info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.26, godz. 05:11
kontakt
MAXIPIZZ

Komunikaty

14/10/20 13:16  brak uprawnień MAXIPIZZA SA (15/2020) Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce
13:11 MAXIPIZZA S.A.: Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce
12/10/20 23:50 MAXIPIZZA S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
23:26 MAXIPIZZA S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
13:09  brak uprawnień MAXIPIZZA SA (14/2020) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmiana statutu Spółki
02/10/20 23:37 MAXIPIZZA S.A.: Podpisanie Umowy o Pożyczkę Korporacyjną
30/09/20 17:32  brak uprawnień MAXIPIZZA SA (13/2020) Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce
17:25 MAXIPIZZA S.A.: Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce
23/09/20 14:08 MAXIPIZZA S.A.: Wniesienie apelacji od wyroku Sądu Okręgowego w Kielcach z 5 sierpnia 2020 r.
28/08/20 15:00  brak uprawnień MAXIPIZZA SA (12/2020) Zakończenie subskrypcji akcji serii J
21/08/20 20:35 MAXIPIZZA S.A.: Zawiadomienie o otrzymaniu od osoby pełniącej obowiązki zarządcze notyfikacji o transakcjach w trybie art.19 ust.1 rozporządzenia MAR
14/08/20 20:23  brak uprawnień MAXIPIZZA SA (11/2020) Raport okresowy za II kwartał 2020 r.
05/08/20 13:39 MAXIPIZZA S.A.: Wydanie przez sąd wyroku w sprawie pozwu o stwierdzenie nieważności oraz uchylenie uchwał NWZ Spółki z dnia 5.09.2018 r. .
04/08/20 23:13 MAXIPIZZA S.A.: Wykaz osób posiadających co najmniej 5 % głosów na NWZ Maxipizza S.A. w dniu 4.08.2020 r.
22:34  brak uprawnień MAXIPIZZA SA (10/2020) Treść uchwał podjętych przez NWZ Maxipizza S.A. w dniu 4.08.2020 r.