info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.03.29, godz. 17:03
kontakt
ATLASEST

Komunikaty

27/03/20 13:32 ATLAS ESTATES LTD: Zmiana terminu publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2019
24/01/20 09:01 ATLAS ESTATES LTD: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 r.
26/11/19 11:31 ATLAS ESTATES LTD: ATLAS ESTATES LTD formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
07/10/19 14:16 ATLAS ESTATES LTD: Zbycie aktywów o znacznej wartości - umowa przeniesienia prawa użytkowania wieczystego
24/09/19 13:22 ATLAS ESTATES LTD: ATLAS ESTATES LTD formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
07/08/19 19:13 ATLAS ESTATES LTD: Zbycie aktywów o znacznej wartości - umowa warunkowa
06/08/19 15:39 ATLAS ESTATES LTD: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZwyczajnymWalnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 6 sierpnia 2019 r.
15:13 ATLAS ESTATES LTD: Raport bieżący nr 8/2019 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 6 sierpnia 2019 r.
16/07/19 10:28 ATLAS ESTATES LTD: ATLAS ESTATES LTD formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
10:04 ATLAS ESTATES LTD: Korekta raportu okresowego opublikowanego w dniu 23 maja 2019r.
03/07/19 16:33 ATLAS ESTATES LTD: Korekta raportu bieżącego nr 6/2019 z dnia 3 lipca 2019 r. dotyczącego Informacji o WalnymZgromadzeniu Akcjonariuszy oraz Rocznym Sprawozdaniu Finansowym
12:42 ATLAS ESTATES LTD: Informacja o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz Rocznym Sprawozdaniu Finansowym
04/06/19 17:05 ATLAS ESTATES LTD: Zmiana stanu posiadania akcji Spółki
23/05/19 14:51 ATLAS ESTATES LTD: ATLAS ESTATES LTD formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
28/03/19 12:58 ATLAS ESTATES LTD: ATLAS ESTATES LTD formularz raportu rocznego