info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.06, godz. 15:38
kontakt
INSTAL_K

Komunikaty

28/07/20 13:53 INSTALKRK: Zgłoszenie przez akcjonariuszy projektów uchwał do spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Instal Kraków S.A.
27/07/20 11:48 INSTALKRK: Powiadomienia o transakcjach, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
11:45 INSTALKRK: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A.
11:42 INSTALKRK: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Instal Kraków S.A.
17/07/20 15:08 INSTALKRK: Wstępne wyniki finansowe za I półrocze 2020 roku
14/07/20 12:58  brak uprawnień Zarząd Instalu Kraków rekomenduje wypłatę 0,50 zł dywidendy na akcję
12:40 INSTALKRK: Uchwała Zarządu w sprawie rekomendacji dla Walnego Zgromadzenia Instal Kraków S.A. w zakresie podziału zysku
13/07/20 14:56 INSTALKRK: Żądanie akcjonariuszy umieszczenia określonej sprawy w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia Instal Kraków S.A.
30/06/20 13:11 INSTALKRK: Wniosek Akcjonariuszy o umieszczenie spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Instal Kraków S.A. oraz zgłoszenie projektów uchwał dotyczących przedmiotowych spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
29/06/20 09:10 INSTALKRK: Wygaśnięcie mandatu Członka Zarządu
01/06/20 13:20 INSTALKRK: Zawarcie znaczącej umowy
15/05/20 07:41 INSTALKRK: INSTALKRK formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
30/04/20 14:49  brak uprawnień Instal Kraków w kwietniu odnotował 52 proc. spadek umów przedwstępnych i deweloperskich
14:17 INSTALKRK: Wpływ epidemii koronawirusa COVID-19 na działalność Instal Kraków S.A.
27/03/20 07:27 INSTALKRK: INSTALKRK formularz skonsolidowanego raportu rocznego