info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.16, godz. 05:11
kontakt
TELESTRA

Komunikaty

14/04/21 11:02 TELESTRADA S.A.: Korekta Raportu Bieżącego 20/2021 Zawiadomienie o otrzymaniu od osoby pełniącej obowiązki zarządcze notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR
10:59  brak uprawnień TELESTRADA SA (21/2021) Korekta Raportu Bieżącego 20/2021 Zawiadomienie o otrzymaniu od osoby pełniącej obowiązki zarządcze notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR
12/04/21 09:50 TELESTRADA S.A.: Zawiadomienie o otrzymaniu od osoby pełniącej obowiązki zarządcze notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
09:47  brak uprawnień TELESTRADA SA (20/2021) Zawiadomienie o otrzymaniu od osoby pełniącej obowiązki zarządcze notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
09/04/21 11:11 TELESTRADA S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 18/2021 Zawiadomienie o przekroczeniu 5% ogólnej liczby gło-sów w spółce Telestrada S.A.
11:08  brak uprawnień TELESTRADA SA (19/2021) Korekta raportu bieżącego nr 18/2021 Zawiadomienie o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów w spółce Telestrada S.A.
10:56 TELESTRADA S.A.: Zawiadomienie o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów w spółce Telestrada S.A.
10:53  brak uprawnień TELESTRADA SA (18/2021) Zawiadomienie o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów w spółce Telestrada S.A.
07/04/21 10:57 TELESTRADA S.A.: Zawiadomienie o otrzymaniu od osoby pełniącej obowiązki zarządcze notyfikacji o transak-cjach w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
10:54  brak uprawnień TELESTRADA SA (17/2021) Zawiadomienie o otrzymaniu od osoby pełniącej obowiązki zarządcze notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
06/04/21 17:40 TELESTRADA S.A.: Zawiadomienie o zakończeniu realizacji przez Spółkę programu nabywania akcji własnych Spółki
17:38  brak uprawnień TELESTRADA SA (16/2021) Zawiadomienie o zakończeniu realizacji przez Spółkę programu nabywania akcji własnych Spółki
24/03/21 20:39 TELESTRADA S.A.: Zawiadomienie o otrzymaniu od osoby pełniącej obowiązki zarządcze notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
20:36  brak uprawnień TELESTRADA SA (15/2021) Zawiadomienie o otrzymaniu od osoby pełniącej obowiązki zarządcze notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
14:49 TELESTRADA S.A.: Informacja o podpisaniu z firmą audytorską umowy o badanie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki Telestrada S.A.