info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.21, godz. 16:13
kontakt
INSTAL_K

Komunikaty

13/08/19 14:34  brak uprawnień Instal Kraków ma umowę o wartości 49,4 mln zł brutto
14:24 INSTALKRK: Zawarcie znaczącej umowy
06/08/19 12:05 INSTALKRK: Zawarcie znaczącej umowy
30/07/19 15:25 INSTALKRK: Uchwała niepoddana pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Instal Kraków S.A. w dniu 22.06.2019 roku
27/06/19 14:09 INSTALKRK: Powiadomienia o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
24/06/19 14:36 INSTALKRK: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Instal Kraków S.A w dniu 22.06.2019 roku
23/06/19 10:46  brak uprawnień Instal Kraków wypłaci 1,70 zł dywidendy na akcję za '18
22/06/19 16:47 INSTALKRK: Powołanie Członków Rady Nadzorczej
16:42 INSTALKRK: Uchwała o wypłacie dywidendy za 2018 rok
16:41 INSTALKRK: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Instal Kraków S.A. w dniu 22.06.2019 roku
14:42 INSTALKRK: Rezygnacja osób nadzorujących - Członków Rady Nadzorczej spółki
21/06/19 14:30 INSTALKRK: Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej powołania członka Rady Nadzorczej wraz z kandydaturą
12/06/19 13:04 INSTALKRK: Zawarcie Aneksu do Umowy przez spółkę zależną Frapol Sp. z o.o.
10/06/19 12:59 INSTALKRK: Zgłoszenie przez akcjonariuszy projektu uchwały dotyczącej powołania członka Rady Nadzorczej wraz z kandydaturą
04/06/19 14:16 INSTALKRK: Zmiana do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Instal Kraków S.A. zwołanego na dzień 22 czerwca 2019 roku wprowadzona na żądanie akcjonariuszy.