31  brak uprawnień MAXIPIZZA SA (2/2020) Powołanie prokurenta Spółki
31/01/20 12:04  brak uprawnień MAXIPIZZA SA (1/2020) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 roku
21/01/20 19:21 MAXIPIZZA S.A.: Wniesienie przez Emitenta skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
08/01/20 18:25 MAXIPIZZA S.A.: Odrzucenie wniesionego przez Emitenta protestu od negatywnej oceny wniosku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach działania RPSW.02.05.00 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP.
19/12/19 19:17 MAXIPIZZA S.A.: Podpisanie Oferty ( Promesy ) na refinansowanie kosztów nabycia lokalu użytkowego w Kielcach
19:11 MAXIPIZZA S.A.: Wykaz osób posiadających co najmniej 5 % głosów na NWZ Maxipizza S.A. w dniu 18.12.2019 r.
18/12/19 23:28  brak uprawnień MAXIPIZZA SA (26/2019) Treść uchwał podjętych przez NWZ Maxipizza S.A. w dniu 18.12.2019 r.
12/12/19 23:30 MAXIPIZZA S.A.: Zawarcie dwóch umów ustanowienia odrębnej własności lokalu i sprzedaży
23:26 MAXIPIZZA S.A.: Wniesienie przez Emitenta protestu od negatywnej oceny wniosku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach działania RPSW.02.05.00 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP.
06/12/19 14:32 MAXIPIZZA S.A.: Informacja o odrzuceniu wniosku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach działania RPSW.02.05.00 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP.