info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.16, godz. 09:44
kontakt
ATLASEST

Komunikaty

26/03/21 15:43 ATLAS ESTATES LTD: Informacja o Zgromadzeniu Akcjonariuszy
27/01/21 09:31 ATLAS ESTATES LTD: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 r.
23/11/20 13:04 ATLAS ESTATES LTD: ATLAS ESTATES LTD formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
23/09/20 14:55 ATLAS ESTATES LTD: ATLAS ESTATES LTD formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
13/08/20 15:59 ATLAS ESTATES LTD: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZwyczajnymWalnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 13 sierpnia 2020 r.
15:42 ATLAS ESTATES LTD: Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 13 sierpnia 2020 r.
16/07/20 12:55 ATLAS ESTATES LTD: Informacja o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz Rocznym Sprawozdaniu Finansowym
25/05/20 12:34 ATLAS ESTATES LTD: ATLAS ESTATES LTD formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
27/04/20 15:35 ATLAS ESTATES LTD: ATLAS ESTATES LTD formularz raportu rocznego
14:07 ATLAS ESTATES LTD: ATLAS ESTATES LTD formularz skonsolidowanego raportu rocznego
27/03/20 13:32 ATLAS ESTATES LTD: Zmiana terminu publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2019
24/01/20 09:01 ATLAS ESTATES LTD: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 r.
26/11/19 11:31 ATLAS ESTATES LTD: ATLAS ESTATES LTD formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
07/10/19 14:16 ATLAS ESTATES LTD: Zbycie aktywów o znacznej wartości - umowa przeniesienia prawa użytkowania wieczystego
24/09/19 13:22 ATLAS ESTATES LTD: ATLAS ESTATES LTD formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego