info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.20, godz. 07:48
kontakt
WIELTON

Komunikaty

18/11/19 21:11 WIELTON S.A.: Otrzymanie zawiadomienia z art. 69 ustawy o ofercie publicznej (...)
21:07 WIELTON S.A.: Powiadomienie o transakcji osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
07:53  brak uprawnień Wielton w I-X zarejestrował 2.846 nowych przyczep i naczep; o 17,6 proc. mniej rdr - PZPM
15/11/19 17:38 WIELTON S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2019 roku.
11/10/19 11:23  brak uprawnień Wielton w I-IX zarejestrował 2.607 nowych przyczep i naczep; o 13,3 proc. mniej rdr - PZPM
09/10/19 10:45 WIELTON S.A.: Zawarcie długoterminowej umowy strategicznej z Michelin Polska S.A.
02/10/19 16:00 WIELTON S.A.: Zawarcie aneksu do umowy ramowej z Scania Peter LLC z siedzibą w Petersburgu
18/09/19 12:19  brak uprawnień Wielton podtrzymuje cele strategii; w '19 dostarczy do Lawrence David 700 szt. podwozi
07:13  brak uprawnień Wyniki Wieltonu w II kw. 2019 roku vs. konsensus PAP (tabela)
06:54 WIELTON S.A.: WIELTON S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
11/09/19 11:19  brak uprawnień Wielton w I-VIII zarejestrował 2.321 nowych przyczep i naczep; o 11,6 proc. mniej rdr - PZPM
12/08/19 11:43  brak uprawnień Wielton w I-VII zarejestrował 2.166 nowych przyczep i naczep; o 6,2 proc. mniej rdr - PZPM
06/08/19 15:18 WIELTON S.A.: Uchwalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki przez Radę Nadzorczą Spółki
30/07/19 14:29 WIELTON S.A.: Rejestracja zmian w Statucie Spółki
09/07/19 14:36  brak uprawnień Wielton w I-VI zarejestrował 1.960 nowych przyczep i naczep; o 4,0 proc. mniej rdr - PZPM