info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.11, godz. 00:11
kontakt
WIELTON

Komunikaty

09/04/21 14:33  brak uprawnień Wielton zarejestrował w okresie I-III 822 nowe przyczepy i naczepy; o 25,7 proc. więcej rdr - PZPM
09/03/21 10:23  brak uprawnień Wielton ma zapełniony na 3-4 miesiące portfel zamówień we Francji, W. Brytanii, Niemczech i w Polsce
08/03/21 14:12  brak uprawnień Wielton zarejestrował w okresie I-II 481 nowych przyczep i naczep; o 2,2 proc. mniej rdr - PZPM
26/02/21 18:27  brak uprawnień Aviva Investors TFI ma ponad 5 proc. akcji Wieltonu
18:22 WIELTON S.A.: Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
11/02/21 14:09  brak uprawnień Wielton może w przyszłości generować 8 proc. marży EBITDA
11:24  brak uprawnień Wielton prognozuje w '21 ponad 2,4 mld zł przychodów oraz ok. 7 proc. marży EBITDA (opis)
11:00  brak uprawnień Wielton prognozuje w '21 ponad 2,4 mld zł przychodów oraz marżę EBITDA na poziomie ok. 7 proc.
10:49 WIELTON S.A.: Aktualizacja strategii wzrostu Grupy Wielton i cele na rok 2021
08:18  brak uprawnień Wielton miał 94,4 mln zł EBITDA w 2020 roku i 1.809 mln zł przychodów ze sprzedaży - szacunki
08:00 WIELTON S.A.: Szacunkowe wybrane wyniki finansowe za 2020 rok
09/02/21 09:57  brak uprawnień Wielton zarejestrował w styczniu 198 nowych przyczep i naczep; o 0,5 proc. więcej rdr - PZPM
29/01/21 19:27 WIELTON S.A.: Podpisanie aneksu do umowy kredytowej w zakresie finansowania Grupy Wielton
20/01/21 17:06 WIELTON S.A.: Podpisanie aneksu do umowy kredytowej w zakresie finansowania Grupy Wielton
18/01/21 17:54 WIELTON S.A.: Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej