info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.08.10, godz. 04:12
kontakt
ATLASEST

Komunikaty

25/07/22 20:28 ATLAS ESTATES LTD: Informacja o złożeniu wniosku o zezwolenie na wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
24/06/22 17:40  brak uprawnień GPW Benchmark: Komunikat - Atlas Estates
17:39  brak uprawnień GPW Benchmark: Komunikat - Atlas Estates
23/06/22 14:28 ATLAS ESTATES LTD: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 20 czerwca 2022 r.
22/06/22 17:59 ATLAS ESTATES LTD: Informacja o wynikach oferty przetargowej dotyczącej zakupu akcji Atlas Estates Limited
17:38 ATLAS ESTATES LTD: Zmiana stanu liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki Atlas Estates Limited
20/06/22 15:36 ATLAS ESTATES LTD: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na 20 czerwca 2022 r.
15/06/22 14:57  brak uprawnień Fragiolig Holdings kupi w wezwaniu 2.297.401 akcji Atlas Estate
14:46  brak uprawnień Komunikat o zawarciu transakcji w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji ATLAS ESTATE LIMITED
26/05/22 14:08 ATLAS ESTATES LTD: ATLAS ESTATES LTD formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
24/05/22 09:38 ATLAS ESTATES LTD: Korekta raportu bieżącego nr 6/2022 z dnia 23 maja 2022 r. Informacja o NadzwyczajnymWalnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
23/05/22 21:55 ATLAS ESTATES LTD: Informacja o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
16/05/22 22:25 ATLAS ESTATES LTD: Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i umieszczenia określonychspraw w porządku obrad
20/04/22 10:41  brak uprawnień Fragiolig i Atlas International wzywają do sprzedaży 5,48 proc. akcji Atlas Estate
10:28  brak uprawnień Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki ATLAS ESTATES LIMITED