info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.19, godz. 14:32
kontakt
EMUZYKA

Komunikaty

16/03/21 21:31  brak uprawnień E-MUZYKA SA (7/2021) Raport roczny e-Muzyka S.A. za 2020r.
24/02/21 20:44  brak uprawnień E-MUZYKA SA (6/2021) Otrzymanie postanowienia o zabezpieczeniu pozwu Akcjonariuszy
20:32 E-MUZYKA S.A.: Otrzymanie postanowienia o zabezpieczeniu pozwu Akcjonariuszy
22/02/21 16:10  brak uprawnień W wezwaniu na sprzedaż akcji spółki e-Muzyka nie złożono żadnego zapisu
16:05  brak uprawnień Wyniki wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji e-Muzyka SA
10/02/21 22:32 E-MUZYKA S.A.: Zawarcie zabezpieczonych umów kredytowych z mBank S.A.
01/02/21 23:06  brak uprawnień E-MUZYKA SA (5/2021) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect
22:48  brak uprawnień E-MUZYKA SA (4/2021) Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2021r.
21:55  brak uprawnień E-MUZYKA SA (3/2021) Informacje udzielone Akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 5 Kodeksu spółek handlowych
19/01/21 18:58  brak uprawnień GPW Benchmark: Komunikat - EMUZYKA
18/01/21 17:56 E-MUZYKA S.A.: Zawarcie istotnej umowy - nabycia udziałów
17:28  brak uprawnień E-MUZYKA SA (2/2021) Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 18.01.2021r.
17:11 E-MUZYKA S.A.: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 18 stycznia 2021 roku.
15/01/21 16:10 E-MUZYKA S.A.: Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie - zawarcie porozumienia akcjonariuszy dotyczącego zgodnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu
07/01/21 19:27  brak uprawnień Empik podwyższył cenę w wezwaniu na e-Muzykę do 3,94 zł