info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.27, godz. 07:43
kontakt
WIELTON

Komunikaty

09/07/21 10:12  brak uprawnień Wielton zarejestrował w okresie I-VI 1.804 nowych przyczep i naczep; o 83,1 proc. więcej rdr - PZPM
25/06/21 13:36 WIELTON S.A.: Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wielton S.A. w dniu 24 czerwca 2021 r.
24/06/21 18:19 WIELTON S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. w dniu 24 czerwca 2021 roku
14:43  brak uprawnień WZ Wieltonu zdecydowało o warunkowej wypłacie dywidendy w kwocie 0,33 zł na akcję
14:14 WIELTON S.A.: Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielton S.A. w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2020 rok
21/06/21 18:11 WIELTON S.A.: Powołanie Zarządu Wielton S.A. na VI kadencję
02/06/21 12:28 WIELTON S.A.: Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. zwołane na dzień 24 czerwca 2021 r.
31/05/21 19:47 WIELTON S.A.: Wniosek Zarządu i opinia Rady Nadzorczej Wielton S.A. w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok 2020
27/05/21 10:22 WIELTON S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielton S.A. na dzień 24 czerwca 2021 r. i projekty uchwał.
20/05/21 07:11  brak uprawnień Wyniki Wieltonu w I kw. 2021 roku vs. konsensus PAP (tabela)
06:56 WIELTON S.A.: WIELTON S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
10/05/21 08:04  brak uprawnień Wielton zarejestrował w okresie I-IV 1.167 nowych przyczep i naczep; o 60,5 proc. więcej rdr - PZPM
06/05/21 18:29  brak uprawnień Wielton ma zgodę na przedłużenie terminu realizacji inwestycji wspieranej przez ŁSEE
17:46 WIELTON S.A.: Zmiana decyzji dotyczącej udzielenia przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. wsparcia na realizację przez Spółkę inwestycji
28/04/21 07:38 WIELTON S.A.: WIELTON S.A.