info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.09.28, godz. 21:45
kontakt
SATIS

Komunikaty

27/09/21 19:06 SATIS GROUP SA: SATIS GROUP SA formularz skonsolidowanego raportu półrocznego
23/09/21 20:51 SATIS GROUP SA: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zmniejszenie stanu posiadania
20/09/21 19:11 SATIS GROUP SA: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zwiększenie stanu posiadania
10/09/21 17:17 SATIS GROUP SA: Podpisanie term sheet dotyczącego stworzenia ośrodków leczenia niepłodności
01/09/21 19:03 SATIS GROUP SA: Podjęcie przez Zarząd działań zmierzających do wyjaśnienia przyczyn dokonanych przez sąd rejestrowy zmian w strukturze właścicielskiej spółki należącej do grupy kapitałowej Emitenta
02/08/21 22:27  brak uprawnień SATIS (1/2021) SMT Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
29/07/21 17:04 SATIS GROUP SA: Postanowienie sądu o wykonaniu układu z wierzycielami wraz z klauzulą prawomocności
09/07/21 17:48 SATIS GROUP SA: Korekta raportu ESPI 33/2021 - zawarcie Listu intencyjnego
17:05 SATIS GROUP SA: Zawarcie umowy o zachowaniu poufności
29/06/21 11:41 SATIS GROUP SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta
24/06/21 20:46 SATIS GROUP SA: Treść uchwał podjętych przez ZWZ Satis Group S.A. w dniu 24.06.2021 r.
17/06/21 14:21 SATIS GROUP SA: Uzupełnienie raportu bieżącego nr 23/2021
11/06/21 17:28 SATIS GROUP SA: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zwiększenie stanu posiadania
08/06/21 10:06 SATIS GROUP SA: Otrzymanie postanowienia o wykonaniu układu z wierzycielami
06/06/21 21:13 SATIS GROUP SA: Zmiany w porządku obrad ZWZ