info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.12, godz. 21:39
kontakt
MAKOLAB

Komunikaty

23/10/19 16:38 brak uprawnień MAKOLAB SA (22/2019) Zawarcie umowy z biegłym rewidentem
15/10/19 15:21 brak uprawnień MAKOLAB SA (21/2019) Korekta nagłówka raportu miesięcznego za wrzesień 2019
14/10/19 15:52 brak uprawnień MAKOLAB SA (20/2019) Raport miesięczny za wrzesień 2019
07/10/19 16:39 MAKOLAB S.A.: Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych MakoLab S.A. za rok 2019 i 2020
13/09/19 12:48 brak uprawnień MAKOLAB SA (19/2019) Raport miesięczny za sierpień 2019
12/09/19 19:11 brak uprawnień Fundusz Copernicus Capital TFI ma poniżej 5 proc. głosów na WZ Makolabu
17:09 MAKOLAB S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji - zmniejszenie poniżej progu 5% głosów w MakoLab S.A
14/08/19 15:26 brak uprawnień MAKOLAB SA (18/2019) Raport kwartalny za II kwartał 2019
15:00 brak uprawnień MAKOLAB SA (17/2019) Raport miesięczny za lipiec 2019
12/07/19 15:48 brak uprawnień MAKOLAB SA (16/2019) Raport miesięczny za czewiec 2019
03/07/19 19:33 MAKOLAB S.A.: Uzupełnienie raportu dotyczącego wypłaty dywidendy
17:23 brak uprawnień MAKOLAB SA (15/2019) Uzupełnienie raportu dotyczącego wypłaty dywidendy
28/06/19 19:02 brak uprawnień Makolab wypłaci 2 gr dywidendy na akcję za '18
18:55 brak uprawnień MAKOLAB SA (14/2019) Wypłata dywidendy
18:50 MAKOLAB S.A.: Wypłata dywidendy